Weekprognose juist | onjuist 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Prognose week 14

Er kwam een draai van Euro dus de pair trade moest draaien. Het lijkt erop dat de trend weer wordt gevolgd. Immers we zijn maandag op dag 104 in de Primary en de U.osci tendeert naar een lowestlow.
Voeg daarbij het sluiten van het 1e kwartaal en vervolgens wachten op de 1e kwartaalcijfers, dan is de correctie daar naar een Primary-bodem a.s. vrijdag voor het lange Paasweekeinde. Daarbovenop nog de Grexit-vrees en de AEX staat zo 5 % lager vanaf de top.  Maar hoe extreem laat is de top wel niet gevormd. Daar moet nog een krachtige ralley uit voortkomen na de Primary bodem. Wellicht biedt ASML leuke kansen, nog even down komende week waarop een put kan worden geschreven en vervolgens in de uptrend tot  voor de kwartaalcijfers per 15-4 sluiten.


Prognose week 13

Volgende week zit er alweer een kwartaal op in het nieuwe jaar die voor de bull s goed is geweest met een stiging vanuit de januari bodem van 25%. Bear s zoals wij overeenkomstig de Kitchin-bodem verwachting, likken onze wonden. QE tart de cyclische analyse. Pas wanneer deze Centrale Banken Bubble barst kan de cyclische analyse weer voortgang vinden. We hebben bij de Zw.frs. gezien dat men de marktwerking niet eindeloos kan uitstellen. Wat de trigger gaat worden blijft een gok. Een lezer merkte terecht op dat aan de crash van 1987 een dollarcrash vanaf 1985 vooraf ging. Nu is er sprake van een euro-crash.
Thans is er wellicht een pair trade (short in euro, long in europeesche aandelen) met torenhoge margin-debts. Deze kan klem komen bij een draai van de euro.
Onderbouwde Zwarte Zwaan scenario's zijn altijd welkom.

Prognose week 12

Greenspan als grondlegger van de dollarcreatie, waarschuwt nu zelf voor hyperinflatie. Vooralsnog is het vertrouwen in de dollar groter dan de euro of moeten we ons ontdoen van de rotte appel Griekenland en loopt de markt daar op vooruit. Of is het een  kunstmatige harde daling van de Euro. Krachten in de markt willen de Euro naar pari met de Dollar. 1.0463 hebben we al gezien. Inmiddels is de AEX vanuit de januari bodem een kwart gestegen daartegenover staat een daling van 9 % voor de Euro. Vooralsnog ondervinden we als consument weinig gevolgen van de dalende euro(importinflatie). De benzineprijs aan de pomp stijgt weer wat terwijl de olieprijs vlak blijft. Dat is dan een voorbeeld.

Inmiddels kunnen we geen trend ontdekken in de cyclische analyse van de AEX. Het enige houvast zijn de late toppen, welke wijzen op doorgaande kracht. We hebben wel 2 gelijkenissen te weten wat vooraf ging in 1998 en 1987. Vooraf aan de collaps ging het verticaal omhoog. Maar nogmaals we kunnen geen enkel aanknopingspunt vinden wanneer het zal voltrekken. De wolfe wave analyse is verwijderd. De duidelijke doorbraak boven 422 is in strijd met de ijkpunten. QE in de VS en Europa maakt de Central Bank Bubble totdat deze wordt doorgeprikt en de derivatenbom of margin calls hun werk gaan doen. Vervolgens worden excessieve reserves door bankruns opgevraagd en omgewisseld in sterke valuta of edele metalen, waardoor de betreffende munteenheid nog verder duikelt en de prijzen zich excessief aanpassen. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel. Waar wordt het vertrouwen het eerst weggevaagd: In de Euro of Dollar ?
 
In de Weimar republiek ontstond de hyperinflatie niet door de geldpers maar door een totaal verlies aan vertrouwen in de Reichsmark. De toestroom van marken werd grotendeels ingewisseld voor buitenlandse valuta met als gevolg een sterk dalende mark. De daling werd versterkt door massale speculatie op een verdere daling. Door invoering van een nieuwe munt de Rentemark tegen de verhouding 1:1.000 miljard Reichsmark keerde het tij. In deze munt was wel vertrouwen, mede doordat de Staatsschuld door de hyperinflatie was verdampt en de geallieerden de herstelbetalingen verlaagden. Speculatie op een daling werd teniet gedaan door de rente op de leningen hiertoe gelijk te stellen aan de waarde daling, waarop speculatie weinig zin had.
Maar bovenstaand scenario is nog ver weg. Hoewel een Euro van 1.38 vorig jaar naar nu 1.04, wie had dat gedacht in zo'n korte tijd. Het lijkt haast kunstmatig te zijn om naar pari te werken en dan tovert Lagarde iets uit haar hoed. Een nieuwe munt die wel het vertrouwen heeft?    

Prognose week 11

Crude crash, Pleuro, wanneer volgt de AEX-crash? Wat Draghi wenste namelijk inflatie i.p.v. deflatie lijkt theoretisch te gaan lukken. Immers de crashende Euro geeft import inflatie. Voor ons worden de te importerende producten duurder. Maar het wordt ongedaan gemaakt door een afnemende vraag. We zouden het wel moeten merken in onze dagelijkse levensbehoefte. Het zijn uitzonderlijke tijden die de geschiedenis boeken in gaan als once a life time. Rente nihil of zelfs negatief, waardoor er alleen nog een debiteuren en valuta risico is. Je vraagt je af, moeten we ons spaargeld in Europa niet in ZwFrs obligaties plaatsen. Maar inmiddels is de Euro t.o.v. de ZwFrs zowat 40% gedaald (1,66 2008 > pari) en kan daar dan nog meer af? Want ook de Zwitsers krijgen te maken met een sterke krimp nu zij zichzelf uit de markt prijzen. Wat resteert zijn wellicht in dollars noterende goudmijn- zilvermijn ETF fondsen.

Overigens gaat de Pleuro wel heel hard down. Je zou haast denken dat IMF/BIS krachten de euro naar pari met de dollar wensen om zsm een nieuwe wereldmunt te creëren. China blijft dan nog een grote crediteur welke onder dwang kwijting tekent. Dit zal China  doen wanneer zij haar afzet aan de rest van de wereld weer kan laten opleven. En dat kan alleen wanneer de VS en Europa nieuwe kredietlijnen onder voorwaarden  ontvangen van het IMF. Wat de voorwaarden zijn, dat is dan de vraag.

Wat betreft de cyclische analyse laten de indicatoren ons in de steek. Houden we ons aan de trend van de Primary dan zou na 109 dagen er een Primary kunnen staan. Maar kijkt u eens naar de Ultimate Oscillator (U osci)  geen LowestLow in dit meetinstrument. De vorige LowestLows waren na respectievelijk 69 , 61  en 48 (55) dagen. Is dat een nieuwe trend?  In ieder geval zien we voor het eerst in deze rally negatieve divergentie en behoort een terugval naar 460 tot de mogelijkheden komende 2 weken. Maar gezien de late toppen is er daarna weer doorgaande kracht.

De GrandCycle hebben we ingetekend per 16 oktober 2014. Ook  een trendbreuk. Oorspronkelijk bestond de Kitchin uit 4 GrandCycle s, waarvan de de laatste de trend van de GrandCycle in de  opvolgende Kitchin aangaf. Nu zal de aderlating gebeuren in deze GrandCycle, maar waar starten we?

Bezit van de zaak is het einde van het vermaak Dus wanneer maandag door opkoop, de obligaties tegen liquiditeiten worden geruild kan het feest wel eens eindigen. Zeker wanneer de markt merkt dat het een slechte ruil is. Immers de ECB trekt ook de aflossingen naar zich toe, dus haalt in een keer de terugbetaling van de hoofdsom uit de markt.  Door de hogere kapitaaleisen waarop de banken hun activa laten krimpen komt dit geld op korte termijn niet in de economie als kredietverlening aan de private sector en blijft nutteloos als een vordering op de ECB staan. Per saldo ontstaat er een krimp in de bedrijvigheid.
Zo maifesteert zich de deterministische Kondratieff-winter.
De sapstroom in de boom trekt zich gedurende de winter geheel terug, totdat de zon gaat schijnen en de temperatuur oploopt. De sapstromen komen op gang en de groene blaadjes ontluiken. Een deterministisch steeds weer terugkerend proces
Vergeet niet dat er onderhuids veel innovaties plaats vinden welke zullen ontluiken wanneer nieuwe sapstromen van IMF/BIS op gang komen. Als er dan goed is gesnoeid komen de sapstromen eerder aan de kruin. 

Prognose week 10

Aan onze prognose van vorige week merkte u al dat we ontmoedigd raken.  Een steeds weer repeterend systeem wordt de das omgedaan door een overvloed aan liquiditeiten.
Zolang de liquiditeiten naar de beurs vloeien blaast deze bubble zich verder op en zal de geschiedenis ingaan als de bubble van de Centrale Banken. Bubbles kenmerken zich door hyperbolische stijgingen tot een event plaats vindt en een ieder zich bewust wordt van het irrationele. Hierbij een grafiek, waarin QE wordt afgezet tegen de S&P. Aannemelijk is dat zolang de  ECB de markten blijft verruimen de kunstmatige stijging zich voortzet. Dat wat er gebeurde met de Zw.Frs. is dan een voorbeeld van wat er kan gebeuren in de aandelenmarkten. Eens is het niet meer houdbaar en keert de marktwerking abrupt terug. Dan natuurlijk omgekeerd aan de Zw.frs.
De huizenmarktbubble ook zo n voorbeeld, de banken bleven er geld in pompen op steeds hogere waarderingen. Het tegendeel is nu waar op lagere waarderingen wordt geld uit de markt gehaald, door minder verstrekkingen en daarenboven aflossingen te eisen. Pro cyclisch i.p.v. anti cyclisch.
 
Een voorbeeld van een hyperbolische stijging is getekend in de grafiek in deze link van de gold/dow ratio. Hyperinflatie is niet logisch in het actuele deflatoire proces. Hyperinflatie is door de eeuwen dan ook voornamelijk ontstaan wanneer er geen vertrouwen meer was in de nationale munt. De euro is slechts een ruilmiddel geen geld. Goud blijft een waarde anker. Als dat niet zo was waarom hebben de Centrale Banken dan goud in hun kluizen en repatrieren zij dit uit de VS. Tegenover deze jarenlange mythe en inspanningen kan het waarde anker niet zomaar worden weggewuifd. Wat is uiteindelijk de vergoeding voor de goudvoorraad en het koesteren ervan in de kluizen van de Centrale Banken tegenover de geldcreatie? Op het moment supreme zult u er geen profijt van hebben omdat het dan al is geconfisceerd. Op dat moment is het omgekeerde waar en is het slechts een rekeneenheid van de Centrale Banken in een gedecimeerd geldstelsel.beurs

Prognose week 9

Waar zijn de trendmatige correcties, zoals de Primary Zelfs de Minor meet maandag 21 dagen,maar nog geen enkele corrigerende beweging. Er lijkt geen marktwerking meer te zijn. Na alles wat we hebben geanalyseerd blijft de fractal met 1987 welke we in de prognose van week 5 doorrekenden naar nu. De uitkomst was AEX 475 per 20-2. Met de Minor maandag op dag 21 zou de AEX toch wat terug moeten komende week.

Prognose week 8

De enige trend lijkt opwaarts te zijn. De cyclische analyse geeft geen enkel aanknopingspunt. De Primary-bodem zou een LowestLow in de Ultimate Oscillator moeten geven. Kijkend naar de koersgrafiek zou 6-2 een Primary-bodem kunnen zijn. Maar de U.osci laat geen LowestLow in de reeks zien en volharden we in de mogelijkheid van een correctie komende week. De Primary wordt dan  de langste Primary  met 128 dagen. Vallen we terug op de analyse van week 5, dan zijn de technische analyse en cyclische analyse tegengesteld.
Nu de Gaussiaanse methodieken bakzeil halen, resteert het Zwarte Zwaan-scenario. Dan komen fantasieen naar boven. Per 25-2 wordt een verdrag tussen Cyprus en Rusland getekend welke Rusland de mogelijkheid geeft militair gebruik te maken van enkele havens en vliegvelden. Griekenland vervolgens als kat in het nauw  zou een mislukte schuldsanering kunnen leiden tot een toenadering tot Rusland. U begrijpt dan zijn de rapen gaar. Anderzijds zijn in de geschiedenis van Europa de Baltische Staten een speelbal geweest. Een Oekraine-scenario voor een van deze staten zou helemaal desastreus zijn voor het wankelige evenwicht tussen Oost & West. Maar het zijn maar fantasieen. 

Prognose week 7

Met een Uosci op een hoog niveau lijkt ons dat de Primary-bodem er nog niet staat. Wel hebben we per 2-2- een Minor na 27 dagen ingetekend. Vorige week schreven we .... ergens houdt dat adagio op. Er kan zomaar een vroege top vallen. Welnu de gedachte dat met een hoge Uosci de Primary bodem er nog niet staat zou in de actuele Minor de top op 3-2 gezet kunnen zijn, onder de top van de vorige. Dan zou het komende week fors moeten dalen naar de Primary-bodem rond AEX 440.  Wellicht geeft de Solunar-cycle  het juiste spoor. In week 5 hebben we laten zien wat vooraf ging in 1987. Wensgedachten bracht ons naar de volgende grafiek. Met deze cliffhanger moet u het doen deze week.

Prognose week 6

De Primary is nog niet voltooid zo lijkt het na de daling op WS NY j.l. vrijdag. AEX 442-446 is een mooi koersdoel voor de Primary-bodem. Dan weer opwaarts. Dit op basis van de extreem late top in deze Primary. Ergens houdt dat adagio op. Er kan zomaar een vroege top vallen. Het falende van het cyclische systeem is dat je dat dan pas zeker weet wanneer de bodem van de vorige cyclus is gebroken. Dan kun je al even onderweg zijn. Maar QE in Europa doet zijn werk net zoals dat in de VS zijn werk deed. Liquiditeiten welke naar de beurzen vloeien i.p.v. dat het kredietverlening aanzwengelt. Als zodanig ontstaat er een gevoel van prosperity forever omdat alles onder controle lijkt te zijn. Alleen een Zwarte Zwaan kan nog neerstrijken en alles te gronde richten. We hebben gezien wat de koersmanipulatie in de ZwFrs niet meer te houden was. De weerstand tegen de EU c.q Euro lijkt op te lopen nu er ook in Spanje massale protesten zijn. Het EU verdrag is nog altijd een politieke manipulatie. Het 2/3 nee tegen de Europese Grondwet in een referendum uit 2005 geeft nog altijd de stem van het volk weer. Maar toendertijd is dit met een charme offensief van de politiek ter zijde geschoven. Wanneer Griekenland succes krijgt dan zal dat een olievlekwerking geven in de Zuidelijke landen. Het lijkt dan ook dat er geen enkele ruimte wordt gegeven aan Griekenland en een Grexit onvermijdelijk wordt of ........ Griekenland zoekt toenadering tot Rusland.  Dan zijn de rapen gaar.
Een kat in het nauw .....

  
Prognose week 5

Een extreem late top in de Primary voorspelt verder koersgeweld omhoog. Met dit koersgeweld in maand 71 van de Kitchin ontstaat de vraag: waar hebben we een Kitchinbodem gemis? De enige die daarvoor in aanmerking komt is 2011. 35 maanden na het Lehmann-debacle in de VS en 30 maanden na het dieptepunt in maart 2009 in de AEX. Maar daar vinden geen PMI cijfers onder de 50 en was voornamelijk een kortstondige eurocrisis waarbij er grote vrees ontstond dat banken zwaar moesten afschrijven op Griekse leningen. Met name de Landesbanken in Duitsland zaten zwaar in Griekse leningen en een default van Griekenland zou een heftige kettingreactie geven. Zover is het niet gekomen. De correctie toendertijd komt naar onze mening niet in aanmerking voor een Kitchin-bodem omdat de bodem ontstond door slechts een kortstondige liquiditeitscrisis.
In de week grafiek tekenen we een grote wig, waar de AEX nu stuit aan de bovenkant, dat vraagt om een correctie. Maar nogmaals de toppen zijn extreem laat gevormd, wat doorgaande kracht betekend. Maar zie hier wat vooraf ging in 1987. Vanuit 16-12-2014 gemeten is dan vergelijkbaar een AEX van 475 op 20 februari a.s., maar dat is natuurlijk fantasievol vergelijken.

Even terug naar de Zwitserse Frank daar heeft de markt weer gelijk gekregen. Men dacht de markt 3 jaar te bedotten, maar toen de situatie zich normaliseerde werden de 3 jaren koersmanipulatie in een klap hersteld. Ook voor Goud gaat dat eens komen naar onze mening. Natuurlijk willen partijen het Goud zijn monetaire functie afnemen wat men in feite in 1971 al deed. Maar dan de eenvoudige vraag, waarom hebben vele landen hun goud gerepatrieerd en slaan ze het op in kluizen van de Centrale Banken? Niet om  zijn sierwaarde maar kennelijk wordt er nog een monetaire waarde aan toegeschreven. Dus de monetaire betekenis van goud kan niet zomaar worden weggewuifd. Het buitenspel zetten van goud bij een reset van het financiele systeem zal niet door alle landen worden geaccepteerd. Zeker niet de Aziatische landen en aan de economische betekenis van deze landen kan niet worden voorbij gegaan. Wanneer fiducie een illusie blijkt te zijn, zal ook een plotselinge herwaardering van Goud plaatsvinden.      


Prognose week 4

De Zwitsers trokken het niet meer, om de dalende euro te ondersteunen. Ruim 3 jaar lang kochten zij vnl. Frans, Duits en Nederlands staatspapier. De kosten van honderden miljarden interventies werden echter te hoog en de balans van de SNB werd opgeblazen.  Ze stonden kennelijk met de rug tegen de muur, want macro economisch is het niet logisch dat je zo n draconische maatregel neemt die desastreus is voor de eigen economie. De toeristenindustrie bijvoorbeeld kan het wel vergeten, omwisselen is al lastig en dan nog 25 % duurder. Ik denk dat menigeen bij Karlsruhe linksaf slaat naar Oostenrijk. Waarschijnlijk heeft Draghi de Zwitsers al geinformeerd wat hij donderdag a.s. gaat doen. Als afleidingsmanoeuvre beklaagt Lagarde zich dat de president van de SNB niet heeft overlegd met haar. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gaat er een forse QE komen. Aannemelijk is dat de euro nog dit jaar naar pari gaat met de US$.
Inmiddels is een nieuw KitchinHigh neergezet en moeten wij bakzeil halen in onze niet aflatende bearische waarschuwingen overeenkomstig de regelmaat van de Kitchincycli. De ingredienten  te weten: i) QE en ii) goedkoper wordende Europese aandelen; zouden juist het tegenovergestelde kunnen geven. Stuivertje wisselen met WallStreet? Zij zijwaarts wij op korte termijn fors stijgen dit halfjaar?  
Wat duidelijk is geworden is dat een Kitchin correctie alleen nog kan voortkomen uit een event waaruit een liquiditeitscrisis ontstaat. Dat maakt de aankomende Kitchin-crash onvoorspelbaar.
Voor wat de actuele cyclische beweging geldt dat na een Primary bodem in de eerste helft van februari de AEX toch hoger zal gaan en alle statistische regels zal tarten. Dit vanwege de late toppen. Voor week 4 geldt meer zijwaarts, wachtend op donderdag wat de ECB in petto heeft, wellicht nog een Draghi-spike en dan op zoek naar de Primary-bodem. In de tussentijd moeten we overdenken wat het event zal zijn welke een liquiditeitscrisis zal geven. Of wordt het toch een geopolitiek event welke het vertrouwen wegvaagt.

Prognose week 3

Zelden komt een prognose zo precies uit als vorige week. Het koersgat werd gepenetreerd maar niet geheel opgevuld. Belangrijk feit afgelopen week was dat de eerste dagen van januari dalend waren. Een ongeschreven regel zegt dan dat het jaar lager eindigt. Kijkt u maar eens terug in de tijd. Dat kan vertaald worden in een speculatieve backspread. Als combinatieorder open sell call dec. 2015 AEX 200 en open buy call dec. 2015 AEX
420 als bescherming(backed)voor het geval het allemaal hoger gaat gedurende 2015.  Dat moet een agio kunnen opleveren van Euro 19.500. Dus een break-even van AEX 395 en een max. verlies van 2.500,- U kunt de zaak zoveel eerder sluiten bij winst op de combinatie. Natuurlijk kunt u het mogelijke verlies ook gewoon investeren in OTM puts december AEX 240 daarvoor kunt u er ongeveer 15 van kopen. Je zou toch zeggen dat 2015 toch eindelijk het jaar wordt van de Kitchin-bodem. Welke lager zou moeten uitkomen dan AEX 195, zoals we eerder ijkten.
Wat ook opviel is dat wat er in Frankrijk gebeurde geen impact op de beurzen had. De aanslagen in Londen en Madrid hadden dat nog wel. Ook dat zegt iets over het vertrouwen.
Thans loopt de Primary op zijn eind. Wellicht nog eenmaal een hogere top. Dit omdat meervoudige toppen veelal worden gebroken. Zie hiervoor de groene weerstandslijn in de daggrafiek. Maar dan toch op weg naar de Primary bodem. Thans is de numerieke telling van de Minor s rommelig. De verdeling na de Cycle-bodem in december kan ook 32, 29, 21 en dan nu nr. 4 van ongeveer 30. Dan zou de bodem in de eerste week van februari vallen. Vormt er zich een hogere top dan is dat een zeer late top in deze Primary wat doorgaande kracht betekent. Tot maart lijkt een crash dan ook nog niet te verwachten. Dus wellicht kan de Backspread tot maart wachten.    

Prognose week 2

Beste lezer een nieuw jaar met nieuwe kansen, maar vooral zoek het geluk in uw gezondheid. Anima Sana in Corpere Sano.
Maand 71 in de Kitchin en het lijkt erop dat er nog een hogere top moet komen. De toppen in de vorige 3 Kitchins waren er na respectievelijk 52 en 23 maanden. Aannemelijk is dat deze Kitchin eindigt in een crash, zoals bijvoorbeeld in 1998 en 1987 waar het in 2 maanden was bekeken. We hebben u in 2013 groot, groter, grootst voorgehouden. De dalingen in respectievelijk 2010, 2011 en 2012  waren het gevolg van  Euro-crises, waar acute liquiditeitsproblemen ontstonden. Laat nu de euro weer een nieuw dieptepunt maken, maar het doet de AEX niets. Er is kennelijk veel  vertrouwen in Draghi s QE welke geen liquiditeitscrisis hoeft te geven.
Wat gaat hij doen de komende maanden om het deflatoire proces te stoppen? Maar wellicht komt hij met de rug tegen de muur te staan en moet een Grexit voorkomen worden. Verkiezingen in Griekenland zouden daartoe kunnen uitdraaien. De daling in 2011 was uit vrees van het uit elkaar vallen van de Eurozone, waar alle zeilen werden bijgezet. Het Target2 systeem werd tijdelijk ingezet. Men liet het leverancierskrediet t.g.v. de zuidelijke landen sterk oplopen. Inmiddels zitten we met het Target2 verreken-systeem weer in rustiger vaarwater en lijkt er ruimte om het leverancierskrediet t.g.v. de Zeuro-landen weer op te laten lopen. Het is nu echter de vraag in hoeverre Duitsland, NL dat willen of kunnen.
In ieder geval gaat een eventueel dreigend Grexit veel reuring geven en het vertrouwen in de Euro verder onder druk zetten. Immers er is al zoveel geinvesteerd om het geheel bij elkaar te houden.
Een valuta heeft altijd een relatieve waarde. Tegenover een afnemend vertrouwen in de Euro staat een toenemend vertrouwen in de dollar en vervolgens een dalende goudwaarde. Daarmee bewijst het nog zijn monetaire waarde. Had het geen monetaire waarde, waarom zou je dan je goud repatriëren, zoals NL en Duitsland hebben gedaan. Kan een systeem van SDR's het overnemen. Dit systeem zou credits moeten geven op basis van verdiencapaciteit en vermogenspositie van een land. In feite werden de afgelopen jaren bedrijfsovernames zo gewaardeerd. Toekomstige cashflows contant gemaakt tegen een bepaalde disconteringsvoet bepaalde de waarde van een bedrijf. Ook hier ontstond een financierings euforie gebaseerd op toekomstige cashflows die uiteindelijk niet werden gerealiseerd, waarop gesaneerd moest worden. Ook dat proces draagt nu bij aan een neerwaartse spiraal.
Wat gaat het worden de komende weken? Komende maandag en wellicht dinsdag een stap  terug om de bodem te markeren van de Minor. Let daarbij op het koersgat tussen 405 en 407. Wordt het niet gesloten dan is een hogere top te verwachten.

Weekprognose juist | onjuist 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Prognose week 52

Afgelopen week kregen we duidelijkheid over de cyclusverdeling. We hebben moeten afwijken van de  LowestLow in de Ultimate Oscillator en de koersgrafiek als maatstaf te houden. De indeling van de Cycle van februari naar oktober heeft een afwijkende indeling in Primary's. Maar een leidraad blijft gehandhaafd, steeds late toppen welke doorgaande kracht aangeven. Ook nu weer met de Primary MidLow. In het voorjaar evenaart de Kitchin de lengte van de voorgaande en die was al extreem lang. In de nieuwe indeling hebben we binnen deze Cycle nog 3 tot 4 maanden te gaan naar de bodem. Januari zou lager moeten eindigen dan bij aanvang, want in 2015 zou toch een Kitchinbodem moeten vallen rond AEX 150.Laten we met deze cliffhanger het jaar afsluiten. Ik wens u een vredig kerstfeest en een goed begin. En stel u eens voor dat u de feestdagen moet doorbrengen in een vluchtelingen kamp in Syrie. Geen eten heeft met huilende kinderen van de honger om u heen, u angst heeft om in de nacht vermoord te worden door barbaren. Als u zich daarin verplaatst merkt u dat u met al uw westerse zorgen heel gelukkig bent.

Prognose week 51

We hebben toch geen veranderingen aangebracht in de rangschikking van de cycli. Het lijkt een achtbaan te worden waarbij bij iedere top er een verrassing is. Inmiddels dalen de kosten door de dalende olieprijs aanzienlijk en dat bevordert de winst van enkele bedrijfstakken. Maar door het zichzelf versterkende effect van deflatie dalen de omzetten drastisch en is er hier en daar sprake van sterke vraaguitval danwel kopersstekingen en dat noopt tot sterke marge verkrapping. Nu Olie van 107 halverwege het jaar naar nu 57 is gecrashed (-47%)rijst de vraag volgt nu de AEX. Cyclisch gezien zou dat moeten. En volgens het schema van de Kitchin waar we in de 70e maand zijn kan het geen baisse meer zijn zoals 2000-2003 en 2007-2009 maar een crash. Het wekelijks inslaan van OTM puts was afgelopen week weer succesvol met -25 punten in de AEX. En de finish gedachte van de Primary werkte mee aan de timing. Het is nu de vraag waar valt de Primary bodem en is er nog een instapkans voor een volgende dalingsgolf of gaat dit de crash worden.
Kijken we naar de onderliggende verdeling dan zouden we juist komende week een antwoord moeten krijgen voor de juiste verdeling. We krijgen dan de ijking op de vertwijfeling cq vraag; finished de AEX in een Primary bodem of MidPrimary bodem?
Immers wanneer we 16-10 als Cycle bodem nemen dan volgt nu een MidPrimary bodem Wanneer we 8-8 als Cycle bodem nemen dan volgt nu een Primary bodem. Deze is van hogere orde en zou een grotere uitslag moeten geven dan de daling sept-okt. en op of onder AEX 366 kunnen eindigen.
We gaan het beleven komende week.

Prognose week 50

Chaos blijkt geen chaos te zijn wanneer koerspatronen worden gerangschikt Dat is de basisgedachte van deze site. Maar dan moet je ze wel goed rangschikken, natuurlijk.Nu blijkt is zoals we ons verantwoord hebben in de prognose van week 47 toch geen goede rangschikking. Nu er een nieuwe top staat kenmerkt 16-10 toch een Cycle bodem. Dus de indeling moet anders. De reeks is dan 220,225 en de laatste per 16-10 254. Ons meetinstrument de Ultimate Oscillator is dus onjuist gebleken. We zullen dat aanpassen komende week.
Rest ons niets anders dan te wachten op de top. Toch lijkt het steeds goed wat geld op te offeren voor OTM put opties februari  of zelfs OTM weekopties. Want zoals we bij de fractale dalingen hebben gezien. Plotseling is er een verticale streep. Mogelijk zet het nieuwe jaar in zoals de eerste week van 2000. Dus wacht tot na de kerst, want de oligarchen zullen er alles aan doen om  het jaar uit te gaan met een nieuwe jaartop. En de dunne handel in de laatset dagen van het jaar helpt hen daarbij. De eerste week zullen ze dan waarschijnlijk en veer laten. 

Prognose week 49

Soms heb je de neiging de handdoek in de ring te gooien. Cyclische analyse als houvast wordt zwaar op de proef gesteld en inmiddels is een rustig beleggingsklimaat van september 2011 tot heden voorbijgegaan.
Immers we predikten vanaf eind 2012 al een mogelijke Kitchin-correctie. Na een lange hiervoor een korte daaropvolgend; was de gedachte. Mea culpa, maar het is niet anders. Beter een verkeerde mening als geen mening.

De markten zijn met overheidssubsidie overeind gehouden. We weten dat wanneer zaken door subsidies of belastingvoordelen overeind wordt gehouden dit niet lang gedragen kan worden. Neem de kinderopvang een explosieve stijging in de bedrijfstak gevolgd door een ineenstorting, wanneer de fiscale voordelen verdwijnen.
 
De vraag ontstaat dan; wanneer verdwijnt de kunstmatige verruiming van de financiele markten. Voor Europa is de VS natuurlijk het grote voorbeeld. Immers daar is door QE ogenschijnlijk toch weer een kleine groei ontstaan. Maar wellicht is het door daling aan de kostenkant dat de macro economische cijfers verbeteren. Immers ondanks de inflatoire verruiming zien we deflatie. Dit komt omdat het geld niet in de economie komt maar als excess reserve op de bankbalansen blijft. In feite blijft er een vordering op de Centrale bank totdat het geld wordt opgenomen chartaal of in de vorm van kredietverlening.
Net als bij een bedrijf, je kunt wel omzet maken maar als die niet wordt betaald is het slechts een boekhoudkundige omzet. Niet betaalde omzet zijn vorderingen, debiteuren; en in enkele gevallen worden deze dubieus en kun je de gemaakte omzet afboeken als niet gerealiseerd.

In onze gedachten hanteren we de oneliner: Wanneer fiducie een illusie blijkt te zijn ........ wat dan. Aannemelijk is dat er bankruns ontstaan. Om dat te voorkomen is Cyprus de blauwdruk. Banken voor een week sluiten om vervolgens 10 % als rijkentax van het spaargeld boven 100k af te romen. Maar het vertrouwen is dan weg en burgers zullen na de gedeeltelijke confiscatie hun geld alsnog omzetten in goederen, waardoor er een prijsexplosie ontstaat (hyperinflatie) en de rol van goud zijn glans krijgt.

Het minder verontrustende is het Japan scenario. Het vertrouwen blijft en we blazen de zaak nog verder op met als gevolg dat niet door groei maar door een verdere verhoging van de arbeidsproductiviteit en lastenverhoging een samenleving ontstaat met veel uitvallers. De consumptie groei komt in ieder geval niet op gang. Japan was daarvan ook een goed voorbeeld. Noodzakelijkerwijs moest de BTW omhoog om Abenomics te financieren. Maar dat is natuurlijk de doodsteek om de consumptie op gang te brengen. Vergeet niet dat wanneer u in de BV NL uw inkomen consumeert u max. 52% IB/PH+21% BTW= 73% belasting betaald.
Rutte houdt ons nu een worst voor om de belasting te verlagen. Aannemelijk is dat de gemeentelijke belasting c.q. bezuinigingen omhoog gaan. Niet linksom dan maar rechtsom. Ombuigen heet dat.

Het lijkt ons dat de Kitchin correctie dit keer een Zwarte Zwaan scenario zal zijn en dus onvoorspelbaar geworden. Ga je dan vervolgens kijken naar de ontwikkeling in crises uit het verleden; dan volgt na de financiele crisis een geopolitieke crisis. Daar zijn we in aanbeland. Dalingen kunnen dan voortkomen als reactie op toenemende onzekerheid rond de toch al gespannen geopolitieke situatie. Een verdere daling van de olieprijs zal Rusland schenden, maar ook de VS. Immers zij hebben fors geinvesteerd in schaliegas. Een verdere daling van de olieprijs maakt de winning minder rendabel en dus investeringen waardeloos. De OPEC zullen hun eigen belangen op lange termijn nastreven en dat is de winning van schaliegas om andere alternatieve energiebronnen een halt toe te roepen.
Enkele hebben nog een buffer om dat uit te zieken zij zullen de kraan open houden. Rusland heeft weinig reserves meer en zal zich samen met de andere zwakkere oliewinners wreken. Wanneer je geen economische macht meer hebt dan maar je militaire macht gebruiken! In ieder geval zullen de geo politieke spanningen hierdoor verder oplopen en kunnen  escaleren met het Midden-Oosten als speelbal c.q. als schuldigen worden aangewezen. Waarschijnlijk zal Israel daarbij provoceren en als katalysator worden gebruikt.

Nou genoeg controversiele en voor sommigen drogredenaties gespuit;  terug naar de Gaussiaanse afvlakking van zaken. Gezien de duur van de Primary  houden we vast aan een Primary- bodem die zich toch een dezer dagen moet manifesteren. Wellicht een milde om vervolgens zijwaarts het jaar uit te gaan.

 
Prognose week 48

Zoals u ziet hebben we de Minor anders verdeeld. De dertiger zoals we vorige week dachten werd 't niet. Toch weer korte Minutes kenmerkend voor bullish sentiment. Het tart de cyclische analyse.
Inmiddels is de reeks in de vijfde en laatste Minor aanbeland van de Primary en zien we een late top. Dat betekent doorgaande kracht. Kennelijk zoekt deze markt extremen op, terwijl de tijd dringt voor een Kitchin-correctie. We blijven het herhalen dan kan dat alleen in de vorm van een crash door een Zwarte Zwaan event. Wat dat gaat worden is onvoorspelbaar.
Wellicht zijn de correcties is de onderliggende Cycli zoals nu de Primary finish ook in de vorm van een plotselinge collaps van -20 om vervolgens weer door te stomen; immers dat voorspellen late toppen.
 

Prognose week 47

Het gaat spannend worden. Ervaring leert dat de Cycle waarin de Kitchin bodemt, zich moeilijk laat herkennen.
In het verleden zette de laatste GrandCycle je op het verkeerde been door uit de trend te vallen. In deze Kitchin is al een GrandCycle uit de trend en deze laatste eveneens.
De laatste 2 candles in de weekgrafiek zijn sprieten welke vertwijfeling aangeven.
We kregen opmerkingen over de verdeling van de Cycles. Hou je een trend aan dan zou logischer zijn 220,225(175) en 254 (235).Een dergelijke opstelling geeft een geheel andere kijk op de zaak. Immers met onze indeling duikt de AEX al snel onder de vorige Cyclebodem terwijl de andere indeling dat pas aan het einde doet.
Ons meetinstrument is de Ultimate Oscillator (U.osci). In de weekgrafiek geeft deze duidelijk een lowest low aan in de reeks en daarop schalen wij de Cycle in.
Laten we vervolgens naar de Minor kijken, want daar ligt wellicht een mooie shortkans. De 19 dagen welke we reeds intekenden had een minimale correctie en de U.osci geeft geen opwaartse korte move die de start van een opvolgende Minor aangeeft. Dus wellicht wordt het weer een dertiger zoals de twee voorliggenden. Dan zijn we maandag op dag 32. Gezien de tijd kan de Minor-bodem dan alleen nog in 1 streep omlaag vallen. De Primary-finish kan dat alles nog eens versterken. Dergelijke bewegingen worden veelal door een event veroorzaakt. In ieder geval mogen we van Poetin niets verwachten hij zal zich dit weekeinde wel rustig houden in Brisbane. Maar wellicht trekt hij een lange neus naar de wereld door bij terugkomst de hybride oorlog in Oekraine meer body te geven.
Nogmaals nu de Primary aan zijn finish begint kan het wel eens een bewegingsvolle week worden.

Voor goud zou 30 november wel eens belangrijk kunnen worden. De Zwitsers gaan in een referendum stemmen voor redding van het Zwitsers Goud. Terughalen van het goud zou wel eens de tekorten in Ford Knox kunnen blootleggen. De voorraden zijn al jarenlang niet meer gecontroleerd en wetgeving om dat te doen wordt tegengehouden. Komt de waarheid aan het licht? Geloof maar dat het vertrouwen dan geheel weg is.
En vertrouwen is juist het waarde anker van ons fiduciair geldstelsel.

Prognose week 46

Weet u het nog groot, groter, grootst; waar 2010 gelijkvormig was met de eurocrisis in 2011 en de AEX nog eens grootser over doet. Zo was onze wensgedachte voor 2013. Onze fantasie reikt ver.

Fractale wensgedachten geeft 2011 is 2014, met een geijkt dieptepunt op AEX 134. Immers Wolfe Wave 5 is veelal overshooting.
In detail 14-7-11 is 7-11-14, dan zou de AEX maandag lager gaan. We weten ook hoe het in augustus 2011 afliep! Echter, koerspatronen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomstige koersontwikkelingen!

Leuk spel data verwisseling! Is 15-07-11 gelijkvormig met 15-11-07?
Dan nog een puzzle voor deze zondag. Wat maakt u van 8-1-15? De oplossing hoeft u niet in te sturen, want per 8-1-15 zou wel eens de hoofdprijs kunnen vallen.

Prognose week 45

Halloween achter de rug, dus nu het Halloween-effect. Statistisch is gebleken dat investeringen na Halloween veelal een goed rendement geven tot zelfs april. Bradley lijkt invers te zijn, immers 16-10 was een low. De Bradley-analyse geeft een high aan. De waarnemingen c.q. prognoses zijn draaipunten. De lijnen welke zijn getrokken in de grafiek is de interpretatie van de schrijver. Gaan we inverse verder dan is 20-11 een high en kan een geo-politiek zwarte zwaan scenario het Halloween-effect verslaan.
De highs bij de vorige Kitchin's waren in 2000 en 2007. Verschil 7 jaar. Wensgedachte dat 2014 wederom een top geeft? De vorige Kitchin was 2.211 dagen en naar de top 1.586. 1.586 dagen naar de top in de actuele Kitchin was 12-7-2013 en 2.211 dagen naar de bodem geeft 29-3-2015. Nu zou de top in de DJIA nog moeten ontstaan. Aannemelijk is dat dat dan rond 20-11 is. Gezien het tijdspad erna zou de Kitchin daling hoogstwaarschijnlijk een crash zijn. Een event, waarschijnlijk geo-politiek. Immers met geldschepping kunnen we de economie tegenwoordig repareren,zo blijkt in Amerika. Dus prosperity4ever. Ondanks dat ebt het vertrouwen in Obama weg. Aannemelijk is dat hij een statement gaat maken. Some where, some how.
Fractal wensgedachte is dat we een deel van het H&S patroon in de DJIA hebben gemaakt, overeenkomstig 2007. Het opgaande deel geeft ook gelijkvormigheid. Dat zou dus kunnen aanduiden dat de beweging vanaf de top in 2007 zich versneld toont vanaf medio november.
Voor de AEX geldt dat we maandag op dag 18 in de Minor zijn en er een koersgat gevuld moet worden.

Prognose week 44

De AEX steeg uit boven 388, waarop we de PrimaryMidLow op 69 dagen hebben gesteld. Volgende vraag is was dit tevens een cycle bodem. Dat zou betekenen dat deze cycle 304 dagen was. Om nog meer verwarring te zaaien zien we wel een mooie beweging voor een GrandCycle van 479 dagen. Maar we tellen steeds 4 GrandCycles in een Kitchin. 16-10 is zeker geen Kitchin-bodem, met name de inkoop-managers -index is in het verleden altijd een goede graadmeter geweest, met waarden duidelijk onder de 50 bij Kitchin-bodems.
Een feit is wel zeker dat de bodem op 366 2 vorige Cycle-bodems heeft doorbroken waarop deze cycle per saldo dalend is geworden. Maandag zijn we op dag 80 in de Primary. Dus nog zo'n 30 dagen te gaan voor een bodem daar. Gezien de lengte van de GrandCycle hebben we een appendix voorspeld, geen volledige Cycle.
Afgelopen week wilde Steen Jacobsen zijn SaxoBank Outrageous predictions 2014 nog eens kracht bij zetten door in november een Eurocrisis 2.0 te voorspellen. U begrijpt wanneer een dergelijke uitspraak van een vooraanstaand econoom in de markt wordt gezet het juist niet gebeurt. Hetgeen de mogelijke appendix-crash de komende 30 dagen weer uitsluit. Lastig om zekerheid voor een scenario te vinden in deze markt.
Maar dat een eurocrisis 2.0 de Kitchin crash kan veroorzaken is behoorlijk zeker. Dan zou de euro een nieuw dieptepunt geven. De laatste tijd gonst het ook geruchten rond belasting op spaartegoeden.  Rompuy, Draghi en Lagarde zouden de bankensluiting in Cyprus als blauwdruk gebruiken om de daaruit voortkomende bankruns te blokkeren. Wellicht dat goudmijnaandelen genoteerd in dollars interessant kunnen zijn. Ondanks dat de fractal- analyse van goud in de prullenbak kan is wave 4 nog altijd niet in het gebied van 1 gekomen (1.000 dollar).
Belegging in Noorse kronen is een optie, maar de hard dalende olieprijs zal ook de glans van de Noorse kroon halen. Immers zij zijn erg afhankelijk van de grondstofprijzen.
Alles bij elkaar worden het spannende weken. Nu de vorige Cycle bodems zijn gebroken zou er zich geen  hogere top in de AEX kunnen vormen en zou de Primarybodem over max. 6 weken lager moeten zijn dan AEX 366.

Prognose week 43

De vorige Cycle bodem is gebroken! Natuurlijk zullen er dead-cat-bounces zijn, maar per saldo is de daling naar de Kitchin-bodem gestart. Daartoe hebben we een WolfeWave-analyse gemaakt in de maandgrafiek. Ww4 en Ww5 zijn bepaald volgens de WolfeWave formule. Voor Ww4 is dat 422,81. In werkelijkheid werd het 425,74. Ervaring leert dat wave 5 een overshoot geeft.  Dus de onderste steunlijn in de grafiek op circa 165 zou wel eens kunnen breken. De berekende AEX-waarde van 134 lijkt nu een utopie, maar de AEX voor expiratie op 366 was een week geleden ook een utopie!
Voor de timing is de hamvraag is er een interim bodem als PrimaryMidLow gevallen na 55 dagen of na 69 dagen. Het laatste is aannemelijk. Daarvoor is de ijking komende week een stijging a.s. maandag boven 388.
Zo niet dan is komende week nog een daling onder 366 te verwachten en was de beweging vrijdag een dooie- katte-sprong.

Prognose week 42

Dat was een lekkere berenhap afgelopen week. De vraag is was dit lokaas voor een berenval of is er meer honing te vinden.
De ultimate Oscillator geeft thans een grotere uitslag dan op de Cycle bodem. Maandag is de AEX alweer op dag 66 in de Primary. Tijd voor een PrimaryMidlow, of hij is 2-10 gevallen na 55 dagen. In dat geval is er sprake van een snelle voortzetting van de daling en is de crash de komende 2 weken.
Eerder hebben we de appendix genoemd en de mening dat de GrandCycle in de reeks moet passen. Maandag is de AEX op dag 476 van de GrandCycle. Het kan niet zo zijn dat volgende week daarin de bodem valt en dus de bodem van de Kitchin. Daarop kun je dan toch stellen dat deze GrandCycle uit de reeks gaat vallen. Dan nog het Halloween-effect. Dat brengt ons naar de gedachte dat dit een berenval is met nog een felle opleving na 31-10. In dat geval komt de Kitchin crash direct in jan/feb 2015.

Prognose week 41

Wederom lijkt zich een bergparabool te vormen, zoals we al enkele hiervoor gezien hebben. Veelal gaat de koers terug naar het begin. Dat zou AEX 390 zijn. Wat we ook de afgelopen periode hebben gezien is dat elk H&S-patroon wordt bestreden. Ook nu staat er een duidelijke kop en schouder waar va de neklijn op ca. 416 is gebroken. Het koersdoel van 10 punten onder de neklijn is deze keer zonder enige tegenstand bereikt. Een pullback naar de neklijn op 416 is voor volgende week het meest logische scenario. Dat kan er maandag al staan. Dan wordt het opletten.
Gaat de AEX dan weer linea recta onderuit zonder enige tegenwerking lijkt de finish naar de Kitchin-bodem gestart. Maar wederom een oktober crash is geen verrassing meer, daar zijn partijen op voorbereid.
Al loopt de weekgrafiek van 87 aardig synchroon met de actuele daggrafiek. Maar ook met 2000, waar nog even een topje op 704 werd gezet.
Naar onze mening moet het komen door een event. En hoogstwaarschijnlijk is dat een geo-politiek event.

Prognose week 40

Afgelopen vrijdag werd de bodem van 15-9 geevenaard en op de Q15 grafiek is te zien dat de bodem zelfs werd gebroken. Maar houdt rekening met extra verkoopdruk door afloop van het 3e kwartaal. We zien in de Q15 grafiek een kop en schouder formatie ontstaan welke volgens de omslag-methode een koersdoel heeft van 406. Ervaring leert dat marktpartijen juist dergelijke klassieke omkeerpatronen om zeep helpen met future-mandjes, waarna de massa weer instapt.
De Minor is maandag a.s. op dag 14 dus daar kan een week daling bij. Wanneer de AEX duidelijk afstand neemt van de 416 is de vorige Minor bodem gebroken. Dan staat de top in deze Primary en tevens Cycle er na 42 dagen. Dat zou dan toch een mooi signaal zijn om short te gaan voor de finish van de 4e GrandCycle welke tevens de Kitchin-bodem in zich heeft.

Prognose week 39

Ieder houvast wordt weggeslagen. We vinden nergens een trend. Na 3 Minutes stond er na 38 dagen een bodem. Die bodem zou dan tegelijk een MidPrimaryLow moeten zijn. Aanvankelijk was er een vergelijking met als startpunt de bodem van 1998 en 2009, maar het dendert gewoon door. En waar het stopt? Het onmogelijk lijkt waar wanneer je de getekende wimpel als halfmast-patroon analyseert. Ervoor waren zo n 30 punten, erna ook 30 punten; dat geeft zowaar 445 als doel. Laten we maar stoppen met voorspellen. Maar net als de finish van de laatste 2 Cycles, wanneer je denkt dat de correctie niet meer komt, dan zijn ze er toch (juni 2013 en juli 2014).Zo zal het ook met de Kitchin correctie zijn. 

Prognose week 38

In deze chaos van cycli is 8-8 het vertrekpunt als Cyclebodem. Vandaar zijn Minutes te herkennen met een uithoudingsvermogen van een estafette. Even een adempauze om het stokje over te geven en opnieuw sprinten. Het is te hopen dat het stokje binnenkort valt en dat het game over is. Na een lange GrandCycle van 640 dagen dachten we aan een compenserende korte van ongeveer een jaar. En dan past 8-8 in dat rijtje. Qua uitslag van de Ultimate Oscillator in de weekgrafiek lijkt daar een GrandCycle bodem te staan. In juni 2013 waren het 42 AEX punten 8-8 waren het 32 AEX punten. Dus je zou zeggen dat is het dan. Wij blijven volharden in 4 GrandCycles in een Kitchin. En 8-8 is naar onze mening geen uitslag voor een Kitchin-bodem. 480 dagen is thans het gemiddelde van een GrandCycle met een deviatie van een kwartaal. Gemeten vanaf 24-6-2013 is dat 17-10-2014 + de deviatie is 572 dagen geeft 17-01-2015.Dan plakken we er nog een gehele Cycle achteraan.
Laten we ons voor de korte termijn focussen op de MidPrimaryLow. Wanneer de AEX maandag of dinsdag nog even fors herstelt liggen daar putkansen om net als de parabolen aan het begin van het jaar langs de rechterpoot verticaal te dalen.

Prognose week 37

De verticale stijging in deze fase van de Cycli tart alle logica en ontneemt je alle moed om nog een voorspelling te doen. Duidelijk is dat de Goldman discipelen vanuit hun roots gelijk acteren en bevestigt des te meer de prognose van vorige week. QE uit de VS wordt hier gekopieerd. Echter ook in de VS heeft het niet tot stimulering geleid omdat de M en de V in de formule MV=PT elkaar tegenwerken. (Klik op links voor grafieken)We zien een extreme stijging van de geldhoeveelheid maar tegelijk een sterke daling van de omloopsnelheid. Dus het linker deel van de formule blijft neutraal, dan gebeurt er rechts ook niets. Omdat geld zijn rendement volgt blijft het door de nihil rentestand ongebruikt liggen. Pas wanneer het rendement oplevert maakt men het vrij en gaan de M en de V elkaar versterken en groeien P en T (bbp). Maar voorlopig blijft de rente laag dus gaan we een zijwaartse economie beleven met een hoge speculatiedrift. Waarschijnlijk het Japan-scenario. Als daarbij de kosten van arbeid niet afnemen zal de werkdruk fors toenemen. Immers haal je geen rendement uit je product dan moet de arbeidsproductiviteit omhoog.
Voor de cycli geldt nu dat we klaarblijkelijk zijwaarts gaan. Maar weet u het nog juni 2013 en actueel juli 2014 Er leek geen Cycle bodem meer aan te komen. Maar plotseling kwam toch de aderlating. Dat geldt ook voor de Kitchin. Het lijkt alle schijn te hebben dat het een event wordt als gevolg van de geo-politieke spanningen. Iets dergelijks als 9/11.
Voorlopig is onze beredenering u.h.v. de trend een wensgedachte gebleken. Late toppen suggereerden dat eigenlijk al en eigenzinnigheid werd afgestraft. Net als in juni 2013 suggereerden de late toppen doorgaande kracht. Maar het gaat tegen de Kitchin trend in. In dat kader lijkt de veiligste Kitchin bodem te voorspellen 1 cycle = 7 maanden na 8-8.

Prognose week 36

Week 36 alweer en de AEX is weer terug op het niveau van begin dit jaar. Het lijkt erop dat de oligopolisten de zaak beheersen. H&S patronen worden bestreden. Dan ontstaan volgende vragen:
i) Wie zijn de oligopolisten? En is dat wel zo? Vervolgens
ii) Als er partijen zijn die de markten beheersen, dan gunnen ze zich een uitstapkans om vervolgens de indexen te laten afstorten.
ad i) Wie het zijn dan komen we in de sfeer van complottheorieen en wordt het anti-semitisch. Daar blijf ik buiten. Hiertoe het bekende filmpje over de ondervraging van Paulson.
ad ii) Daartoe een aantal grafieken van pre-crashes afgelopen decennia. 2007, 2000, 1997, 1986 en vervolgens hoe staat 2014 in dat rijtje.
In eerste instantie valt de interval van 7 jaren op. Gaat dat vervolgens verder? Dan moeten we doortellen en ontstaat het volgende 1994, 1987. 1980, 1973, 1966, 1959, 1952, 1945. Aan u de interpretatie. Vervolgens de vraag heeft men zich een uitstapkans gegund. 2007 en 2000 is dat duidelijk. De index wordt tot een haar na terug gebracht naar de top om vervolgens een langere tijd leeg te lopen. 1998 is dat moeilijk te constateren.28-10-1997 leek het niet te houden, maar het werd opgevangen. 1994 was een zeer matige Kitchin-bodem. 1987 was er gedurende 1986 een  distributiefase; 1980 was het einde van de Kwave zomer; 1973 overduidelijk; idem 1966; 1959 geheel niet; 1952 Korea-crisis. Helaas verder reiken mijn data niet.
De laatste rebound afgelopen weken, zou wel eens de uitstapkans kunnen zijn. AEX 415 zou maandag dan nog kunnen en dan plof onderuit naar de Minor-bodem. Maar dat zeiden we vorige week ook. Dus wat heeft u aan deze voorspelling. In ieder geval een stuk geschiedenis en zaken om over na te denken.

Prognose week 35

Het ijkpunt AEX 402 werd gebroken en er is zelfs een late top in de actuele Minor. Dat zou betekenen dat na een Minor-bodem komende week er wederom een felle opleving is. Maar dat wordt een dead-cat-bounce.
Krijgt de Kitchin appendix dan een verlenging ter grootte van een Cycle (7 mnd)? Dan zou er wederom een GrandCycle volgen van ca. 600 dagen. Dat kan natuurlijk? Maar...... in onze fractal lopen we aardig synchroon. Dat zou betekenen dat de bodem van deze Minor rond 390 zou moeten vallen aan het einde van de week met een uitloop naar maandag 1-9. De voorspelde september crash komt dan pas vanaf medio september. Vooraf moet er volgens de door ons gevolgde fractal nog een felle opleving zijn. (dead-cat-bounce) Dan keihard onderuit met - 50 AEX punten in 1 week. Wensgedachten?. Jawel, maar dit keer  krijgt u dus twee ijkmomenten: i daling Minor bodem; bij voorkeur sluiting gap. Zo niet dan was het een exhaustion gap welke het einde van een belangrijke daling markeert en dus meer zekerheid geeft voor een Cycle bodem gelijk aan juni/juli 2013.
Maar na onze mening kan het geen GrandCycle bodem zijn. We tellen nl. steeds 4 GrandCycles in een Kitchin.
ii een felle opleving na aanstaande Minor bodem.

Overeenkomstig de Goldfractal is een geopolitiek event de meest logische oorzaak voor een stijging van goud. Immers goud moet nog een felle stijging maken overeenkomstig de fractal daar. Het edel metaal maakt zich op voor hoogstwaarschijnlijk een  EWP golf 5 blow-off. Er staat nu een inverse H&S in de weekgrafiek, welke een koersdoel heeft van ca. 1.600.


Prognose week 34

Het wordt nu erop of eronder voor ons scenario. De Q15 grafiek lijkt een fractal van de daggrafiek.
Dat betekent dat er in het eerste deel van de week een opleving zou kunnen zijn naar AEX 400 of zelfs 402. Maar voor ons scenario mag de AEX daar niet boven(ijkpunt. Daarna zou de daling naar de Kitchin-bodem moeten starten. Deze zou theoretisch de 2 vorigen moeten breken op resp. AEX 217(2003) en 195(2009).
Dan start de 2e helft van de dubbele ZigZag.

Let op! het is onze fantasie,wellicht wordt het werkelijkheid. Zo was onze fantasie in week 12 een vergelijk met het ontstaan van WW1. Die fantasie lijkt een bredere basis te krijgen. In ieder geval zijn er vele kruidvaten. Wie steekt de lont aan?

Prognose week 33

Een kleine rechthoek in de koersgrafiek en een gap j.l. vrijdag. Dan krijgt u onze wensgedachte.
Die wensgedachte is een AEX per sept. expiratie rond AEX 300.
Komende week rebound. Voor het geschetste scenario mag de AEX niet meer boven 402 komen.

Prognose week 32

De toon is gezet, en onzekerheden nemen toe. Enerzijds de vele brandhaarden anderzijds de toenemende bedrijvigheid zoals uit de cijfers blijkt benodigd geen stimulering meer. PMI cijfers blijven hoog. Een waarde onder de 50 was in het verleden het kenmerk voor een naderende Kitchin-bodem. We blijven het daarom zeggen het zal moeten komen van een event waarbij iedereen door de draaideur naar buiten wil. Waarschijnlijk een geopolitiek event. De tijd is er rijp voor.
De vlag als halfmast patroon werd een rechthoek waaruit de AEX is uitgebroken. In de weekgrafiek staat er een volle candle. Laten we de exhorbitante stijging van ASML uit de index-berekening dan had de AEX 392 aangetikt, hetgeen ons koersdoel was.
De Ultimate Oscillator in de weekgrafiek laat bodemwaarden zien. Alleen de koersgrafiek laat nog geen uitslagen zien die bij een dergelijke LowestLow in de U.Osci horen. Aannemelijk is dat de koersbodem volgt na positieve divergentie in de U Osci. Positieve divergentie in 2008 was 128 dagen; in 2011 49 dagen.
Aangezien we alleen nog ruimte hebben voor een appendix in de GrandCycle lijkt het ons dat de appendix slechts de lengte krijgt van een Primary. Dat betekent dat september een absolute crashmaand wordt van -100 AEX punten. Ijkpunt daartoe is wederom de vorming van een rechthoek of terug keren in de bestaande rechthoek de komende week.

Prognose week 31

Vorige week was de laatste zin "bij voorkeur zien we nog een volle dalende candle voor komende week om met zekerheid met de finishvlag te wuiven." De volle candle omlaag kwam er, maar pas na een stijging terugkerend in de vlag als voortzettingspatroon.
De daling is uitgebleven en kijken we naar de Ultimate Oscillator dan zien we daar het beeld van een turnaround. Aannemelijk is dat de Primary en Cycle bodem is gevallen na een extreem late top. U weet het, dat  betekent doorgaande kracht.
De weekgrafiek zegt ons het tegenovergestelde. Daar zien we 2 sprieten die vertwijfeling aangeven. Inmiddels daalt de Ultimate Oscillator richting LowestLow in de reeks. Aannemelijk is dat het dalende patroon in de weekgrafiek nog niet is beeindigd. Maar gezien de verticale daling van de U. Osci de afgelopen 2 weken, is een correctie opwaarts te verwachten.
In ieder geval wordt de zekerheid van een appendix aan deze Kitchin steeds groter. Wanneer we de appendix de lengte van een Primary geven dan zou de Kitchin bodem er over circa 3 maanden staan. De GrandCycle heeft dan een duur van 480 wat accepetabel is in de reeks. Ijkpunt hiervoor is een duidelijke daling onder AEX 400 komende week welke een volle neerwaartse candle geeft in de weekgrafiek.
Gebeurt dit niet dan is een stijging tot medio augustus mogelijk, waarna we de horizon moeten verleggen.

Prognose week 30

De weekprognose van vorige week kreeg een bijzonder bittere uitkomst. Het leed bij vele gezinnen legt diepe wonden die door geld niet goed te maken zijn. Seniorschap ontwikkelt zich met steeds meer waardering voor het leven en begrip voor het leed wat vele gezinnen is aangedaan. Hierbij mijn oprechte medeleven.

Uit vorige week leren we dat we langzaam in het tijdperk van de geopolitieke crisis treden. De financiele crisis lijkt door de meerderheid als bezworen beschouwd. De maatregelen welke zijn genomen worden door de marktpartijen als voldoende gezien en langzaam ontstaat weer wat euforie in verschillende sectoren. Alleen de schuld is draaglijker gemaakt en de problemen zijn grotendeels afgewenteld op de burgers. Maar alleen schuldsanering kan de crisis oplossen. Overigens zijn wij ervan overtuigd dat achter de schermen bij het IMF aan een reset van het geldstelsel wordt gewerkt. Een ontwikkeling is duidelijk geworden de afgelopen eeuw. We verwijderen steeds meer van de tastbaarheid van het geld. Dat betekent ook dat bij een reset de koppeling met goud niet mag worden verwacht. Hoogstwaarschijnlijk zullen de SDR's een sleutelrol gaan spelen. Maar tot die tijd zal het goud als waardeanker in de beleggingsfantasie blijven en een blow-off doormaken. Zoals dat kenmerkend is voor een beleggingsperiode en bijbehorende speculatiedrift. Zo heeft het onroerend goed in Duitsland jarenlang geen stijging gekend. Maar gevoed door de vrees dat hyperinflatie van de WeimarRepubliek kan terugkeren geeft, dat vele Duitsers hun geld in stenen stoppen. Verwacht daar nog een OG blow-off. 
Terug naar de cyclische analyse. De vraag is nu: zijn de Minor, Primary en (Grand)Cycle gefinishd.
Je zou aan de hand van het vlagpatroon veronderstellen dat er nog een dalingskans is naar AEX 392 met als resultaat positieve divergentie in de Ultimate Oscillator. Dat zou betekenen dat de crisis rond vlucht MH17 zich zou verdiepen komende week door opgelegde sancties over en weer. Ook de spriet in de weekgrafiek geeft nog vertwijfeling aan. Dus bij voorkeur zien we nog een volle dalende candle voor komende week om met zekerheid met de finishvlag te wuiven.

Prognose week 29

Afgelopen week werd op het laatste moment de cyclische analyse bevestigd. Echter het wordt er niet makkelijker op. We hebben een aantal analyse punten:
1 Maximale lengten Primary en Cycle zijn bereikt, Ultimate Oscillator maakt een LowestLow in de reeks.
2 Een late top in de cyclus geeft doorgaande kracht,
3 D
e daling van de top naar de bodem donderdag j.l. was slechts 6 dagen. De kortste gemeten Cycle finishes in deze Kitchin waren
   12 dagen ( dec. 2013) en 27 (juni 2013). Deze laatste finish was tevens een GrandCycle bodem.
4 Gaussiaans is 2 Cycles in een GrandCycle. Een enkele 3 zoals de vorige. Dit is thans de tweede Cycle.
5 Appendices cq verlengingen veroorzaakten 2 maal een verlenging, maar steeds op de bodem van de Kitchin. Thans is er sprake van een top.

Van de bovenstaande analyse punten moeten we chocola maken. Achtereenvolgend zijn er 2 Cycles met een zeer korte finish, terwijl de Kitchin finish toch langzaam zijn stempel moet gaan drukken en de ondergeschikte cycli moet gaan overmannen. Een finish van slechts 6 dagen lijkt ons niet realistisch. Dat pleit voor een opleving naar het vorige uitbraakpunt 408-410, waarna de AEX wederom 20 punten afstort. ( ABC correctie)

Wat volgens punt 2 kan gebeuren is een razendsnelle opluchtingsrally die een extreem vroege top maakt en vervolgens een daling met de lengte van 1 korte Primary, dus 3 maanden, als appendix.
Tegelijk zou dan overeenkomstig de gesignaleerde appendices daarin de bodem van de Kitchin moeten vallen. Nou dan weet u het wel.
Dus ijkpunt voor komende 2 weken is een dead cat bounce met een extreme kracht, welke de AEX terugbrengt naar 420 of zelfs overtreft. Gebeurt dit dan lijken OTM puts op september kansrijk. Oktober heeft de naam, maar september maakt extreme dalingen waar.
Maakt de AEX slechts een zwakke terugtest naar het vorige uitbraakpunt 408-410 dan was deze Primary en/of Cycle nog niet gefinished en staat de AEX volgende week vrijdag tussen AEX 390-400, met positieve divergentie in de Ultimate Oscillator.

Prognose week 28

De AEX is in maand 65 van de Kitchin  en maakt een hogere top. De PMI in de VS staat op recordhoogte.
Trends uit het verleden worden verpulverd. Als het gaat om de PMI cijfers zien we dat deze bij een Kitchin bodem een duidelijke reeks onder de 50 heeft. In deze Kitchin gebeurde dat gedurende 1 maand in november 2011. We hebben de bodem van 2011 al eens eerder geanalyseerd voor een mogelijke Kitchin bodem na de extreem lange van 2003- 2009. Maar niets voldoet daaraan. Dus borduren we voort op de trend. U ziet dat de Pimary geheel aan het einde van zijn trend is. De Minor kan nog 10 dagen en tenslotte de Cycle heeft  wat meer ruimte. 12-15 juli is een major turning point in de Bradley grafiek. De verwachting is een high.
We kunnen niets doen dan afwachten op het gelijk van jarenlange vastlegging van de trend.
 
U kent onze drogredenatie voor goud. Vanuit de fractal analyse waar de correctiegolven 2 en 4 gelijk lijken te zijn; zou een golf 5 moeten volgen. Vervolgens de stelling name dat Goud daalt op deflatie maar stijgt op inflatie en of geopolitieke events. Dan volgt daar uit dat er (hyper)inflatie ontstaat vanuit bankruns zoals uitgelegd in de maandgrafiek of een escalatie van de War on Terror.
Volgens de fractal analyse zou het goud nu aan een niet te stuiten opmars zijn begonnen. Hopelijk geeft ons dat dan een succes ervaring in de voorspellingen. Want wat betreft de AEX prognoses is ook ons alle moed uit de schoenen geschoven. Nu nog long gaan na 65 maanden Kitchin cyclus is slecht risico management. Hoewel een terugkerend verschijnsel is dat PHI veelal in de zomerdag zijn low vindt en in dec. zijn high. Die trend lijkt dit jaar ook op te gaan. Dus wellicht is daar nog een long speculatie te maken. 

Prognose week 27

OK de AEX is aan zijn correctie begonnen om zeer binnenkort de Primary en Cycle bodem neer te zetten. Overeenkomstig de trend zou dit tevens de GrandCycle bodem moeten zijn. Immers we tellen steeds 2 Cycle's in een GrandCycle m.u.v. de vorige welke een verlenging kreeg. Dat schrijven me dan maar toe aan QE.
 Lang hebben we getwijfeld, maar de Ultimate Oscillator laat na 640 dagen een duidelijke LowestLow zien.
We kunnen ons niet voorstellen dat er nu nog een Cycle volgt. Kijken we dan naar de max. lengte van de Primary en Cycle. Dan kan er max een maand bij. Weet u het nog juli/aug 2011 in 18 dagen 70 AEX punten onderuit. Het kan zo maar gebeuren de komende 14 dagen, maar dan wel door een event.

Prognose week 26

Zoals u ziet in de weekgrafiek hebben we de GrandCycle verlengd overeenkomstig de uitslag van de Ultimate Oscillator. We hebben nog eens naar de 2 Kitchins 80-84 en 84-87 bekeken. Iedere Kitchin netjes verdeeld in 4 GrandCycles gemeten m.b.v. de Ultimate Oscillator. In de U.Osci zie je voor de crash van 1987 een higher high geheel aan het einde. Iets wat ons ook nu stoort. Veelal vormt de U.Osci negatieve divergentie en werkt naar een lowestLow of positive divergentie bij de vorming van de (Grand)Cycle bodem.
In de actuele daggrafiek zien we sprieten als candles en er is een kleine gap tussen 406-407. De Primary heeft niet veel ruimte meer, maar gaan we in het patroon van een maands Minor door, dan zou medio juli er een belangrijke bodem zijn.

Prognose week 25

Er was een regelmaat van Minutes waardoor het aannemelijk was dat  j.l. maandag de AEX een daling zou inzetten naar 405, maar de koers blijft bovenin hangen met sprietige candles die je vertellen ik wil niet omlaag.
Dat alles in een week waarin de technisch analisten een draai om de oren kregen van een promovendus. Wanneer we de laatste jaren de technische analyse ter hand nemen, dan heeft hij nog gelijk ook. Maar dat komt omdat de technisch analist geen kennisvoorsprong meer heeft. TA programma's zijn zo ingeburgerd en er wordt op de signalen gehandeld. Het is me juist het laatste jaar opgevallen dat zodra  er een H&S patroon ontstaat al is het al in 15 min. grafiek, partijen dit pareren en het H&S patroon zo snel mogelijk om zeep helpen, omdat hun posities een ander belang nastreven. Om met Porter5 in huis te vallen is de macht van de aanbieders en toetredingsdrempel tot de markt zo hoog dat er een oligopolistische situatie is ontstaan. 
Een investering in ASML rond de Cycle bodem 4-6-2012 had een beter rendement gegeven dan het zenuwachtige handelen in opties. Dus Gaussiaans beleggen volgens AEXcel is zo gek nog niet. Hypocriet zegt u, want vanaf  juni 2012 was er na 3 jaar bij ons al een routeplanning naar de Kitchin-bodem. En in week 19-2013 lieten we nog een crashende fractal in ASML zien. Jazeker geheel waar!

Ter zake: Een bevestiging voor hogere koersen komt er van de Ultimate Oscillator welke een nipt hogere top eruit perst. Dus niks geen negatieve divergentie. In de situatie dat het concept je in de steek laat, ga je op zoek naar aanpalende analyses. Bradley hadden we al lang niet meer bekeken. Laat daar nu een major turning point staan op 15-7. Dus laat de markt dan maar uitrazen en zelfs de bovenkant van het trendkanaal in de maandgrafiek bereiken, om vervolgens door een event de afgrond in te duiken. Hebt u ook niet het gevoel dat overal van die kleine brandhaarden zijn. Oekraine, Irak ISIS, nog altijd Syrie,Nigeria Boko Haram. Wellicht dat de War on Terror weer aangewakkerd wordt en de VS betrokken maakt. Dan krijg je een deja vu met 9/11/01 dinsdag 15:50 NL tijd. Ik kwam net thuis van een boodschap en keek naar RTL 7 en geloofde mijn ogen niet. Je wist dat de Cycle zou eindigen in september met zo'n mooi evenwichtige cyclusverdeling. Dus dat was bingo.
Toen nog met Supercharts en de zelf gesleutelde Cycle indicator en dat alles op windows 98. Thans oogt het plaatje geheel anders top naar top wordt overschreden aan het einde van de Cycle. Er is nog een houvast uit de theorie; dat is het principe van proportionaliteit. Een reactie op een voorgaande koersstijging staat qua omvang meestal in verhouding tot die stijging. Nou dan weet je het wel. Een VIX zo extreem laag( lees euforisch) kan het extreme tegengestelde oproepen. U weet het resultaat van een overdosis bij een Junk !
We onthouden ons even van tussentijdse Minute of Minor voorspellingen. Maar op iedere stijging wat puts in slaan geeft volgens de normale verdeling een 68 % kans op winst in de periode 22-6 tot 25-8. (zie AEXcel)

Prognose week 24

Bijna alle maatregelen trok de ECB donderdag j.l. uit de kast. De rente werd verlaagd naar 0,15 % en banken leggen er vanaf 11 juni geld op toe als zij geld bij de ECB stallen. Daarbij komt een leenprogramma van circa 400 mrd. gericht op de private sector. Er wordt een programma voorbereid met MKB-leningen als onderpand. Als blijkt dat banken daar niet aan voldoen moeten ze het geld terug betalen. De vorige keer werd de kredietruimte gebruikt om staatsobligaties uit eigen land op te kopen. De daarop dalende rente kwam ten gunste van de overheden, maar stimuleerde niet de kredietverlening aan bedrijven en particulieren.
Er blijft nog één ding overeind wat tegenwerkt aan de stimulering en dat zijn de hogere kapitaaleisen, waardoor banken streven naar balansverkorting en dus krimp van de kredietverlening. Van Lanschot is daar het extreme voorbeeld van. Geloof maar dat DNB van Lanschot aan het infuus heeft. De solvabiliteit moet omhoog, waarop van Lanschot vorig jaar aankondigde te stoppen met zakelijke kredietverlening.
Wat betekent dat alles voor de beurzen. In ieder geval was er euforie donderdag en zagen we een Draghi Spike die vrijdag doorzette.
We hebben in de daggrafiek ingezoomd op de details. Herkenbaar zijn dan Minutes met late toppen. Regel V uit de empirische theorie geeft daarop aan dat de koersen nog even zullen stijgen. Ook de late toppen bevestigen de doorgaande krachten.
Aannemelijk nu is is dat een correctie een geopolitiek event wordt. Immers in dat deel van de crisis zijn we in het voorportaal beland na een aantal voorbodes.  Dat goud dan een vluchthaven wordt en nog een EWP 5e golf geeft in de vorm van een spike is aannemelijk. Dit volgt uit een omkeerredenatie dat goud op deflatie niet zal stijgen.Toegegeven dat bovenstaande redenatie kenmerken van een drogredenatie in zich heeft(onjuiste oorzaak-gevolg-relatie) Voor een Elliott Zweef 5e golf hebben we vorige week een ijking gegeven. EWP 4 mag niet in EWP I geraken en bij voorkeur niet onder 1.240.
Het gevaar van een crash komt ook tot uitdrukking in de VEAX en VIX, deze staan op een dieptepunt.
Velen voelen zich voldoende veilig in aandelen en er is geen enkele beweging. Juist dan hoeft er maar iets te gebeuren en men vertrapt elkaar in blinde paniek bij de uitgang. Maar u zegt, en terecht, vanaf ultimo 2012 wachten we al op de correctie en voor wie wacht geldt dat vele kansen voorbij zijn gegaan. In individuele aandelen zeker. Het zegt maar weer eens dat elke analysevorm zijn keerzijde heeft. Aannemelijk was dat na de lange Kitchin 2003-2008/2009 er een korte zou volgen. Daar hebben we ons op gefocust en werd een kokervisie. De monetaire verruiming heeft alles verlengd. Nu Europa nog eens na komt en wellicht zal de Amerikaanse optie hier ook nog volgen als de krimp zich doorzet, dan kan het weer een lange Kitchin worden, Een crash wordt echter steeds zekerder. Een crash wordt veelal beslecht in een kwartaal. Deze Kitchin zou in het vervolg van de anderen lager moeten gaan dan AEX 195. Dus OTM putten steeds een kwartaal verder rollen bieden met een minimale gokpremie kansen.

Prognose week 23

Tjonge wat wordt de gaussiaanse methode op de proef gesteld. In AEXcel hebben we waarschijnlijkheidsdata voor Primary, Cycle en GrandCycle opgeschoven. Maar het wordt allemaal onlogisch. Immers voor een forse uitslag hebben we nog 6 weken. Dan zou het volgende week echt moeten starten. Wellicht nog AEX 411 aantikken.
Het zal zeker een event moeten gaan worden. Hoogstwaarschijnlijk een geo politiek event. De goudfractal werd vorige week zwaar op de proef gesteld. We hebben een nieuwe bottom-line ingesteld (1.240-1.250). Daaronder kan het geheel naar de prullenbak met wensgedachten. Goud liet een veer door de gememoreerde krimp(deflatie) en de terugtrekking van de Russische troepen uit de Oekraine.
Meer hebben we niet te melden. Het wordt of een zwarte zwaan crash, of opnieuw de cycli onder de loep leggen.
Andere inzichten zijn altijd welkom.

Prognose week 22

Op basis van de turnaround in de Ultimate Oscillator hebben we per 16-5 j.l. de PrimaryMidlow geplaatst na een Minor van 31 en 32 dagen, maar het tart elke logica. De AEX is in de 2e helft van de Cycle, waarbij we in de eerste helft grote fluctuaties zagen, waarop je een duidelijke bodem kon traceren. Maar in de verbredende formatie welke zich nu vormt is het niet logisch een bodem te markeren. Een val uit de verbredende formatie zou een duidelijke bodem geven. Moeten we daar nog op wachten? Is deze binnenkort? Wie het weet mag het zeggen. In het boek de Zwarte Zwaan van Nassin Nicholas Taleb wordt de impact van het hoogst onwaarschijnlijke beschreven. Bepaalde gebeurtenissen zullen zich nauwelijks of nooit voordoen, maar als het dan wel gebeurt is de impact enorm.
Het lijkt erop dat de zich verbredende formatie nog even door moet zetten als zwanenhals om vervolgens af te storten in het putje. Zie het EWP scenario van mijn collega. Helaas is dit tevens zijn zwanenzang. Na deze maand vervalt zijn bijdrage.
 
Prognose week 21

Het leek eenvoudig vorige week. Wanneer de PrimaryMidlow tot het laatste wacht voor een correctie, is een short positie voorspellen niet moeilijk meer. Maar toegegeven eraan voorafgaand zijn er 2 dalingen binnen de vlag, waarop we shorts innamen welke op niets uitliepen. De vorige dalingen waren respectievelijk 7 en 8 indexpunten. Afgelopen vrijdag waren het 7 indexpunten vanaf de top. Dat lijkt dan niet op de gewenste correctie voor een PrimaryMidLow. Immers de vlag is een halfmastpatroon. De daling vanaf de top naar de start van de vlag was 17 indexpunten. Dus om te komen tot een PrimaryMidlow lijkt een bodem op AEX 405-17=AEX 388 aannemelijk.
Maar alle logica van de cyclische theorie wordt getart. Want maandag is dag 35 in de Minor en 66 in de PrimaryMidlow. Zeker met een positief slot in de VS vrijdag lijkt het niet logisch dat we maandag lager gaan, tenzij een event ons helpt. 
Maar een ding is zeker de Kitchin moet wel eindigen in een crash, maar daaraan voorafgaand kan er nog een opwaartse spike zijn zoals in 1987, mocht dat gebeuren dan is het opbouwen van shortposities op december wanneer de Kitchin 70 maanden is een aan zekerheid grenzende speculatie. In de vorige Kitchin had de AEX al vanaf de zomer 2007 een dalende lijn ingezet. In deze Kitchin zijn het steeds plotselinge dalingen geweest welke ons de voorspelling gaf groot, groter grootst. De vorige waren steeds het gevolg van een optredend wantrouwen in de euro. Wellicht dat de opkomst voor de verkiezing van het Europarlement a.s. woensdag zo dramatisch slecht is, dat het wantrouwen opnieuw toeslaat.
U heeft inmiddels gezien dat we gelijkvormigheid zien in correctie 2 en 4 van de opwaartse 5 golven beweging in Goud. Zie naastgelegen grafiek. Mocht het een wensgedachte zijn, niets menselijks is ons vreemd; dan horen wij graag uw tegenargumenten.

Prognose week 20

Hoe vinden we onze weg in deze markt welke veel verschillende signalen afgeeft. Er is een duidelijke vlag zichtbaar, maar tegelijk maakte de AEX een late top op 403 in de Minor.
Kijken we naar de DJIA en S&P dan vinden we daar late toppen in de Kitchin. De DJIA maakt zelfs een drievoudige top, waarvan we weten dat deze veelal opwaarts uitbreekt.
VIX zowel S&P 500 als AEX liggen gedurende een jaar plat op de buik.
Kennelijk maakt niemand zich nog zorgen, de markt lijkt beinvloedbaar. Natuurlijk de rente is bijna nul, dus wanneer het daalt  financieer je een mandje aandelen om de zaak op te krikken. De Margin-debts blijven onverminderd hoog. Deze markt lijkt alleen te dalen door een event.
Voor komende week lijkt ons een dalende week te worden, gezien de op hande zijnde PrimaryMidLow en Minor welke maandag na 28 dagen toch een daling zou moeten geven.

Prognose week 16

Wanneer je je bedient van een eenvoudig concept als de cyclische analyse waarbinnen enkele empirische uitkomsten kunnen leiden tot aannames en kokervisie, dan moet je kritisch blijven op het contraire.
Zo ook nu. De aanname dat de Kitchin-cyclus de repeterende overtreffende cyclus is en het feit dat deze nu een lengte heeft van het gemiddelde + de deviatie, overtuigd je van de wetenschap dat deze binnenkort gaat finishen. Terwijl juist langzaam de economie uit zijn dal lijkt te klimmen. Dan moet je je afvragen is de Kitchin al gebodemd? Dat zou dan de correctie in 2011 kunnen zijn. Dat waren 30 maanden na de Kitchin bodem van maart 2009. In de reeks tellen we de kortste op 32 maanden direct aan het begin van deze Kwave a.g.v. de Korea-crisis; dat was een duidelijk event.
In 2011 corrigeerde de DJIA met 15% de AEX 27%. Dat zijn waarden in een opgaande beweging maar naar onze mening niet in een Kwave winter. Nee alles lijkt erop dat door een event er een plotselinge collaps gaat komen, die iedereen weer met beide benen op de grond zet. Waar gaat de Kitchin vallen? Dat moeten we afleiden uit de Grand Cycle reeks. Wat kan daar nog afwijkend zijn op de eerder gestelde reeks. In de reeks past nov. 2012 wel in de gemiddelde lengte, maar niet in de uitslag van de Ultimate Oscillator. In de weekgrafiek lijkt juni 2012 na 255 dagen veel meer een bodem te markeren. Sterk afwijkend dan!
De volgende GrandCycle overeenkomstig de uitslag in de Ultimate Oscillator is vervolgens juni 2013 na 385 dagen. Tel je daar de gemiddelde lengte van de GrandCycle zijnde 440 dan kom je uit op 7-9-2014. De standaardafwijking van de GrandCycle is een kwartaal.-/- de deviatie is dan juni +/+ de deviatie is december. OTM puts december zouden dan de minst risicovolle speculatie zijn. Vanuit de eerdere benadering komt er juni uit als Kitchin bodem. Dan zou de crash nu zijn aangevangen in een niet aflatende daling startend met een breakaway gap j.l.vrijdag.
Laten we dat voor komende week als ijkpunt nemen. Maandag is dan dag 31 in de Minor is er daarna geen turnaround  om het koersgat te dichten dan lijkt de niet aflatende daling naar de Kitchin-bodem gestart.
Wij zijn er even tussenuit naar het dak van de wereld. eerst pas medio mei is de volgende prognose.

Prognose week 15

We hebben afgelopen week de Primary-bodem neergezet na 88 dagen. De late top in de Minor doet vermoeden dat we na een correctie komende week weer hoger gaan. Maar onze GrandCycle dan? We hebben deze overtreffende Cyclus ingeschaald op 575 dagen. Dat is de laatste GrandCycle in de reeks welke de bodem moet aangeven van de Kitchin. Daarbinnen hebben we nog slechts ruim 2 maanden te gaan. Dat na deze Minor er dan nog een hogere volgt is zeer onwaarschijnlijk. Wanneer er geen hogere top wordt uitgeperst. Staat de top van deze Cycle er nog altijd na 30 dagen. EWP veronderstelt een 3e golf neerwaarts, die is met een fors lagere Dow vrijdag ingezet lijkt ons.

Prognose week 14

De laatste zin van de vorige prognose werd geheel teniet gedaan vorige week. Het heeft er alle schijn van dat de Primary-bodem na 88 dagen d.d. 14-3 is gevallen. Maar er is geen lowest-low in de reeks!!
De EWP-grafiek is duidelijker met zijn telling en veronderstelt een krachtige 3e golf neerwaarts welke komende week kan aanvangen.
De margin-debts van februari zijn gepubliceerd en deze zijn weer gestegen. QE heeft goedkoop geld gecreeerd, waarmee de stijgingen op de beurzen voor een deel zijn gefinancierd. Dit blijft als een zwaard van Damocles boven de markt hangen. Bij deze hoge financiering heeft de markt er baat bij dat de koersen stijgen. Nu QE wordt getemperd wordt de financiering steeds moeilijker. Een plotseling optredende daling geeft dekkingstekorten welke aangezuiverd moeten worden. Dat zal thans door de de tempering van QE moeten gebeuren door verkoop van aandelen. Wordt daarbij de dollar duurder dan zal men sneller geneigd zijn de dollar-schulden terug te brengen. Treedt dit beiden op dan kan het bekende domino-effect zijn beslag krijgen.

 
Prognose week 13

Na het koersgat op vrijdag kwam er inderdaad een herstel. Dit herstel lijkt toch de stijgende fase van een nieuwe Minor. De beweging is weer krachtig en roept zelfs de vraag op of de Primary al is gebodemd na 88 dagen.
Kijk ik naar ons meetinstrument de UOsci dan was er 14-3 geen lowestLow in de reeks. Dus aannemelijk is dat er nog een daling in de koersgrafiek volgt die de LowestLow in d UOsci geeft. De periode 18-4 t/m 13-5 2011 roept eenzelfde beeld op. Met de laatse candle die als magere spriet de twijfel laat zien tussen de kopers en verkopers zou je toch denken dat de opwaartse fase van de Minor voorbij is en dat het zuur in de benen komt van de klimmers nu de finish van de Primary nadert. Nogmaals de UOsci geeft ons een vertrouwen in een nog te vormen LowestLow als Primary bodem. 

Prognose week 12

De aandacht voor de 100 jarige herdenking dit jaar van WW1 en de annexatie van de Krim heeft wel een associatie. Weliswaar was destijds de aanslag in Sarajewo op de troonopvolger van de Donau-dynastie Frans Joseph en zijn vrouw de lont in het kruidvat voor WW1. Maar dat was weer het gevolg van de annexatie van Bosnië Herzegovina door de Oostenrijks-Hongaarse monarchie, waardoor in Servië grote beroering ontstond.
Tja dan komende week nog een aanslag in Den Haag als lont in het kruidvat.......
, maar gelukkig Poetin komt niet, dus wordt daarmee de fantasie voor WW3 beeindigd.

OK u komt hier niet voor onze fatasieen maar voor de cyclische analyse. Het lijkt alsof we op de goede weg zitten. De GrandCycle krijgt een verlenging. Met de analyse < de laatste zal de eerste zijn> is aannemelijk dat de volgende Kitchin weer van lange duur is. Waarschijnlijk zal daar de reset van het geldstelsel plaatsvinden en tegelijk de impuls zijn voor de nieuwe groene Kondratieff V  die een duurzame samenleving nastreeft na een mislukte samenleving welke op groei was gebaseerd. Gesteund door de informatie-technologie welke alles meetbaar maakt kan elke verspilling worden uitgebannen.

Veelal is het tijdpad van een crash zo'n 3 maanden; t/m juni is dat passend. We hebben dan diverse voorbeelden. Aannemelijk is dat de 2011-crash een fractal is, maar de crashes van 1987, 2001-2003 en 2008 kunnen ook een beeld schetsen wat komen gaat. Laten we dan het traject volgen van de 2011-crash in een verkorte vorm.
Aannemelijk is dat na het koersgat van donderdag op vrijdag de AEX a.s. maandag een herstel geeft op dag 16 in de Minor. Met 13 dagen j.l. vrijdag lijkt ons de Minor nog niet volledig. Aannemelijk is dan dat op of voor de expiratie de AEX nog lager gaat en positieve divergentie laat zien in de Ultimate Oscillator. Wellicht na wat dreigende retoriek richting Rusland.

Prognose week 11

Vorige week was een desastreuze prognose. De Krim bezetting had meer impact dan verwacht. Hoewel, aan het einde van de week was alle vrees uit de lucht.
Wat mij opvalt is dat de meerderheid waarschuwt voor deflatie, zelfs de topvrouw van het IMF. Moeten we dan juist niet contrair gaan. Greenspan en Bernanke waren zich ervan bewust dat de deflatoire crisis van de jaren 30  bezworen moest worden met een ruimhartige geldcreatie. Dat kan de markt niet ongestraft aan zich voorbij laten gaan.
Door tegelijk hogere solvabiliteitseisen aan de banken op te leggen werd het doel, de kredietverlening van de banken te stimuleren, om zeep geholpen. Met als gevolg dat de geldcreatie als excessieve reserves op de bankbalans bleef prijken als slapende hyperinflatie. Wat nu wanneer het huidige schuldpapier en masse niet meer wordt vertrouwd en men naar bezit terug grijpt. Massaal vinden bankruns plaats om voor het geld goederen en goud te kopen. Noodzakelijkerwijs zullen de banken de excessieve reserves liquide moeten maken om aan de geldvraag te kunnen voldoen. De excessieve reserves als vordering op de CB worden opgevraagd. De geldcreatie wordt dan tastbaar. De omloopsnelheid stijgt exponentioneel. De verkeersvergelijking van Fisher (MV=PT) zegt ons vervolgens dat de prijzen hyperbolisch stijgen, immers T(BBP) is krimpend.

Weet u nog dat we een jaar geleden groot, groter grootst hadden en dat het geheel teniet werd gedaan door QE.
Bij het ontstaan van de grote daling in het voorjaar van 2010 en de grotere daling in de zomer van 2011 was er een vertrouwens crisis in de Euro. Welnu, kijkt u eens in de weekgrafiek naar  de geel omcirkelde patronen.
Wij zien daar fractale gelijkvormigheid in. Ook de beweging erna lijken in verhouding met elkaar te staan. Wensgedachten vult dan al snel eenzelfde eindcrash in als 2011 in een hogere dimensie. Deze brengt ons dan naar de Kitchin-bodem dit jaar op AEX 168!!. Is de daling dan wellicht het gevolg van een geo-politieke crisis in Europa?
Kijken we naar de dag grafiek dan zien we daar een verwijdend patroon omlaag gericht welke zich als fractal lijkt te herhalen. Ook de getekende parabolen tonen in het klein eenzelfde patroon. Steeds is er een V-top te herkennen in de geel omcirkelde koersgebieden. Zou de correctie en herstel in februari dan een V markeren van een hogere orde? Wensgedachte, fantasie of werkelijkheid we gaan het beleven dit jaar.
  

Prognose week 10

De fractal welke we wilden ijken bleek een wensgedachte, maar een Minor-bodem richting AEX 392 werd werkelijkheid. Helaas werd de Minor-bodem AEX 395. Een late top betekent doorgaande kracht. Kijken we naar de Q15 grafiek dan zien we gedurende 14 dagen of top-vorming of een accumulatiefase. Voor een keuze  moeten we te rade gaan bij de resterende tijd in de opvolgende hogere cyclus: de Primary. Maandag is de AEX op dag 77 aanbeland met een gemiddelde lengte van 98 + eventueel deviatie van 13. Het is dus aannemelijk dat in de per 27-2 gestarte Minor de top en bodem van deze Primary wordt gevormd. Met een late top in de vorige Minor is het aannemelijk dat op het adagium "the greater the base the bigger the move"; de AEX een kleine upcrash maakt waarop iedereen euforisch wordt. Kijken we naar de VIX in de S&P dan is daar de euforie nog ver te zoeken. Dat hebben we juist nodig om bij een trigger uit het Oosten (zo denken wij) de margin-calls op gang te krijgen voor het roll-over effect  bij de actuele  extreme margin-debts. Andere vorm andere dimensie dan de 1987-crash toen er een roll-over effect was door de stop-loss limieten.
Overigens zal de VIX nog meer euforie moeten tonen voor dat we kunnen spreken van een top. Het lijkt erop dat zelfs na de Primary bodem er een stijging in zit tot mei/juni en dat de AEX nog hoger gaat. Hiertoe hebben we een maandgrafiek van stal gehaald, welke de Kondratieff-correctie als een ABCDE correctie laat zien, met daarin een WolfeWave. De onwaarschijnlijkheid van deze grafiek is dat er geen reset van ons geldstelsel in zit.
In ieder geval toont deze beweging ook een collapse aan naar deep-down-under.Prognose week 09

Plotseling was er donderdag een daling die vrijdag teniet werd gedaan. De correctie lijkt ons te weinig voor een Minor-bodem. Maandag is dag 20 het is aannemelijk dat de AEX een diepere knieval maakt richting AEX 392. De late top in de Minor betekent doorgaande kracht, waarop het aannemelijk is dat de AEX hoger gaat.
Echter de EWP-analyse geeft een andere richting aan na de ii opwaartse correctie. We hebben een fractal in beeld die we komende week willen ijken. Het patroon hebben we als verlenging in de daggrafiek geplaatst, maar nogmaals gezien de late top in de Minor lijkt het een wensgedachte.  

De GrandCycle is aanbeland op de gemiddelde lengte + de deviatie en toont net als in de Kitchin 2003-2007 een extreem uithoudingsvermogen. De tijd dringt. Het wordt daarbij steeds aannemelijker dat er een collaps komt door een trigger die bij de actuele extreme margin-debts vervolgens margin-calls veroorzaken welke een roll-over liquiderend effect geven.

En dan nog dit....
Grafiek van het gemiddeld aantal zonnevlekken in een maand. Wordt het ook kouder op de beurs?

Prognose week 08

Het 0,618 retracement heeft de AEX overschreden en de afgelopen 2 dagen zagen we in de Q15 grafiek een accumulatiefase. Aannemelijk is dat de AEX maandag  de 400 overschrijdt. De toppatronen uit 2000 2007 en heden lijken met een helikopterview veel op elkaar. In dat geval kan de AEX nog hoger, maar als golf 2 zou de AEX onder de 408 de top moeten maken. Als ijkpunt zou een exhaustion-gap maandag kunnen vallen. Tevens is de AEX maandag op dag 13 in de Minor en zou er vanuit cyclisch oogpunt een top kunnen staan.

Prognose week 07

Vorige week hebben we 2 zwarte zwaan scenario s besproken, waarvan scenario 2 is afgevallen n.l. het direct afstorten.
Scenario 1 lijkt zich ook niet te voltrekken. Immers het herstel is gerommel in de marge. Hoewel slow starters veelal de versnelling aan het einde van de beweging laten zien. U weet dat wij als ijking voor een Kitchinbodem de inkoopmanagers index in de VS gebruiken. Ervaringsregel is dat rondom de Kitchin-bodem deze index onder de 50 moet noteren. De plotselinge forse daling van 57 naar 51 is en behoorlijke aderlating en speelt onze ijking in de kaart. Overigens zou dit jaar statistisch gezien de Kitchin-bodem moeten vallen.
Wanneer? Daarvoor kunnen we een andere ervaringsregel invullen. Rondom de Kitchin veranderen de cycli qua tijdsduur en samenstelling. Aanvankelijk hadden we ingezet op een kortere GrandCycle, maar dat is fout gebleken. Dan naar de volgende ervaringsregel de appendix. De appendix moet zodanig zijn dat tevens een GrandCycle ontstaat die de voorbode is van de GrandCycles in de opvolgende Kitchin. Daaruit zouden we nu kunnen redeneren dat de volgende Kitchin een lange gaat worden gelijk aan de Kitchin 2003-2009 (VS 2002-2008) Daar zou toch de basis gelegd moeten worden voor het mondiale crediteurenakkoord waarbij ook het spaargeld een eenmalige aanslag krijgt van bijvoorbeeld -20%. Plotseling een eenmalige belasting-, spaarheffing. Dus het lijkt raadzaam juist op het dieptepunt van deze Kitchin cq Kondratieff in aandelen te gaan. Immers de bank is houder van uw aandelen en kan deze zomaar niet innemen. Welke aandelen dan? Aandelen die voorsorteren op een duurzame samenleving en nieuwe digitale technologieen en vanzelfsprekend een goede solvabiliteit bezitten. Hoe raar het ook klinkt. Philips lijkt daar met health care en het goed bij kas zitten op in te spelen. Maar ook dat aandeel zal meegesleurd worden bij de vorming van de Kitchinbodem.
Terug naar de cycli. Wij gaan er dus vanuit dat er een appendix komt van een halfjaar. Dat betekent een Cycle van 180 dagen uitkomend in juni. Dan hebben we nog even de tijd, echter de top moet er vroeg staan. Inmiddels zijn we maandag al op dag 56. De EWP analyse van mijn collega geeft nu wel een heel mooi scenario een fibo 0,681 retracement geeft tevens een kop- en schouder patroon. De schouderlijn ligt op circa 398 dat zou dan theoretisch het maximaal haalbare zijn komende week. U begrijpt dat wanneer men wederom een poging doet om het H&S patron ongeldig te maken er alsnog een shortsqueeze kan ontstaan. Beware, want het lijkt core business dergelijke klassiek omkeerpatronen te weerleggen. Dan zijn we weer terug bij het begin n.l. het Zwarte Zwaan scenario 1. Maar misschien voltrekt het toch zoals de meerderheid verwacht; een nette retracement in EWP golf 2 en vervolgens hard onderuit in de veelal krachtigste 3e golf!

 
Prognose week 06
Binnen het verwijdende patroon ging de AEX zoals voorgaande keren linea recta van de weerstandslijn naar de steunlijn. Wat ons opvalt is dat in de eerste helft van de week er bij aanvang van de dagelijkse handel steeds pogingen werden gedaan om de index hoger te zetten. Maar dan plots lijkt het alsof er geld vrij gemaakt moet worden en gaat de index strak onderuit. Wanneer de liquiditeiten dan vrij zijn gemaakt is er weer rust. Dat lijkt erop te duiden dat er fors wat verplichtingen in de markt liggen op verschillende niveau s die noodzakelijk afgebouwd moeten worden en dan is het weer even rustig.
Een voorbeeld wat de valutacrisis voor ons betekent kunnen we zien bij DSM versus ASML. DSM rekent af in lokale valuta en krijgt daardoor een valutaverlies voor zijn kiezen van -20 tot -30%. ASML daarentegen kan zich door zijn monopolistische positie veroorloven af te rekenen in Euro s. Dus de beursgenoteerde firma s welke door hun concurrentie positie noodgedwongen zijn af te rekenen in locale valuta krijgen te maken met forse valutaverliezen, tevens ontstaat er vraaguitval vanuit de zwakke landen. In ieder geval versterkt de valuta crisis de deflatie. De olievlekwerking lijkt gestart.
De meerderheid zit nu comfortabel te wachten op een opwaartse correctie om daarop short te gaan. Maar de markt verrast veelal om de ingenomen posities van de meerderheid te wissen en de uitgangspositie weer neutraal te maken. Wat zou in deze nu de zwarte zwaan kunnen zijn?
1. Nu in een keer afstorten zoals in 1987(-50%, 91 dgn) en 1998(-40%, 73 dgn)
2. Vanuit deze bodem een doorschietende top maken. Rond AEX 400 zullen velen een short positie opbouwen.
    Een verdere stijging kan dan een short sqeeze geven waarop alle beren worden afgeschoten.

Scenario 2 kunnen we ijken. Immers volgt er een short sqeeze nadat de 408 top wordt overschreden, dan kunnen er  volop OTM puts worden ingeslagen. Immers de Kitchin-bodem moet er komen en gezien het tijdpad wordt het juist dan steeds zekerder dat het een collaps wordt naar de bodem.
Scenario 1 is fatalistisch, maar niet onmogelijk. Aangezien het in 1998 230 index punten waren in 73 dgn en in 2008 in de eindfase circa 200 punten in 93 dagen. Dan is het morgen OTM puts juni inslaan.

Prognose week 05

Een dergelijke uitslag zoals vrijdag kan te maken hebben met een kortstondig liquiditeitsprobleem en is wellicht het topje van de ijsberg. De onzekerheid wat Yellen gaat brengen lijkt ons onlogisch. In ieder geval is de vorige Minor bodem per 7-1 duidelijk gebroken. Dan zijn er drie mogelijkheden.
1. De Cycle bodem is niet na 175 dagen gevallen en zijn we maandag op dag 217. Maar gezien de duidelijke turnaround in de Ultimate Oscillator houden wij het op de 175 dagen bodem per 16-12
2. De PrimaryMidLow is vrijdag of maandag a.s na 42 dagen gevallen. Dan gaat de index volgende week weer als een raket omhoog, omdat de top laat is gevallen.
3. De AEX daalt verder komende week naar AEX 380 dan verlengt de PrimaryMidLow naar zijn gemiddelde lengte.
Dit laatste is een zeer bearisch signaal en is het aannemelijk dat de grote correctie is gestart. Voor de zekerheid is het dan wachten op de opleving uit de PrimaryMidLow bodem om serieus in te zetten op de daling naar de Kitchin-bodem dit jaar.  

Prognose week 04

Maandag alweer de 20ste. Voordat je het in de gaten hebt is januari zonder enige verandering alweer voorbij.
Daar waar we juist een collaps hadden verwacht. Fout!
U weet dat we ons focusten op de Kitchin-bodem in combinatie met de 4e GrandCycle bodem. Met de regel dat rond de Kitchin-bodem de duur en samenstelling van de cycli wijzigen, hadden we ingezet op november december gevormd door een kortere GrandCycle. Er was een correctie naar 16-12 maar deze had totaal geen kracht. Het is nu daarop logisch dat we een verlengde krijgen en pas medio van dit jaar een Kitchin-bodem mogen verwachten. In die tussentijd zouden de PMI cijfers moeten gaan dalen. Of a.g.v. een plotselinge financiele crisis stort de boel in. Ergens zou een land of gerenommeerde bank insolvent kunnen raken. Maar vooralsnog niets van dat. Met het kopen van tijd door de slechte leningen op te kopen en monetair te inflationeren wordt de ballon van fiduciair geld steeds verder opgeblazen. We kunnen niets anders doen als wachten op dit moment in de Kitchin.

Prognose week 03

Medio december waren we de weg kwijt geraakt, maar we krijgen de horizon weer in beeld. Zoiets komt doordat je vasthoudt aan een scenario en daar aanmatigend in wordt. Maar beter een verkeerde mening dan geen mening. Weet u het nog op basis van de GrandCycle en het adagio < de laatste zullen de eersten zijn>, voorspelden we een GrandCycle en Kitchinbodem rond ultimo november. De bodem kwam er 16-12 maar had niet het effect. Eerder hadden we al twijfels doordat de PMI-cijfers uit de USA geen krimp gaven. Toen hebben we de margin debts naar voren gehaald, waarbij een plotseling collaps als gevolg van over elkaar heen rollende margin-calls de trigger kon zijn. Helaas niets van dit alles.
Duidelijk is dat 16-12 een Cycle bodem was. In het kader <de laatste zullen de eersten zijn> komt er kennelijk een appendix zoals in 1998 en 2003 waar deze een langere GrandCycle inluidden. Deze laatste Cycle was 175 dagen. Dus laten we een half jaar erbij tellen. Wat de trigger gaat worden? Wellicht rondom de nieuwe vaststelling van het schuldenplafond per 7 februari a.s. komt de VS wederom in een begrotingscrisis.
Terug naar de korte termijn cycli. Getelt vanuit de bodem per 16-12 zijn we maandag 13-1 op dag 28. De AEX vormde laat zijn top, dus aannemelijk is dat we na een bodem komende week opnieuw hoger gaan. Echter de lijn over de toppen is steeds aanleiding geweest voor een forse correctie. Kijken we naar EWP dan zien we daar nog ruimte in de verwijdende formatie naar AEX 415-420 deze maand, maar dan zou er een Minor-bodem rond de jaarwisseling gevormd zijn. Wij gaan voor forse aderlating komende week met daaruit weer een krachtige turnaround.  

Prognose week 02

U merkt wel dat wij in verwarring zijn met onze analyses. Niets lijkt te wijzen op een op hande zijnde Kitchinbodem. De PMI cijfers laten een onverminderd vertrouwen zien bij de inkoopmanagers. Zij durven voldoende voorraad aan te houden om nee-verkopen te voorkomen. 2014 wordt alom genoemd als het jaar van herstel en einde van de crisis. Positief is dat door het kopen van tijd hier en daar problemen zijn opgelost. We noemden al eerder de Alt A hypotheken waar de staat garant voor stond.  Ook het leverancierskrediet van de Neuro-landen daalt. Maar de Margin-debts blijven wel onverminderd hoog.
Terug naar de cyclische analyse. In de weekgrafiek krijgen we een aanknoping dat de Cycle en/of GrandCycle nog niet gefinished kunnen zijn. De Ultimate Oscillator laat daar een onverminderd negatieve divergentie zien.
Er moet nog een bodem waarde komen in de Oscillator. Gezien de tijdspanne moet het een collaps worden. Voor volgende week lijkt zich een bodem te vormen in de Minor.


Prognose week 01

We zitten geheel fout en hebben het schema van de GrandCycle nog eens onder de loep genomen. Hieruit volgt een alternatief !!
Aanvankelijk ingegeven door het Bradley dieptepunt in december 2013 prognotiseerden we een GrandCycle van ongeveer een jaar gelijk aan de periode 1998-2001. Kenmerkend voor de Kitchin-bodem is dat de lengte en regelmaat van de ondergeschikte cycli zich wijzigen rond de Kitchin-bodem. We kozen dus voor een kortere GrandCycle. Echter  in het verleden vormde zich rond de  Kitchinbodem 2x een appendix.
Gezien de turnaround per 16-12 met een upcrash is het alternatieve scenario nu ook een appendix. Dus de GrandCycle verlengen we naar 575. Dat betekent dat de Kitchinbodem er pas in juni 2014 kan staan. Hierbij worden we gesterkt door de PMI cijfers, welke afgelopen decennia  zo n betrouwbare indicator waren. Alvorens de Kitchin-bodem er stond daalde de PMI index enkele maanden onder de 50.
Dat was al een tijd ons bezwaar in deze markt, maar we projecteerden de extreem hoge margin debts op 1987 en zagen daar een mogelijke dalingsgolf a.g.v. over elkaar heen rollende margin-calls. In 1987 waren dat over elkaar heen rollende stop-loss orders die een niet te stoppen aanbod-tsunami gaf.
Bovenstaande is een beredeneerd alternatief, maar nog altijd kan de vrees voor tempering van QE  komende week direct toeslaan. De margin-calls doen dan de rest.

 

Weekprognose juist | onjuist 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Prognose week 52

Dacht je alles in kaart te hebben volgens schema, wordt je geheel terug gefloten. Het fractalpunt F17 wordt ook ongeloofwaardig, maar.... er licht nog altijd een groot koersgat tussen 381>385. Ook de NewLow in de Ultimate Stochastics is een aanwijzing voor een diepe Low in januari. Die mogelijkheid verdwijnt wanneer de AEX boven de 400 gaat. Dan was het koersgat een break-away-gap. Maar mede door de tijdslijnen van de GrandCycle houden we vast aan een koersval in januari. We willen u tenslotte niet de SaxoBank Outrageous predictions 2014 onthouden. Als u onze prognoses kent, kunt u begrijpen dat wij ons daar geheel in kunnen vinden.

Prognose week 51

De herstelbeweging tot de kerst konden we op onze buik schrijven.De Kitchin bear wordt in zijn winterslaap gestoord en brult van woede.  Kijkt u eens naar de Ultimate Oscillator in de daggrafiek. Die kondigt een new low in de koersgrafiek aan.
We plaatsten afgelopen week een fractal-analyse welke het aannemelijk maakt dat we langs de bergparabool naar AEX 362 duiken. Maar hoe zit het dan met de PrimaryMidLow. Welnu de uitslag in de Ultimate Oscillator doet vermoeden dat we diep gaan. Kijken we dan vervolgens naar de Cycle en GrandCycle dan is daar de bel voor de laatste ronde gegaan. Tenslotte Bradley welke 23-1-2014 als een lowest-low aangeeft.
Dan gaan we tellen vanaf 5-12-2013 Op 23-1-2014 zijn dat  49 dagen. De Cycle is dan 213 dagen, de GrandCycle 433. Hoe mooi past dat niet in het schema!! Rest nog de Primary per 9-10 te zetten dus toch 107 dagen.
Per 23-1-2014 is de actuele Primary dan 106 dagen. Dat betekent dat 5-12 een PrimaryMidlow was na 58 dagen. Waarna een extreem snelle top er stond!!!! Verder weet u dat we 4 GrandCycle's in een Kitchin tellen. Jawel, meet uw hartslag nu......, dat zou Gaussiaans beredeneerd betekenen dat de Kitchin-bodem er kan staan in de laatste week van januari na een crash van 59 dagen. Laat nu die margin-calls maar over elkaar heen rollen en de hele zaak liquideren.

Prognose week 50

We luiden het jaar uit met een fractale wensgedachte kracht bij gezet middels Bradley 2014.
We projecteren de beweging van de AEX vanaf de top in 2007 in de actuele AEX grafiek. We herkennen fractale gelijkvormigheid in de verhouding 4:1. Dat geeft een herstelrally tot voor de Kerst. Hierna wordt een eerste dalingsgolf in de Kitchincrash kansrijk. Hierbij een knipoog en deja vu naar Jerome Kerviel.Wat wordt nu de zwarte zwaan?
We zijn terug tussen Kerst en Nieuwjaar.

Prognose week 49

De Bitcoin heeft als eenheid zowat de goudprijs benaderd. In november steeg de virtuele munt zo'n 6 % per dag. Naar onze mening is de Bitcoin de munt van de onderwereld en wordt er door hen een pyramidespel gecreeerd waar uiteindelijk de massa de dupe van is en enkelen aan de top van de pyramide profiteren. Daar waar voor het bancaire betalingsverkeer stringente regels gelden ter voorkoming van witwaspraktijken en/of restricties te handelen in bepaalde zaken(wapens, uranium etc.) en met bepaalde landen (vh Iran bijv.) kan in Bitcoins zonder tussenkomst van banken door partijen anonieme transacties worden gedaan. Dat maakt de munt aantrekkelijk voor de onderwereld met hun bijbehorende gamefixing.

Terug naar de cycli. We kunnen er geen chocolade van maken. Vorige week hadden we een ijkpunt voor de keuze van de Primary. De vorige op 65 dagen of 107. De aanhoudende kracht doet inderdaad vermoeden dat we 107 dagen moeten aanhouden. Dan zijn we maandag a.s. op dag 54 en kunnen we het jaar nog rond de AEX 400 uitluiden. Maar 54 dagen betekent wel dat volgende week een PrimaryMidLow zou moeten vallen. Dus een wat grotere correctie is te verwachten. Het kan zomaar doorzetten langs de rechter poot van de bergparabool welke we tekenden in de daggrafiek.

Prognose week 48

Laten we eens terug grijpen naar de zekerheden die we hebben in de cyclische analyse.
Wat we zeker weten is de Cycle-bodem per 24-6-2013. Dat betekent dat maandag dag 154 is. Dan hebben we nog 2 maanden te gaan voor een bodem. Het scenario de laatste zullen de eersten zijn, waar we kozen voor een korte laatste Cycle kan naar de prullenbak. Vervolgens hebben we nog de onzekere Primary-bodem. Dan maar terug grijpen op de trend van de PrimaryMidLow die is maandag a.s. op dag 47. Je zou dan toch zeggen dat de Low in deze Minor moet vallen. Als we dan verder afpellen dan zou de top in deze Minor al gezet moeten zijn op 18-11. Dat betekent dat volgende week per saldo dalend zou moeten zijn. Daar hebben we dan een ijkpunt voor de Primary. Mocht er geen daling zijn, dan is de Primary bodem niet na 65 dagen gevallen maar na 107 dagen.
Het EWP scenario laat een verdere stijging zien en dat pad werd de afgelopen weken netjes gevolgd.
Dan nog dit. Gaussiaans gezien zou de Kitchinbodem in het eerste halfjaar 2014 moeten vallen uiterlijk maart 2014 (60 maanden). We kunnen daarop nog eens een rustige optiestrategie neer zetten in de vorm van de call back-spread. De theoretische Back Spread is een geschreven ATM put of call in combinatie met gekochte OTM put of call in de verhouding 3:1. Beurscyclus Backspread is een geschreven ITM call of put covered middels een gekochte ATM call of put. Dit altijd als combinantie order met een agio.
Een combinatieorder met enerzijds een geschreven AEX call juni 200 en ter bescherming een koop/open de AEX call juni 400 biedt kansen. Afgelopen vrijdag was daar voor 1 contract tussen 17.600 en 17.700 voor te krijgen. Een break even dus op AEX 376-377.
Het is aannemelijk dat de Kitchin-bodem daaronder komt. Achterover leunend kunt u de AEX leeg laten lopen ten gunste van u. Mocht de Kitchin bodem niet in het eerste halfjaar 2014 vallen, dan is uw verlies 2.300 tot 2.400. Dus dat wordt dan geen vakantie.

Prognose week 47

Ongelooflijk hoe de Minor bodem 13-11 tot stand kwam. In een flits en een barchart als spriet, welke de vertwijfeling in zich had. Partijen kunnen niet omlaag en worden gevoed door de toestroom van liquiditeiten. Rente naar nihil, obligatiemarkt met behoorlijke risico's waar geen rendement tegenover staat. Dus rest de aandelenmarkt. Dit alles heeft een hoog speculatiegehalte in zich c.q. men loopt inmiddels ver vooruit op het herstel of oplossing van de schuldencrisis. Vorige week moesten we bekennen dat de aanvankelijk waardeloos geachte Alt A portefeuille van ING, toch door het kopen van tijd, een acceptabele opbrengst lijkt te krijgen. Dat soort signalen geeft vertrouwen voor de oplossing van de schuldencrisis. Zoals gebruikelijk loopt de aandelenmarkt voor de muziek uit. Dat kan betekenen dat we langere topvorming krijgen. Bijvoorbeeld zoals in 2000. De IPO s in de social media lijken dezelfde overwaardering te hebben als destijds de IPO s in de ICT. Inderdaad topvorming. De regelmaat van de Kitchin laat ons volharden in een aankomende forse correctie. Maar afgelopen week zagen we in het klein ook gelijkenis met juli 2007. Het lijken wensgedachten, want vorige week voorspelden we uit hetzelfde beeld een AEX nipt boven 400. Dat is dan het ijkmoment voor volgende week: of de spike in de 15/60 minuten grafiek zich manifesteert in gelijke vorm.
  
Prognose week 46

Het plaatsen van cycli in deze fase blijft lastig. Zo hebben we de Primary overeenkomstig de ultimate Oscillator in de daggrafiek na 65 dagen geplaatst. De weekgrafiek toont een LowestLow in de Ultimate Oscillator per 9-10 na 107 dagen. Gaussiaans is dat het meest aannemelijk, dus waarom die eigenzinnigheid? Noem het onderbuikgevoel. Tijdens de finish van de Kitchin is de regelmaat veelal zoek en word je steeds op het verkeerde been gezet. Naar onze mening klinkt hier ergens de bel voor de laatste ronde. De suicide methode maximaliseert wel de mentale kracht, maar verzuring zal ertoe leiden dat de finish niet wordt gehaald. Het koningsnummer zal uitmonden in een koningsdrama voor de finish in Q2 2014. De topvorming nu heeft gelijkenis met de topvorming in 2007. In de Q15grafiek zien we fractals. Daartoe hebben we voor volgende week een ijkpunt. Projecteren we de weg naar de top in 2007 komende week in de actuele grafiek, dan zouden we in de eerste helft van de week moeten pieken rondom AEX 400 en rechtsomkeer maken in een scherpe daling.

Prognose week 45

Positief verrassend afgelopen week was de interesse voor de Alt-A hypotheek portefeuille van ING. In den beginne van de crisis was de nominale waarde van de portefeuille nog de waarde van het eigen vermogen. De marktwaarde(p.m.) zou het vermogen geheel wegvagen. En zie hier; het kopen van tijd heeft ertoe geleid dat de marktwaarde geheel ten goede is gekeerd. Zijn de autoriteiten erin geslaagd 5 jaar na de creditcrunch met het creeeren van nog meer schulden de wereld voor een bankroet te behoeden. Jawel, alleen moeten u en ik nu de lasten ervan gaan dragen. Het geheel wordt dus afgewenteld op de private sector en zal leiden tot een sociaal politieke crisis. Inmiddels lijkt financieel de maximale euforie bereikt en lijkt de top van deze Kitchin te worden. Dat geeft ons vraagtekens over de duur van deze Kitchin. Het lijkt allemaal langer te gaan duren. In tegenstelling van het schema van de GrandCycle. Zou er dus een verlengde i.p.v.een korte GrandCycle kunnen ontstaan. Maar gausiaans geredeneerd zou de maximale lengte 60 maanden zijn. Inderdaad dan moet er in 3 maanden nog heel wat gebeuren.
In ultimate Oscillator zien we zowel in de dag, week en maand grafiek new highs ontstaan. De oscillator loopt veelal voor op de koersgrafiek. Dit zou betekenen dat we komend kwartaal nog hogere koersen mogen verwachten. Dat is dan weer tegengesteld aan bovenstaande gausiaanse benadering. Het is voor ons ook ongeloofwaardig maar de technische analyse geeft dit aan. Ook de cyclische analyse met steeds zeer late toppen bevestigt dit. Het EWP scenario blijft ongewijzigd en duidt ook op een hogere top.
Maandag zijn we op dag 26 met een zeer late top. Wat wel voor de cyclische analyse geldt is dat de regelmaat ver te zoeken is wat duidt op een niet natuurlijke beweging.
Voor volgende week geldt toch echt een Minor-bodem, maar daarna weer nieuwe toppen gezien de cyclische theorie. Alleen Bradley geeft een majore top aan en de abcde wimpel in de maandgrafiek loopt op zijn einde.
Wat gaat de trigger worden om de manie om te laten slaan?

Prognose week 44

De euforie houdt aan met een zeer late top in deze Primary. In de maandgrafiek tekenden we een abcde ascending contracting diagonal. Deze lijkt een fractal van de grote beweging 2003-2007. Ook op kleine schaal lijkt er gelijkvormigheid. In 2007 ging de AEX even buiten het speelveld. Dat zou volgende week kunnen gebeuren. Immers Bradley geeft een Major top op 1-11 +/- 3 dagen. Maar eerst lijkt ons een korte heftige daling naar een Minor-bodem in het begin van de week. Waarop nog een euforische beweging van enkele dagen volgt met een gelijkenis aan 11 t/m 13 juli 2007.
 
Prognose week 43

De regelmaat van de cycli lijkt ondergeschikt te worden aan de krachten van de overtreffende Kitchin. Er is geen chocolade van te maken. Terug lezend de prognose van vorige week is er duidelijk sprake van een turnaround. Maar hoe moet je dan de Cycle plaatsen? Gezien de trend van de Primary s is per 9-10 een Primary bodem gevallen. Echter de Ultimate Oscillator laat geen lowest low in de reeks zien. Om die reden hebben we de Primary geplaatst per ultimo augustus na slechts 65 dagen. Tegelijk hadden we een deja vu met november 2011. Toen waren we in afwachting van een Grand Cycle bodem, maar de uitschudding was zeer zwak. Daar is dan de achilleshiel van de cyclische analyse. Je bent op zoek naar een bodem welke je meet naarmate er een bearische uitslag is in de Oscillator. Op 9-10 was er geen sprake van een duidelijk bearische uitslag in de Oscillator. Anderzijds geeft de new high in de Oscillator aan dat de koersgrafiek nog hoger zal gaan. Hierbij krijgt het EWP scenario in de maandgrafiek waarschijnlijk zijn gelijk.
In ieder geval hebben we in het klein al genoeg voorbeelden gehad, dat geheel aan het einde van een cyclus er een kortstondige vrije val was. Dat lijkt ook het scenario te worden voor de Kitchin-bodem.
Bradley gaf op 7-10 +|- 3 dagen een major draaipunt; het werd 9-10. Een Major High is 1-11. In dit tempo van 20 punten in 10 dagen kan er AEX 400+ staan begin november. 

Prognose week 42

Was de stijging vanaf woensdag een dead-cat-bounce of is er sprake van een turnaround en zitten we verkeerd. Wat zijn de argumenten van een dead-cat-bounce:
- Een Minor van 9 dagen, deze lijkt nog niet af.
- Een PrimaryMidlow van 42 dagen. deze lijkt nog niet af.
- Halloween-effect (investeer na 31-10-2013)
- geen duidelijke LowestLow in de reeks van de Ultimate Oscillator per 30-9 en verder.
- Bradleay MajorLow 7-10-2013 +/- x dagen.

Wat zijn de argumenten voor een turnaround:
- Primary na 65 dagen op 30-9
- Minor van 42 dagen
- berekening halfmast patroon voldoet.
- EWP voorkeurscenario, steeds terugkerend koersdoel via verschillende berekeningen AEX 400+
- Bradley MajorLow 7-10-2013

Onze  mening is geef de beren nog 1 week de kans. Ijking is een felle diepe uithaal, dus geen zwakke correctie naar een Minor bodem.

Prognose week 41

Lethargisch! De zin om de beurs te volgen verdwijnt helemaal. Maar de klok tikt door. Maandag dag 106; dan ga je zoeken. Hebben we een bodem gemist? Het heeft waarschijnlijk te maken met regel VI uit de theorie.
De finish van de Kitchin laat de reguliere regelmaat van de onderliggende cycli verdwijnen. De PMI-figures blijven duidelijk boven de 50 dus daar vinden we nog geen ijkpunt. Het is nu wachten op de Primary bodem. Je zou zeggen nog voor de oktober expiratie. Gezien het positieve slot in de VS kunnen we maandag richting 380. Dat lijkt ons een kans een BackSpread combinatie op te zetten. Open Sell call okt. 350 gecombineerd met Open Buy call okt. 380. Dat zou met een agio van 26,40 kunnen. Dus een break-even op AEX 376,40. Alles eronder op de 3e vrijdag of zoveel eerder dat we het genoeg vinden, is winst. Maximaal verlies bij deze prijs-combinatie is dan 360,-

Prognose week 40

De Primary loopt op zijn eind, maar de neerwaartse krachten zijn nog niet sterk. Aannemelijk is dat vrijdag de Minor is gebodemd na een halfmastpatroon. Zowel de Minor en ook nog altijd de Primary hebben laat een top gevormd. Blijven we strak in de leer dan zou de AEX nog hoger gaan. In de grote beweging vanaf juni vormde zich een groter halfmast patroon. Worden beiden als halfmast beschouwd in hun koersbeweging dan komen we voor beiden uit op AX 400-AEX 410. 1= 363+47 2= 374+23.
Echter de finish van de Primary is in zicht en dat legt een zware tol op het uithoudingsvermogen van deze stijging. 23 AEX punten= + 6 %. Wanneer de kredietlimiet van de VS maandagavond wordt verhoogd kan er een kortstondige opluchtingsrally zijn. In dat geval moet ook het goud een heftige opwaartse beweging maken, immers de geldcreatie vindt doorgang. Er kwam een tweet voorbij dat er nieuwe turbo series waren voor Goud. Dus wellicht ligt daarin volgende week een kans. Wij twitterden afgelopen week een grafiek van de vordering welke Duitsland nog altijd heeft op voornamelijk de PIGS in het Europese verrekensysteem Target 2. Beschouw het als een leverancierskrediet voor geleverde maar nog niet betaalde producten en diensten aan de PIGS. Met Ctrl F kunt u terug lezen wat we daar als eens over verwoord hebben.
Wellicht dat Merkel nu zij sterk in het zadel zit na haar verkiezingsoverwinning, met een vordering van 573 miljard een machtsmiddel in handen heeft, waarmee zij ook de machtigste vrouw van Europa wordt. In de grafiek ziet u dat de vordering is afgenomen, maar nog altijd 573 miljard is.
De Amerikanen zullen het aangrijpen en wellicht opblazen om de aandacht van hun problemen te vertroebelen.
Al met al wellicht een nieuwe trigger.

Prognose week 39

Door PC problemen waren we genoodzaakt even buiten spel te zijn. Onze woorden m.b.t. de opvolging van Bernanke kreeg een verrassende wending. Summers trok zich terug. Verlenging van het beleid van Bernanke werd kracht bijgezet door het opkoopprogramma van obligaties niet te temperen.
Nu de Kitchin naar de finish loopt en zijn laatste reserves uit blaast, zijn we al geruime tijd bearish. Maar met de toevloed aan liquiditeiten in de markt wordt de ballon nog verder opgeblazen. Wellicht was de daling in juni een voorbode hoe het kan verkeren. Toen geheel aan het einde van de Cycle een aderlating. Dat lijkt ook het secnario voor deze Kitchin. Maandag is dag 25 in deze Minor en dag 90 in de Primary. De PrimaryMidLow is pas op dag 25 en had een minimumlengte van 36-40 dagen en had steeds 2 Minors in zich. Aannemelijk is dat na een kortstondige Minor-correctie komende week er nog een hogere top wordt neergezet.


Prognose week 3
8

Het diplomatieke succes afgelopen week gaf een toenemend vertrouwen onder de beleggers. Alleen de tempering van de maandelijkse sanering van de bankbalansen in de VS houdt beleggers nog afwachtend.
Zo geheel aan het einde van de Kitchin lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Immers de cijfers uit de VS verbeteren en ons ijkpunt de PMI-cijfers blijven sterk. Augustus ook weer sterk boven de 50. Dat lijkt erop dat de Kitchin collaps niet uit de macro cijfers moet voortkomen. Kijkt u eens terug in de PMI cijfers naar 1987. PMI-cijfers werden toen zelfs sterker in de zomer. Ook na de crash van 1987 geen enkele krimp in de PMI cijfers. De zwarte zwaan destijds kwam uit het zelfversterkende effect van de stop-loss limieten. Dat sterkt ons in de gedachte dat de margin debts de trigger kunnen worden, na geldnood in de markt. Tempering van QE is geen acute geldnood. Bernanke heeft de markten daar al op voorbereid. Dus lijkt al in geprijsd te zijn. Acute geldnood kan ontstaan bij het imploderen van de derivaten-ballon. Maar dat zou het werk van Summers (opvolger Bernanke)doorkruisen. Hopelijk voorkomt de markt deze georganiseerde afpersing. OK complottheorie, maar hebben de grote Amerikaanse bankiershuizen vooraf ook niet naar Bretton Woods gewerkt? 1944 was het ideale jaar, menig land stond met de rug tegen de muur.

Wat betreft de cyclische theorie is de AEX maandag op dag 84 in de Primary. In de Minor op dag 19, met een late top op dag 12, wat doorgaande kracht impliceert. Maar het zou een onmogelijke situatie geven wanneer de top op 380 in deze Primary wordt overschreden. Dat kan alleen wanneer we een Primary bodem klokken na 65 dagen. Dat lijkt ons verre van trendmatig. Juist omdat de PrimaryMidlow een sterke trend is gebleken en steeds uit minimaal 2 Minors bestond. Aannemelijk is dat volgende week er een Minor-bodem valt.

Prognose week 37

De controle over de olie- en gasvoorraden lijkt de inzet van een nieuwe machtsstrijd en/of koude oorlog. Vreemd genoeg lijkt ook China zich in de machtstrijd te mengen. Syrië lijkt een dodelijke cocktail te worden. Wellicht dat een exploderende olieprijs de nekslag wordt voor deze Kitchin. Nu de Kitchin op zijn laatste been staat en niets wijst op een correctie zou een escalatie in Syrie de collaps kunnen geven. Trendmatig zien we steeds correcties geheel aan het einde. De vorige Cycle. de laatste PrimaryMidLOw. Wellicht dat de Kitchin dat ook doet.
 
Prognose week 36

De hamvraag blijft waardoor de markt in geldnood komt c.q. wat is de trigger om assets te verkopen?
- stijgende rente,
- margin calls,
- PMI cijfers welke een sterke slow down aangeven,
- tempering van de maandelijkse geldverruiming (tapering)

Het lijkt een combinatie van bovenstaande. Met name de torenhoge margin debts, kunnen zich geen enkele daling veroorloven. Lagere koersen verlaagt de dekking, dus moet er aangezuiverd worden op straffe van liquidatie. In geval van liquidatie, omdat de kredietplafonds zijn bereikt, ontstaat een zichzelf versterkend effect en is 1987 op herhaling. Toen waren het de stoploss orders welke door de ingezette daling een domino- effect veroorzaakten. Als we terug kijken in deze weekprognose dan maakten we daar al gewag van in week 35-2012. Dus een jaar geleden waren we deze mening al toegedaan. De margin debts zijn ruim 1/3 gestegen.
 U kunt de data van 1987 op de NYSE datasite terug vinden. Dan ziet u dat in de reeks destijds sept. 1987 een hoogste debet positie gaf. Dus de markt was gevoelig voor een daling. Om u een idee te geven hoe de crash van 1987 eruit zag hebben we deze geprojecteerd in de actuele grafiek. Er is beslist geen fractal herkenning!! Het brengt de collaps van toen in de huidige schaal om u een indruk te geven. Feitelijk is de AEX-top nu (380) 300% van de EOE-top destijds (130)
Er staat inmiddels een H&S-patroon in de AEX. Het is ons opgevallen dat de laatste tijd dergelijke bearische patronen door markt- cq. geldstroom manipulatie werden gepareerd. Maar nu is er kennelijk krapte in liquiditeiten c.q. het kredietplafond van de markt is bereikt.
Alle ingrediënten zijn er voor een collaps naar een GrandCycle en tegelijk Kitchin bodem, alleen de PMI data zo kenmerkend in het verleden stroken niet. Oktober heeft de naam als crash maand, maar statistisch zijn de dalingen in september numeriek het meest voorkomend. Met een late expiratie deze maand zijn er kansen in dit casino.
Overigens bleek de backspread juni zoals vorige week uitgewerkt kansloos het werd een maart 2014 serie.

Prognose week 35

De daling werd toch nog proportioneel aan de stijging. Maar weer geheel aan het einde van de cyclus. Dat beeld doemt ook op voor de Kitchin. Met een gemiddelde lengte van 51 maanden en een deviatie van 9 maanden wordt het tijd dat we de Kitchin gaan shorten. De Kitchin is thans in maand 54. Gemiddelde lengte + de deviatie is 60 maanden. Dan komen we uit in febr. maart 2014. Ons oorspronkelijk scenario was de laatsten zullen de eersten zijn met een laatste GrandCycle van ca. 1 jaar uitkomend in november. Achterover leunend de AEX ballon leeg laten lopen biedt de combinatieorder Open sell  Call juni 2014 AEX 160 in combinatie met Open buy  Call juni 2014 AEX 380.Deze laatste als achtervang, mocht de markt zich geheel anders gedragen. Daarom noemen we deze combinatie BeurscyclusBackSpread. De originele backspread hebben we al eens uitgelegd.
Met de prijzen van vrijdag j.l. moet een agio van 195,- te realiseren zijn. Dat betekent een break-even van AEX 355 uiterlijk per juni 2014 en een maximaal verlies van Euro 2.500,- op een ontvangst van 19.500,- De Kitchin is dan 64 maanden en is duidelijk zijn standaardafwijking voorbij. Gaussiaans beoordeelt heeft deze optie-combinatie dan een 68% zekerheid. Na de vorige opeenvolgend lagere Kitchins op respectievelijk AEX 217 en 198, zou deze Kitchin lager moeten gaan. Een AEX 160 zou er bij de aankomende Kitchin-bodem kunnen staan. Tweede voordeel van deze positie is geen billen knijpende knock-out niveaus, zoals bij turbos, speeders etc. Vanzelfsprekend kunt u altijd eerder sluiten. De combinatie geeft een forse margin van het verschil ad 22.000, maar daarvan ontving u al 19.500. Wilt u nog even wachten en zekerder van uw zaak zijn, doe dan een backspread wanneer de AEX rond 400 staat. Kijk dan naar de dec. 2014 series Daar is zelfs een call AEX 80.
Het wachten is op een aankomende top in deze Primary. In de daggrafiek leek zich een H&S patroon te vormen. Een neklijn op 366 en een schouder op 373. De markt zal het patroon ongeldig proberen  te maken, dat is core business de laatste tijd. Er kan zeker nog een hogere top komen na deze late top in de PrimaryMidLow. Maar eind augustus moet het naar onze mening ophouden.

Prognose week 34

Het zoeken naar de juiste draaidatum blijft moeilijk. Vorige week spraken we over een proportionele daling naar de PrimaryMidLow. In de Q15-grafiek was dat ook zo. Maar beoordeel je de daggrafiek dan staat daar als candle zo'n anorexia spriet i.p.v. een rondbuikige beer. Alle candle-patronen tot de eenvoud terug te brengen is een spriet een spijtoptant. Toch is aannemelijk dat vrijdag de MidPrimaryLow is gevallen. Het zou maandag nog kunnen, omdat de DJIA vrijdag nog geen turnaround liet zien. Maar dan is het alweer dag 59.
In ieder geval elke dag dat de AEX lager gaat is het zekerder dat er een draaidatum staat.
Mochten we maandag niet lager gaan dan is te verwachten dat de AEX eind volgende week een hogere top vormt tussen 385 en 390. Dan is het echt afgelopen voor de AEX. Ondanks het uitblijven van PMI-data welke een aankomende Kitchin-bodem voorspellen kan deze niet lang uitblijven. Overigens zoals ook de beurs steeds aan het einde van een cyclus corrigeert in een collaps; kan wellicht ook de PMI plotseling een sterke daling geven die tot nadenken zet voor het komende kwartaal en dan juist een trigger is. OK u heeft gelijk dat zijn wensgedachten.

Prognose week 33

De dubbele ZigZag zoals in de maandgrafiek getoond lijkt een serieus scenario te worden. De geprojecteerde X
zou een hogere top moeten neerzetten. Alvorens een eerste daling wordt ingezet zijn er twee berekeningen welke ons naar eenzelfde top brengen. Ten eerste Wa=bX daar uit volgt AEX 255+175= AEX 430. Ten tweede werden we onlangs op de vingers getikt met een foute Wolfe Wave. Een juiste en alternatief geeft voor de laatste beweging aan 330+(1,27x 42)= AEX 420.WolfeWave 5 treedt veelal buiten het patroon.
Eerst zou komende week de PrimaryMidLow zich moeten vormen. Een eerder gecommuniceerde per 7-8 is te vroeg. De wet van de proportionaliteit zou een forse uitslag kunnen geven voor de PrimaryMidLow.

Prognose week 32

Wie A zegt moet ook B zeggen. We hebben de PMI-cijfers als ijking gebruikt voor een naderende Kitchinbodem.
De PMI cijfers kwamen voor juli duidelijk boven de 50 uit. Blijven we strak in de leer dan moet de Kitchin-bodem opgeschoven worden. En het patroon de laatste zullen de eersten zijn, zou een andere Kitchin-lengte voorspellen. Wellicht lange GrandCycles zoals in de Kitchin 2003-2009. Voorlopig moeten we verder borduren op de trend van de GrandCycles en dat zou pas een bodem zijn in het voorjaar van 2014. Doordat Bernanke de monetaire verruiming nog niet heeft afgezworen, komen de markten niet in geldnood. Dus wordt er speculatief op aandelen ingezet. Dat lijkt nu de veilige haven om je tegen de geldontwaarding te hoeden. Immers spaargeld levert geen rendement en de koopkracht ervan daalt, obligaties hebben ook geen rendement en hebben bovendien een debiteurenrisico. Chinezen zullen in de huidige economische situatie hun leverancierskrediet aan Amerika niet afbouwen. En omdat QE vooralsnog geen zichtbare stijgende inflatie toont staat Goud buitenspel. Maar u weet ons standpunt de uiteindelijke hyperinflatie is verborgen op de balansen van de banken en/of komt juist tot uitdrukking in een blow-off van de aandelen.
Enige wolk aan de lucht is de herverkiezing van Bernanke. Janet Yellen zal het beleid van Bernanke volgen en geeft geen onzekerheid voor de markten. Ieder ander kan die onrust wel geven. Daarbij laat degene die een ander beleid voorstaat bij voorkeur bij aantreden de lijken uit de kast vallen, zodat hij met een schone lei kan beginnen. De opvolging is per 31-1-2014. Echter de beslissing zal in het najaar vallen.
Wat betreft de cyclische analyse krijgen we een bevestiging van voortzetting van de Minutes. Hoe meer cycli in dezelfde tijd geeft de kracht van de markt aan, is een empirische regel. Minute 4 is donderdag j.l.gestart en zou ons volgens de regelmaat naar de MidPrimaryLow moeten brengen, maar dat pas na komende week. Het kan dus zomaar hoger de komende week.

Prognose week 31, V A K A N T I E

Prognose week 30,

We schreven eerder dat in een eventuele appendix een vroege top is te verwachten. Deze stijging heeft de kracht van een aanhoudende shortsqueeze.
Nu ontwikkelen bulltraps zich veelal wanneer velen bearisch zijn. De economische data roepen ook een bearisch sentiment op. Alleen de blijvende toestroom aan liquiditeiten, dalende obligatiemarkt en toch nog goede bedrijfswinsten brengt partijen naar de aandelenmarkt. Het lijkt dat aandelen beter het monetair inflationeren trotseren dan de spaarrekening.
Aangezien de Kitchin-bodem niet lang meer op zich laat wachten is deze stijging een laatste hype en creeert zo juist een crash.
Maar de aanleiding die moeten we zien te vinden. Elk onderbouwd scenario is welkom.
In ieder geval gaf het Bradley major turningpoint geen handvat.
Alles is mogelijk. Dat is een one-liner wanneer de analist het niet weet. Onwetendheid is ons niet vreemd;we doen slechts aan doelredenering aangevuld met wensdenken.
Het zou te mooi zijn wanneer we zelfs nog de X op AEX 400+, getekend in de maandgrafiek, weten te bereiken. Het is afwachten op een toppatroon.

Prognose week 29
Door criteria aan te geven voor beeindiging van QE gaf Bernanke duidelijkheid aan de markt. Dus slechte economische data betekent dat de patient nog aan het infuus blijft, waardoor de levensverwachting wordt verlengd. De markt was op het verkeerde been gezet met de onzekere uitlatingen en maakt in no-time de verliezen weer goed. Het Goud bevestigt opnieuw zijn originaliteit tegenover het micky mouse geld. De bodem bel heeft daar geklonken.
Wat we in deze beurs hebben gezien is dat markt steeds nipt onder de vorige top bounced.
Aannemelijk is dat de euforie zo dadelijk stopt nipt onder AEX 373, waarna hoogspel wordt gevoerd en op topniveau een accumulatie plaats vindt. Economische data zullen niet verbeteren, dus dat brengt de markt niet omlaag. Alleen een markt die tijdelijk in geldnood zit door bijv. de margin debts. Wordt AEX 373 overboden, dan komt de X in beeld zoals in de maandgrafiek is aangegeven.

Prognose week 28

In tegenstelling tot de metalen koper, aluminium etc welke een industrieele toepassing hebben heeft goud daarenboven een monetaire waarde zo is gebleken. Valuta's hebben een relatieve waarde. De waarde van de dollar wordt bepaald in relatie tot de Euro, Yen etc. Goud heeft een relatieve waarde ten opzichte van het fiduciair geldstelsel in het algemeen of t.o.v. monetaire inflatie in het bijzonder. Of kort en goed een relatieve waarde t.o.v. het vertrouwen. Twee grafieken bevestigen dat.
Aanvankelijk was de belofte gedaan dat goud aan de dollar was gekoppeld met een vaste waarde van $ 35 troy ounce. Toen Nixon in 1971 dat vertrouwen beschaamde zagen we een eerste blow off. Immers wat is de dollar waard als je het ongelimiteerd kunt drukken.
Echter in de 90-er jaren ebde de hoge inflatie weg en het vertrouwen in het fiat-geldstelsel nam sterk toe waarop goud daalde. Na de instorting van de ICT bubble en vele schulden, lees geldschepping, dubieus werden kreeg goud zijn glans terug als hoeder van het vertrouwen. Een eerste vertrouwensbreuk kwam met het Enron debacle, toen bleek dat de cijfers van accountants niet betrouwbaar waren. Hoe kun je dan nog waarderingen vertrouwen. Dat is juist de kernwaarde van ons fudiciair geldstelsel.
Vervolgens bleek in 2007/2008 dat het vertrouwen wat aan de banken was gegeven werd beschaamd en piekte het Goud opnieuw. Aanvankelijk had de correctie na de piek in 2011 eenzelfde vorm als de correctie na 1980.
Nu is dat op basis van het vertrouwen dat het geld experiment kreeg omdat QE niet de verwachte monetaire inflatie gaf, maar biflatie. Kredietdeflatie is zichtbaar, monetaire inflatie blijft vooralsnog onzichtbaar in de economie, omdat het op de balansen van de banken blijft als vordering op de CB. Het dient als reserve om een eventuele toekomstige credit crunch te kunnen overleven. Anderzijds  moet de solvabiliteit omhoog. Eenvoudig doe je dat door de balans te verkorten door de activa zijde(kredietverlening) in te krimpen.
De stop die van Lanschot op zijn zakelijk kredietvolume heeft gezet is daarvan een extreem voorbeeld. Deze extreme maatregel zegt ook iets over de benarde positie waarin van Lanschot zich bevindt.
Zoals gezegd had de correctie in Goud vanaf de top op 2011 eenzelfde vorm als de correctie vanaf 1980, maar ook de correctie van april 2008 tot oktober 2008. In de gelinkte grafiek hebben we de correctie van april 2008 tot october 2008 geprojecteerd in de huidige correctie vanaf de top op 1.900. Echter de crashende periode welke goud nu doormaakt valt buiten het patroon en vraagt om een ijkpunt. Dat Ijkpunt kan Elliott Wave zijn. Immers we zijn aan een 4e intermediate bezig en deze mag niet in het gebied van 1 komen. Aannemelijk is dat we in de eindfase zitten.

Goud zal nog eenmaal pieken wanneer dit monetaire experiment wordt afgestraft. Ons wensdenken is dat dat zal gebeuren wanneer het vertrouwen in de Euro en dollar wegvalt en bankruns plaatsvinden. Vooraf gegaan met een massale haircut van het spaargeld. Zelfs onder de 100k doordat deze verplicht worden omgezet in Staatsobligaties en zelfs grootboekleningen worden waarvan de rente wordt opgeschort. Ten tijde van de bankruns worden de gecreeerde reserves op de balansen als vordering op de CB opgevraagd en liquide gemaakt om aan de kontante geldvraag te voldoen. Weigering van de CB geeft een onmiddellijke implosie.
Het opgevraagde kontante geld wordt direct omgezet in goederen, andere valuta en goud (hoge omloopsnelheid).(M+*V+=P+exp*T-) Op dat moment is de hyperinflatie van de Weimar republiek terug.
Dan is herziening van ons geldstelsel noodzakelijk door herkapitalisering waarna we gedecimeerd een doorstart maken. Staatsleningen worden omgezet in SDR s Een soort ECU-muntslang waarin alle grote wereldvaluta zijn vertegenwoordigd. Het IMF als hoeder van het systeem, zal een sanctiebeleid krijgen van de individuele landen. Er vormt zich dan een totalitair geldstelsel. Het beleid van de individuele landen is daaraan ondergeschikt.
Dus niet alleen Brussel bepaalt het beleid, maar een financiele wereldmacht. Zo wordt de bakermat gelegd voor een alles controlerend systeem geholpen door de informatietechnologie, zoals de Bilderberg groep en vooraanstaande bankiershuizen dat voorstaan.

Terug naar de cyclische analyse. Afgelopen week kregen we de bevestiging van de Cycle-bodem op 24-6. Ook de U.osci maakt een duidelijke high. Naar onze mening zijn we gestart met de appendix welke voorheen zo herkenbaar was, doordat de dalende krachten van de Kitchin overtreffen en de andere cycli ondergeschikt maakt. Helaas was de PMI als meetinstrument in mei weer boven de 50, terwijl deze voor een op hande zijnde Kitchin-bodem duidelijk enkele maanden onder de 50 moet noteren.
Is er geen appendix maar een volledige Cycle lengte dan laat de Kitchen bodem nog even op zich wachten en kunnen we het oude scenario uit de kast halen n.l. nog de vorming van een X boven AEX 400 ( zie de maandgrafiek).Maar vooralsnog houden we vast aan een Kichin-bodem in de periode november 2013- januari 2014. Er zou dus een vroege top moeten vallen in de deze appendix. Dat zou wel eens het majore Bradley draaipunt 10-7 +/- 3 dagen kunnen zijn. Oei!!!

Prognose week 27

Te gek, hadden we het vorige week nog over Bausparen, komt Wijffels met mosterd na de maaltijd.
Ten tijde van de overcreditering nog Bankdiet en dan nu met zo n simpele opmerking komen die iedereen kan bedenken en er ook nog een rapport aan wijden. Juist hij die in de 90-er jaren het allemaal liet gebeuren met Kok aan het roer van BV NL. In tijden van voorspoed trapten ze niet op de rem, ook dat is Keynesiaans. Stelletje narcisten. We hebben er nog een prof.dr. vd Brink plotseling een Kondratieff adept. Maar toen hij bankbestuurder was geen enkele waarschuwing. Wiens brood men eet.....

Maar goed terug naar de analyse. Nadat we het gevoel hadden dat de finish om de hoek moest zijn, was maandag de laatste uitschudding. Het werd niet -3 %, wel een inside day. Maar we hebben de Cycle toch maar afgevlagd. Enkele tweetfouten maakten we met wensdenken in fractals. Ik hoor het u zeggen. Het is beter contrair te gaan op de intraday wensdenk fractals. Maar we ontvangen ze graag ook van u.
 
We keken terug op AEXcel en klokten de Minors direct na de Cycle-bodem. Veelal krachtige Minors.
Inderdaad  een late top van gemiddeld 15 dagen en een gemiddelde lengte van 19 dagen.
Gaussiaans beredeneerd zou volgende week nog een stijgende week moeten zijn.

U weet inmiddels onze analyse m.b.t. de Kitchin-bodem. De laatsten zullen de eersten zijn en de bekende appendix, omdat de Kitchin overtreffend is en de andere Cycli ondergeschikt maakt. Heel belangrijk zijn de PMI ijkpunten, deze moeten nu onder de 50 blijven.
Het valt ons op dat veel analisten een op hande zijnde Kitchin-bodem voorspellen. Enerzijds logisch want we kennen allemaal de duur en de crashende uitwerking op de koersen. Maar het zijn teveel analisten en dan wapent de markt er zich tegen. Wellicht  moeten we ons een liquiditeitscrisis voorstellen als verrassings element.
In 2008 was het de geldmarkt. Door de geinfecteerde balansen, vertrouwden de banken elkaars solvabiliteit niet meer. Geen enkele daggeldlening werd gegund. Men moest op eigen kracht varen en waar mogelijk assets verkopen om liquiditeiten te vergaren voor de kortlopende verplichtingen.
Een ander plotseling optredende gebeurtenis kan een flash crash zijn a,g,v. de margin call. De margin debts blijven historisch hoog. Verdere daling zou onvoldoende dekking kunnen geven; waarop noodgedwongen portefeuilles geliquideerd moeten worden. Het kan zomaar voor de deur staan wanneer we verder dalen. Dit laatste is ingegeven door de noodzaak van een verrassings element nu velen wachten op de Kitchinbodem over enkele maanden en zich ervoor wapenen.
Een ander mogelijk scenario is dat er na de liquiditeitscrisis op de geldmarkt nu de kapitaalmarkt aan de beurt is doordat nu nog solvabele overheden niet meer vertrouwd worden, vanwege het bereiken van een schuldenplafond voor hen. Immers bij een oplopende obligatierente rekent de markt door wat een renteverhoging betekent voor een nu nog solvabel land. Het betekent bezuinigingen, die geven krimp en de neerwaartse spiraal wordt door de markten doorgerekend, waarop men dan door de draaideur eruit wil met als gevolg een obligatiecrash die in zijn kielzog de aandelenmarkten meeneemt.

Prognose week 26

De Cycle was nog niet gefinished! Want een dergelijk snelle top en geen high in de Ultimate Oscillator kan niet het begin zijn van een Cycle. Desondanks moet de bodem er heel snel staan, immers de tijdwaarden worden maximaal. Met name de MidPrimaryLow welke steeds zo betrouwbaar was begint a.s. maandag met waarden in de 60.19-6 tweetten we een mogelijke fractal in de kwartiergrafiek welke we vrijdag te vroeg afmeldden. Het werd als volgt. Maar het zegt wel dat we er bijna zijn ook is er een gapend koersgat tussen 350 en 348. Deze kunnen we in deze fase betitelen als een exhaustion gap. Extremer wordt het wanneer we de herstelbeweging van afgelopen week als een halfmastpatroon zien. Dan wordt de prognose van week 23 werkelijkheid n l een bodem rond AEX 320.
Dat is nog circa -5%. Dat kan er in 2 dagen staan of een inside day met een uitslag van High naar low van enkele procenten.
Het Goud lijkt ons onder de 1.200 dollar of 1.000 euro een oppakker. Het zal zeker geen rol spelen in de blauwdruk van de doorstart van het failliete geldstelsel, maar wel in de surseance voorafgaand. Want wat gebeurt er met de reserves op de bankbalansen welke uit angst zijn ontstaan na de creditcrunch van 2008? Wanneer het vertrouwen in de dollar en euro wordt weg geslagen en bankruns plaatsvinden? Juist dan worden de slapende reserves als fysiek basisgeld opgevraagd bij de CB. Massaal worden daar goederen en andere tastbare waarden voor gekocht. Of men vlucht in andere valuta.(M+V+=P++T) In Duitsland is deze vrees duidelijk in ontwikkeling. We zien daar na 30 jaar stabiele OG prijzen prijsstijgingen. Duitsers zetten spaargeld om in stenen uit vrees voor het Weimar debacle. Voor NL geldt dat nog lang niet, omdat de overcreditering nog gesaneerd moet worden door kredietdeflatie. In Duitsland is met name door het Bausparen geen sprake geweest van overcreditering. Overigens zijn de prijsstijging in Duitsland hier al op het nieuws geweest. Dan is er sprake van een top in de markt.


Prognose week 25

Vrijdag gedurende de dag vormde zich een keurig omhoog gerichte wimpel met 10 indexpunten ervoor, maar er was ook een koersgat. Met een daling van -1,5 % in de ochtend na een -6,3 % dreun in Tokyo ga je voor -10 punten. Maar helaas de markt had voldoende koopkracht om het koersgat te dichten en mijn winsten verdampten. De AEX voldeed afgelopen vrijdag aan de kenmerken voor de Cycle-bodem:
1 de data zijn passend binnen AEXcel
2 positieve divergentie in de Ultimate Oascillator na een LowestLow in de reeks,
3 Insight day, diepe uithaal met tegelijk een reversal om uiteindelijk hoger de dag uit te gaan.
Dus we hebben de bodem uitgeroepen.
Er gaat nu een uitstapkans komen. U kent ons empirische research:De laatste zal de eerste zijn.
In dat secnario valt de laatste GrandCycle in deze Kitchin uit de trend en geeft tevens de nieuwe trend aan. Dan zegt u waarom een Grand Cycle van een jaar en niet van anderhalf jaar zoals in de Kitchin 2003-2009.
Dan zou zich nu nog een lange Cycle vormen en heeft deze GrandCycle 3 Cycles. Nee, wat we wel meer hebben gezien is een appendix. Nu de PMI in de VS <50  noteert; is de verwachting dat de Kitchin-bodem in aantocht is We passen hierbij regel Vi en VII toe uit de theorie. We gaan voor een korte Cycle van ongeveer een halfjaar, waarin zich een snelle felle top vormt nipt onder de vorige op 373. Bradley voorspelt een major high op 21-6 +/- 3 dagen. Dat lijkt extreem met een top na een week. Dan zouden we daarna een lange daling van een halfjaar kunnen krijgen die ons onder AEX 200 gaat brengen.

Prognose week 24

Uit de vele reacties vorige week, ben ik deze week verplicht een lang fantasierijk betoog te schrijven.

Laten we na een week dalen de feiten op een rij zetten en confronteren met de empirische theorie op deze site.
1 26 AEX punten vanaf de top = -7 %; Dow en S&P -3,5 %; Nikkei -22%
2 Ulimate oscilator LowestLow in de reeks
3 Primary, PrimaryMidlow en Cycle voldoen aan Gaussiaanse-methode.
4 7-6 Inside day d.w.z. na een laatste uitschudding een reversal om uiteindelijk hoger te sluiten.
5 Economische data maken nog geen einde aan QE
6 Extreem late toppen geven doorgaande kracht aan.
 
De vorige Cycle bodems per juni en november 2012 waren in de DJIA respectievelijk 10 en 9 %. De 3 % correctie nu lijkt ons te gering voor een Cycle bodem daar. Dat sterkt ons in de gedachte, dat vrijdag een dead-cat-bounce was, waarop volgende week opnieuw een duikvlucht volgt. Hierop ontstaat positieve divergentie in de U.osci. Dan pas zijn we zeker van een Cycle bodem, maar bezien we de data dan kan het niet veel meer zijn dan een week.
De punten 5 en 6 maken zich sterk voor een hele snelle stijging nipt onder de vorige top en dan pas starten de echte grote dalingen naar de GrandCycle en Kitchin-bodem.
Aannemelijk is dat de Cycle welke ons naar de GrandCycle- en Kitchinbodem brengt uit de reeks zal vallen, zoals de trend in het verleden was. De laatste zal de eerste zijn. Een Cycle van 170-190 dagen brengt ons naar eind november. Dat geeft dan een GrandCycle van een jaar en tevens Kitchin-bodem.  Ijking daartoe is een PMI onder de 50 de komende maanden. De lengte van de 4e GrandCycle is tevens een handreiking om de volgende Kitchin en lowestlow van deze Kondratieff te bepalen n.l. eind 2017/ voorjaar 2018.
Voila weer mooi passend overeenkomstig de vorige seizoenen in deze Kondratieff vanaf 1949 n.l. 18 jaar voor de winter. Doelredenering zullen de sceptici onder u zeggen, dat getuigt van weinig denkvermogen. Juist, maar wellicht heeft u wel wat aan mijn fantasie.
Het nieuwe geld, na herziening van ons geldstelsel gaat op jacht naar nieuwe renderende investeringen. Technologische ontwikkelingen die latent aanwezig zijn worden dan bevorderd. (kip en ei verhaal). In deze Kondratieff werden ze bevorderd door de oorlogseconomie. Hopelijk blijft ons dat bespaard. Toch zullen oude nog renderende technieken, energievormen, arbeid moeten verdwijnen alvorens het nieuwe rendabel te krijgen.
De Bush-clan bijvoorbeeld is er alles aan gelegen om het Petro-dollar regime in stand te houden.

Je ziet de contouren en producten van de aankomende lente van Kondratieff V ontstaan. Sustainable wordt het sleutelwoord geholpen door de informatie-technologie. Laat uw fantasie maar eens gaan op de trends welke u ziet. Mijn fantasie is o.a.
Revolutie in de energievoorziening- c.q. bronnen; Healthcare; Hergebruik van producten ergo bij de productie van een product wordt al rekening gehouden met hergebruik ervan. De afval-industrie zal in het begin booming zijn, maar zal uiteindelijk sterk afnemen. De technologie zal ons steeds verder verwijderen van mechanische componenten die slijten.(platenspeler>CD speler > USB) De informatie-technologie kan leidend zijn in vele processen.(meten is weten) Bijvoorbeeld in de marketing kan de informatie technologie snel statistisch bepalen welk product op welk tijdstip tegen welke prijs aan een specifieke groep consumenten moet worden aangeboden om maximale score te halen. Maar bijvoorbeeld ook een gebouw kan doelgericht worden verlicht met Leds op specifieke plekken op specifieke tijdstippen rekening houdend met de bezetting. Gebouwen beheer wordt zo sustainable.

Informatie technologie bepaalt hoeveel arbeid nodig is op een bepaald tijdstip en periode in het jaar waarop een prijs kan worden bepaald. Arbeid gaat dan terug naar stuktarief. Geschiedenis herhaalt zich echter in een andere vorm en dimensie. Hierop zullen detacherings bedrijven inspelen en groeien; waarop hun prijs per uur zal dalen ( Winst= omzet x marge). Een zichzelf versterkend effect ontstaat, waarop het voor bedrijven interessant wordt om de flexibele schil groter te maken ten koste van vaste medewerkers.
Tot slot nog een indruk van mijn eenvoudige geest en GBV-denken waarop u mijn overdenkingen niet meer geloofwaardig acht.
Een ingeving op -de geschiedenis herhaalt zich echter in een andere vorm en dimensie- . Ik zag nog een oude 2CV met een gat voorin de motorkap voor de slinger. Hetzelfde principe zit in mijn MB als start/stop systeem. Direct op de krukas zit een electromotor van Bosch die de krukas een slinger geeft en de motor slaat aan.
Een simpele methode uit het verleden in een nieuw jasje. Oude wijn in nieuwe zakken,
Tot slot nog een filmpje voor de zakenman die in de toekomst dicht bij een vliegveld moet gaan wonen of gaan werken. Hij vertrekt met zijn assistent die een vliegbrevet heeft van huis met zijn Pal-V die in de garage staat.

Wordt de grond rondom vliegvelden, waar niemand wil wonen, nog warme grond.

Prognose week 23klik op grafiek

Prognose week 22

Maandag zijn NY en Londen gesloten. Het lijkt ons dat de  Minor maandag nog wat lager wordt neergezet. We laten dan de Minute vervallen en klokken een Minor van 36 dagen. Het zou voor de Bulls mooi zijn wanneer de AEX op de vorige weerstandslijn rond 360 steun vindt. Vandaar uit een dead-cat=bounce tot nagenoeg de vorige top. Wanneer dat scenario werkelijkheid wordt en met name na een slow start dinsdag en woensdag een hyperbolische stijging donderdag en/of vrijdag, kan de AEX gedurende 6 weken crashen naar de Cycle bodem welke tussen AEX 240- 220 kan eindigen.
Ijkpunt voor dit scenario is de versnelling in de stijging a.s. donderdag of vrijdag. Hierbij de if-and-when uurgrafiek voor week 22.

Prognose week 21

De veel besproken flashcrashes zijn zonder meer de oorzaak van High Frequentie Trading. Soms voor slechts enkele seconden worden posities ingenomen welke zelfs met een winst achter de komma worden gesloten.
De acties worden volledig over gelaten aan computers. Bij de flashcrashes waren zij luttele seconden de baas, totdat de ratio van de mens het over nam. U begrijpt wanneer de margin-debts naar een maximum lopen dat de schuld-positie vereist om nog sneller verlies te nemen. Die mix kan wel eens de trigger zijn voor de crash aan het einde van deze Cycle in de maand juni/juli. Jazeker beter niet gekeerd, dan ten halve gedraaid. We kunnen geen kruising vinden waar we de afslag hebben gemist en gaan af op finish van deze Cycle in juli.
Met deze niets toevoegende informatie moet u het doen deze week. Wij laten de blow-off aan ons voorbij gaan en volharden in een correctie die proportioneel zal zijn met de blow-off van dit moment. 

Prognose week 20


Voordeel van de cyclische analyse laat al twee weken zijn nadeel zien. Voordeel is dat je een bel hebt voor de laatste ronde naar de finish van een cyclus. Met name de Primary en Cycle laten zich aardig in de kaart kijken. Volgens de Gaussiaanse methode heb je daartoe een zekerheid van 68,2 %. Nadeel is dat de lijfartsen Bernanke en Aso de marktpartijen maandelijks drogeren met liquiditeiten respectievelijk 85- en 45 miljard.
In het zicht van de finish wordt nog eens zonder enige verzuring een berg van de hoogste categorie genomen. Extra shots worden geleend. De margin debts lopen verder op.
Deze krachtinspanning voor de finish is niet menselijk. Als eenvoudig cyclist  heb je daar geen rekening mee gehouden en blijf je ver achter. Je denkt hebben we de finish gemist. Nee, de huidige finish vlag staat er in juli. De Primary en Cycle naderen de ontknoping. In het kader van de proportionaliteit zal de correctie crashend zijn.
Margin calls kunnen een trigger zijn voor een domino-effect. Margin calls zijn een aanzegging tot aanzuivering van de debet-stand omdat deze uit de pas loopt met de waarde van de uitstaande aandelen. Dit op straffe van liquidatie van de gehele positie. Liquidaties geven aanbod, dus lagere koersen en nieuwe Margin Calls volgen, wanneer er geen enkele meer buffer is. Een zichzelf versterkende neerwaartse spiraal is het gevolg. Vooralsnog houden wij ons aan het schema van AEXcel en de Wolfe wave welke we vorige week ijkten.
Het feestje van de uiterst speculatieve beurs zou rond de 365 moeten eindigen. De Minor is maandag op dag 21, maar er kan zich j.l. dinsdag een Minute hebben gevormd. Toch zetten we in op een lager weekslot met de expiratie.De finish van de Minor zou volgende week moeten vallen, tenzij we enkele Minutes achter elkaar krijgen.Minutes zijn kenmerkend voor een Bull-markt. We hebben het nodige huiswerk voor volgende week.

Succes vermenigvuldig je door het te delen! Aanvulling, weerlegging, +/- kritieken zien wij met belangstelling tegemoet.  info@beurscyclus.nl


Prognose week 19

Na een deducerende analyse kwamen we vorige week tot de conclusie dat gezien de positie in de cyclus de AEX in de dalende fase zit. Nou we werden hard terug gefloten. Inmiddels hebben we een meervoudige top. Empirisch gezien worden meervoudige toppen merendeel gebroken.Waar gaan we dan naar toe. Je hoort velen roepen na ATH-s in de USA dat het hek nu van de dam is. Bij een een ATH krijgen we in de AEX 700 op het netvlies. Maar per saldo is de S&P 100 % gestegen vanuit het dieptepunt en de AEX naar de top op 376; 88 %. 100 % stijging voor de AEX geeft een index-stand  rond de 400. Kijk daar staat ons oude koerdoel weer voor het WXY patroon in de maandgrafiek. Kijkend naar de recente ontwikkeling rond de daling vd Yen en stijging Nikkei zouden we de daling van de Euro t.o.v. de $ moeten incalculeren. Houden we rekening met een daling van grofweg 1/5 vanaf de top voor de crisis, dan zou de AEX in vergelijking met de S&P (120 % x 200)+200 = 440 kunnen zijn. Een stijging nu naar AEX 400 maakt een crash naar de Cycle bodem sterker. De Cycle bodem zou volgens schema in juli moeten vallen. Een crash heeft veelal een lengte van 6 weken. Dus grofweg uiterlijk medio juni zou deze in moeten zetten. Dan hebben we nog een maand de tijd om 12 % te stijgen. Dat is 3 % per week of absoluut 10 indexpunten per week.
De visuele benadering tenslotte. U ziet in zowel de daggrafiek als in de weekgrafiek een halfmast patroon. OK in de daggrafiek erg ver gezocht, want de getekende vlag bestrijkt onderhand het gehele koersgebied van de stijgende beweging van 26 nov. 2012 naar de top. Maar ziet u  het parallellogram die we ook in de weekgrafiek steeds weer terug zien met eenzelfde crashende beweging binnen het patroon? Bij de uitbraken uit de parallellogrammen in de weekgrafiek was er steeds een halfmast patroon of noem het terug testen van de uitbraak. In ieder geval geeft het halfmaste patroon in de daggrafiek een koersdoel voor de AEX van slechts 365.
Dan de weekgrafiek. We zien een omhoog gerichte wimpel als halfmast patroon. Eventueel een bearische Wolfe Wave. Het prettige van de Wolfe Wave is de ijking. Deze hebben we weergegeven. Wetend dat bij het 5e raakpunt er veelal een uitbraak c.q verlenging is dan voldoet de Wolfe Wave daaraan. Naar AEX 400 is echter extreem, maar ook hier de bovenzijde van de wimpel is nog nipt hoger naar 365. Laat dat nu ook het ideale koerdoel in de EWP analyse zijn.In de tussentijd moeten we sleutelen aan ons fractal-axioma.
Tenslotte nog de fractal in ASML. We hebben de koers vanaf de beursnotering in 1995 tot aan de top in 2000 geprojecteerd in de koersgrafiek van 2003 t/m heden. Opvallend is de gelijkvormigheid. In 2000 stokte het bij 55. Nu wellicht nipt boven de 60.
Dan nog even dit. Een ergernis welke voortkomt uit enerzijds de Rabo/Raiffeisen reclame en anderzijds de ramp in Bangladesh. Wanneer de Rabobank zich als moraalridder wil presenteren dan wordt het eens tijd dat de denktank van Wijffels (sustainable finance) Raiffeisen in een nieuw jasje presenteert en zich sterk maakt voor een gelijke winst verdeling van producent naar consument. Zara, H&M etc. pakken alles door uitbuiting van de produktie-fase. Uiteindelijk zijn we er bij gebaat dat een brede laag van de bevolking consumeert i.p.v. verarmt en de rijkdom bij een kleine groep brengt. Veel geld bij een kleine groep creeert luchtballonnen. Daar is  niemand bij gebaat, omdat ze uiteindelijk leeglopen of zelfs klappen.
Wilt u een goed doel ondersteunen denk eens aan een kleinschalig project waar kansen worden gecreeerd voor de toekomst. www.Edukans.nlPrognose week 18

Vorige week schatten we een herstel in, in de vorm van een vlag of wimpel richting AEX 350 na vorming van de PrimaryMidlow per j.l.maandag of dinsdag. Het werd een verticale stijging naar de dalende weerstandslijn over de vorige toppen. De voorgestelde backspread AX4 ging ook onze neus voorbij. Toen we dinsdag de koffie op hadden stond de AEX al 4 punten hoger en er kwam geen instapmoment meer die dag.
Goed wat hebben we dan nu. We hebben het 1e deel van de 2e Primary van deze Cycle achter ons.
Maandag is dag 164 in de Cycle. Dat is 3/4 van de lengte, waarbij het aannemelijk is dat de neerwaartse krachten de overhand krijgen. Verder zijn we in de 50 ste maand van de Kitchin. Empirisch hebben we geanalyseerd dat  4x de GrandCycle globaal de lengte van de Kitchin is. Dus 4 x 440 = 1.760 dagen. 9-3-2009+1.760= 2-1-2014.
Aangezien de Kitchin een voorraad-investeringscyclus is, zijn een goed meetinstrument de PMI cijfers.
Deze moeten een reeks onder de 50 aangeven, wil een Kitchinbodem in de maak zijn. U kunt in het spreadsheet het verleden controleren. Dus als ijkpunt voor een Kitchin in dec./jan. a.s. zou in de 2e helft van dit jaar het indexcijfer duidelijk onder de 50 moeten noteren.
De volgende ervaringsregel is dat rondom de Kitchinbodem de Cycli wijzigen qua samenstelling en lengte. Het zou zomaar kunnen dat deze laatste GrandCycle slechts een jaar wordt. Zie de Kitchin van 1998 tot 2003.
Eind juni/ begin juli kan er een Cycle-bodem zijn volgens het actuele schema van 226 dagen +/- deviatie. Vervolgens een appendix van korter dan 180 dagen geeft een Kitchin-bodem eind november begin december.
De cyclus van hogere orde over ruled dan de lengten en samenstelling van de onderliggenden. Dat is het scenario wat we voorlopig aanhouden. U proeft in deze analyse duidelijk dat we naar bepaalde data werken. Inderdaad, daar hebben we een goed onderbouwde reden voor die we nu voor ons houden na inmiddels 3 gepubliceerde foute analyses.dat maakt ons niet geloofwaardig meer. Maar bij ons en o.a. ook bij Jan Schotsman betaalt u al jarenlang niets voor de analyses. Professioneel moet u bij Michael Ahrens zijn of Koen Hoefgeest. Vorm niet uw mening uit vele andere meningen, dat maakt u juist richtingloos waardoor u verdwaalt!
Nu we het doel voor de 2e helft van het jaar hebben geformuleerd, kan het zijn dat we geheel van ons voetstuk afvallen wanneer het onjuist is. U bent nu voldoende gewaarschuwd wanneer u ons volgt.

Alles bij elkaar genomen moeten de negatieve krachten in de Cycli de overhand krijgen. Nu nog een euforische top is niet logisch. En wanneer centrale banken aandelen gaan kopen is dat een contrair signaal.
Het lijkt ons daarom onwaarschijnlijk dat de dalende weerstandslijn over de toppen wordt doorbroken. We beschouwen AEX 355 als een vroege top na de PrimaryMidLow. Het kruit lijkt verschoten en een verder dalende index ligt in het verschiet.
Voor volgende week verwachten we een lager slot.


Prognose week 17

Het lijkt ons dat de beoogde AEX 400 + in de prullenbak kan. Op zich waren de analyses goed onderbouwd en logisch qua opbouw, echter de markt maakt het steeds niet af. Ook het goud gaat totaal in de shredder. Het ijkpunt 1550 als stop loss was een juiste escape. Toch zijn wij van mening dat de rol van het goud nog niet is uitgespeeld in deze crisis. Na dit deflatoire proces ontstaat hyperinflatie wanneer er geen vertrouwen meer is in de Euro, US$ en banken. Bij de bankruns worden de vorderingen van de banken op de Centrale banken omgezet in nieuw uit te geven basisgeld wat dan onmiddellijk wordt omgezet in goederen of andere valuta en/of Goud.
Op dat moment zijn we dichtbij een herziening van ons geldstelsel en tevens confiscatie van Goud. Daar ligt een risico voor het bezit van Goud. Maar naar een daling richting 1200, zijn er weer glansrijke kansen voor de edelmetalen. Het zal me niet verbazen, dat juist de bankdieten van Goldman Sachs na het verkoopadvies van hen richting 1200 nu aan de koopzijde zit.

Op basis van de Primary MidLow analyse van vorige week was er de daling. In principe zou de MidLow gelijk dan wel lager moeten gaan dan de bodem van de vorige Minor op 26-2. Dat betekent gelijk of lager dan AEX 337.
Maandag  is de Primary op dag 55 en de Minor dag 17. Maandag en dinsdag zijn dan nog de kanshebbers.
Mocht dit gebeuren dan zal vandaar uit een herstel ontstaan en zich een omhoog gerichte vlag vormen als opmaak voor de grote daling naar de Cycle bodem welke volgens ons AEXcel schema valt tussen 30-6 en 26-7.
Kijken we naar de Bradley draaipunten dan is 10-7 +/- 3 dagen een geduchte bodemdag voor de Cycle.
Mocht de AEX de komende periode opwaarts corrigeren en een omhoog gerichte vlag of wimpel vormen dan kunt u met een geschreven diep ITM call covered ( gecombineerd) door een ATM call en bijbehorend agio t.g.v. van u de zaak laten leeg lopen naar de Cycle-bodem U kunt dan zelfs gerust op vakantie gaan in juni. Wij denken dan aan een juli ITM call 250 covered middels een juli ATM 350. Daar zou dan een agio tussen de 81 en 84 in moeten zitten. Wij hebben de combinatie de naam BackSpread gegeven, maar is in feite niet juist. Een Backspread volgens de theorie-boeken is een ATM call(put) covered door 3 OTM calls(puts). Dat heet dan backed by 3:1.
Doet u er maar eens exercities mee. Je kunt er zelfs voor kiezen de 2 vrije calls bij een eerste stijging af te dekken. Hierbij een voorbeeld voor komende week en een voorbeeld van de BeurscyclusBackspread van vorige week welke wij middels tweets voorbij hebben laten komen.
Concluderend zien we bij voorkeur de AEX maandag of dinsdag op of nipt onder 337 komen, om vervolgens een herstel door te maken. Dit kan resulteren in een  hogere AEX volgende week vrijdag.


Prognose week 16

Afgelopen periode hadden we ons doel gericht op AEX 400+. We hebben u daarbij verschillende analyses voorgelegd met ijkpunten. Op dit moment kunnen we die analyses naar de fabeltjeskrant brengen.
In de cyclische analyse is de stelregel: wordt binnen een Cyclus de vorige bodem doorbroken dan wordt de cyclus per saldo dalend. We hebben nu de bodem van de 1e Minor na 38 laten vallen. Dat is een extreem lange  Minor. Zetten we de Minor korter neer dan is die bodem al gebroken. Echter in de UltiOsci zie je een duidelijke turnaround na de bodem van 5-4. In de daggrafiek kun je vervolgens een EWP 5-poot analyseren. Derhalve lijkt 5-4 een sterk aannemelijke Minor-bodem.
Dan volgt de analyse van de PrimaryMidlow welke in deze Kitchin steeds duidelijk herkenbaar is.
De voorliggende zichtbaar op de daggrafiek waren respectievelijk 46, 45 en 57; onderling verdeeld in minstens 2 Minors. De bodem per 5-4 is te kort voor een PrimaryMidLow. Dan is aannemelijk dat deze komende week of direct na komend weekend valt lager dan AEX 339. Maandag 22-4 is dag 18 in deze Minor en dag 56 in de PrimaryMidLow.
Afgelopen vrijdag was in de intraday 15 min. grafiek een H&S te spotten met een neklijn op 349. Deze werd aanvankelijk zwaar verdedigd door de markt-oligarchen, maar uiteindelijk kon het tij niet worden gekeerd. Koersdoel dan AEX 346 op korte termijn.
Met bovenstaande analyse lijkt maar een richting voor de AEX komende week: dalend.


Succes vermenigvuldig je door het te delen! Aanvulling, weerlegging, +/- kritieken zien wij met belangstelling tegemoet.  info@beurscyclus.nl

Prognose week 14

In feite heeft het verdienmodel van de banken in combinatie met een ruime toevloed van geld uit het buitenland de Cypriotische banken doen opblazen. Het verdienmodel van een bank is dat zij de toevertrouwde gelden uitzet met een rentemarge t.g.v. haar.
Het repeterend uitzetten van de toevertrouwde gelden geeft een voortdurende geldschepping. De geldhoeveelheid is dus door de jaren sterk gegroeid in tegenstelling tot de solvabiliteit van de banken welke sterk afnam. In verhouding met de groei van de geldhoeveelheid zijn de vermogens van de banken niet mee gegroeid. Het leverage effect van de uitzettingen vergrootte de winsten van de banken sterk. En daar ontstond een gevoel van prosperity4 ever. Dus waarom hogere niet renderende vermogensbuffers?

Teurg naar Cyprus. De banken op Cyprus kregen meer geld toevertrouwd dan men in de Cypriotische economie kon uitzetten. Het gevolg was dat de gelden elders werden uitgezet hoofdzakelijk in Grieks schuldpapier. Doordat Griekenland een junkbond status kreeg moest daar fors op worden afgeschreven, welke de minimale vermogens van de banken negatief maakten.

Nu de spelregels worden aangepast krijgen we een indruk hoe het eindspel van deze crisis eruit gaat zien.
We zien dat de beleidsmakers het uiterste doen om de schulden van hun wanbeleid in stand te houden en dus de geldhoeveelheid in stand te houden. De afbetalingsplicht wordt op de burger afgewenteld en zal een verdere krimp van de economie geven.In het kader hiervan zal er uiteindelijk hyperinflatie in het eindspel ontstaan (2018-2020) en tot reset dan wel decimering van het geldstelsel leiden. Als volgt te verklaren:

Een spaarder is in feite een belegger in de schulden van een ander. De spaarder heeft daarbij het vertrouwen in de bank dat zij beoordeelt dat de schuldenaar zijn rente- & aflossingsverplichtingen kan voldoen. De bank vormt zelfs een voorziening. Echter de bankdieten hebben dat vertrouwen beschaamd. Zij hebben de regels sterk versoepeld en zelfs af en toe een oogje dichtgeknepen voor de risico's in hun hunkering naar exhorbitante winst. Uiteindelijk is niets menselijks (hebzucht) de bankiers vreemd. Juist DNB als hoedster van het systeem heeft gefaald in haar prudentieel toezicht. Haar beleid had anti-cyclisch moeten zijn, echter zij  handelde pro-cyclisch. Een zichzelf opblazend systeem door verdergaande risico bereidheid en daardoor toenemende geldschepping door kredietverlening was het gevolg.

Het is vanzelfsprekend dat nu het vertrouwen in de banken is weggevallen de Overheid er alles aan is gelegen het vertrouwen van de spaarders te behouden door de schulden in stand te houden anders vinden bankruns plaats en implodeert het systeem. Het is niet dat door insolventie van de schuldenaren geld wordt vernietigd en een sterk deflatoir proces ontstaat. Nee we zien juist dat de overheden de schulden in stand houden en de dubieuze leningen worden aan de achterdeur opgekocht tegen 100 % nieuw gecreëerd basisgeld. Zo is het spel nog steeds intact. Spaarders vertrouwen nog toe en banken zetten weer uit. Echter het nieuw gecreeerde basisgeld komt niet als uitzetting in de economie. Het zijn vorderingen op de Centrale Banken.
De solvabiliteit van de banken moet omhoog. Dat gebeurt door balansverkorting. De kredietnormen zijn inmiddels verzwaard waardoor kredietverlening door de banken sterk afneemt. Was er in de 90-er jaren sprake van kredietinflatie. Anders gezegd schuldcreatie geeft geldschepping en als gevolg daarvan stijgende prijzen. Nu is er sprake van kredietdeflatie. Het tegenovergestelde is het gevolg: Schulden nemen af, de krediet gerelateerde zaken dalen in waarde, de tastbare geldhoeveelheid daalt. Echter in uw dagelijkse levensbehoeften ziet u de koopkracht sterk afnemen door de monetaire inflatie. Deze combinatie noemen we biflatie.

Dit gaat dus nog altijd goed totdat Roverheden ook niet meer van u en ik kunnen afpakken om de schuldenballon te kunnen handhaven. In de praktijk gaan we dit zien door afwaarderingen van de ratingburo s. Hierdoor krijgen de obligaties een (wellicht meer dan evenredige) risico opslag. Dat resulteert in een hogere rente. Dat vertaalt zich door in eveneens hogere hypotheekrente. De lastenstijging zal in de woning- & vastgoedmarkt resulteren in meer executieverkopen en dien ten gevolge sterk dalende vastgoedprijzen.
Voor de Roverheden geldt dat herfinanciering van de schulden onbetaalbaar wordt. Politiek gezien kunnen de schulden niet langer  worden afgewenteld op de burger door sociale onrust, opstand en plunderingen.
1672 op retour! Alsnog vinden massale bankruns plaats.
Om het geheel niet te laten imploderen, gaan dan juist de geldpersen op volle toeren. Immers het overtollige basisgeld op de balansen van de banken in de vorm van vorderingen op de Centrale Bank worden liquide gemaakt. Zou de vordering worden doorgehaald door de Centrale Banken, dan vallen de banken acuut om.

Het opgenomen geld wordt of uitgegeven of vlucht naar een andere valuta en/of edele metalen. Dus in de formule MV=PT neemt de geldhoeveelheid(M) en de omloopsnelheid (V) fors toe met als gevolg sterke prijsstijgingen. Vergeet daarbij niet dat er inmiddels meer geld dan goederen is. De vlucht naar edelmetalen is tegen te gaan door het te confisceren. De vlucht naar andere valuta is tegen te gaan door een geldsysteem te ontwikkelen gebaseerd op verschillende valuta, waarin het vertrouwen groot is. Na herkapitalisatie wordt het Staats schuldpapier in euro's en dollars omgezet in de nieuwe wereldmunt. Omdat China een crediteuren-akkoord zal moeten geven, zal de waarde van de Yuan deel uitmaken van de nieuwe wereldmunt. Hoogstwaarschijnlijk worden het SDR-s. Vanuit deze waarde alloceert het IMF credits aan landen op basis van hun vermogen en verdiencapacitiet. We beginnen dan, weliswaar gedecimeerd, ............gewoon opnieuw.

Het eindspel is nog niet zover. We  hebben  nog te maken met voldoende geld voor de financiele markten. Aangezien debiteurenrisico's toenemen wordt beleggen in aandelen steeds aantrekkelijker t.o.v. obligaties.
Alleen een liquiditeitscrisis zal een collaps kunnen geven. Over het algemeen hebben de markt-oligarchen de zaak onder controle. Een voorbeeld van een liquiditeitscrisis kunnen over elkaar heen rollende margin-calls zijn, wanneer de margin debts boven draagkracht uitstijgen

Voor volgende week verwachten we een opluchtingsrally die zich in april verder zal manifesteren en de AEX uiteindelijk successievelijk hoger zal zetten.


Prognose week 13

Wanneer je de Cycli als deterministisch beschouwd en je weet  hoe de vorige Kwaves eindigde , dan kun je een doelredenering toepassen. N.l. uiteindelijk zal dit alles leiden tot een reset van ons geldstelsel.  Cyprus was afgelopen week een fractal van wat ons nog staat te wachten. Roverheden die u en ik afpersen en bestelen. Hierbij de link van de VEB als banken wankelen. Banken zijn houder van uw effectendepot. Zij voeren beheer en administratie voor u uit in ruil voor een provisie. 100 k effectendepot daarvan kan geen 25 % van worden onttrokken; tenzij de Roverheden de spelregels veranderen. 
Stel je daarbij dat obligatie-houders ook een toenemend debiteuren-risico lopen, dan is een aandelen koop van enkele solide bedrijven  op de komende Kitchin-bodem het minst risicovolle.
Afgelopen maandag 18-3 dook de index nipt onder de 349. Daar hebben we hem niet meer onder zien komen afgelopen week.
Dus vooralsnog houden we deze bodem aan.  De stijging erna leek op een dooie katte sprong en zou na een dag al de top van de erop volgende Minor kunnen zijn. In die situatie wordt onze fractal-analyse om zeep geholpen.  Hierbij is de opwaartse beweging vanaf  maart 2009 een fractal van de opwaartse beweging vanaf 23-9-2011. De verhouding is 1:2 in tijd en koersbeweging. In die analyse was de voorspelling eerst nog AEX 400+ . Nu hebben we in de grafiek cyclaam kleurige rechthoeken ingetekend. Het zou kunnen betekenen dat we door toedoen van de crisis rondom Cyprus al een collaps inzetten.
Dat kunnen we komende week ijken door te stellen dat we niet meer onder AEX 349 mogen komen.
Al is Cyprus een onbeduidende economie binnen de EU; het gaat hier wel om het vertrouwen in de Euro. Als Euro bonds vanwege het valuta- en debiteuren risico worden gedumpd, dan schiet de rente omhoog. Daar zit dan tevens de collaps in de huizenmarkt. Immers de hypotheekrente schiet dan mee omhoog, waardoor de lasten van de onderwater-hypotheken niet meer  kunnen worden gedragen en executies volgen. Dan zegt u, dan start de  ECB een inkoop programma. Echter op de  balans van de ECB  prijkt nog altijd  793 mld. voor de langlopende herfinanciering van eerdere liquiditeitsproblemen. Vermeerdert met de nog altijd te verrekenen Target2 vorderingen van een soort gelijk bedrag, dan is er op voorhand nog 1.800 mld. op te lossen.
Dan zie ik de downgradings wel komen van de Amerikaanse ratingbureaux ter meerdere eer en glorie van Amerikaans Staatspapier.
We moeten een keuze maken voor komende week en houden ons aan het oorspronkelijke  scenario. Echter komende week is een korte a.g.v. het Paasweekeinde . De animo zal gering zijn. Daarom  zetten wij in op een per saldo gelijkblijvende AEX. 

Prognose week 12

Despijt de macro economische situatie zien we stijgende beurzen. Beursanalyse is thans een kasstroomanalyse. De 3 onderdelen zijn operationele kasstroom, kasstroom uit financieringen en kasstroom uit investeringen.  In de operationele kasstroom moeten we het werkkapitaal betrekken. Dan stuiten we op enerzijds een oplopende debiteuren termijn die wordt gefinancierd door de ECB welke de Target 2 verplichtingen garandeert. Target 2 is het resultaat van de handelstransacties tussen de lidstaten.  Deze zou zero moeten zijn, echter er is thans een leverancierskrediet ontstaan van de Neuro-landen aan de Zeuro-landen van zo'n 850 mld.  Nu de Banken de gelegenheid krijgen om de dubieuze leningen in te wisselen voor nieuw fiatgeld, zal deze 850 mld ook t.z.t.afgelost worden door nieuw fiat-geld van de ECB. Immers opeising door Duitsland zou het probleem openbaar maken en een vertouwenscrisis geven. Dat zal men dus te allen tijde vermijden. Vooralsnog zal de toevloed van vers geld voldoende zijn maar neemt door de verwatering de koopkracht af.
Goud ijkt dit proces. De accumulatie fase na de exponentiele stijging zou binnenkort toch teneinde moeten zijn !  
Slechts een trigger welke leidt tot een acute liquiditeitscrisis, zal de beurzen doen crashen. Wij bespraken in week 38 vorig jaar de Margin crash. In bijgaande fractale analyse
 hebben wij de debet posities op Wallstreet ingevoegd. U ziet voor de collaps van 2008 extreem hoge posities teneinde de beurzen hoog te houden. Ook nu lijkt dat zich te herhalen. Aan de margin-debts zijn financierings grenzen verbonden. Gaat men over de afgesproken limiet dan zal er aangevuld moeten worden. Zo niet dan volgt liquidatie. Dit kan een zelfversterkend effect geven. Een niet te stoppen daling is dan het gevolg. Je zou kunnen zeggen 1987 in een andere dimensie. Destijds waren het stop-loss limieten die een zelfversterkend effect gaven.
U ziet tevens in de grafiek de fractale analyse met enkele herkenningspunten ingetekend. Het is nu de vraag of we versneld doortrekken naar een top nog dit jaar en dat 2008 zich herhaalt; of dat we F9 en F10 in de 2e helft van het jaar realiseren en dat de collaps in 2014 plaats vindt. Of ....................... het blijken wensgedachten te zijn. In dat geval  verander je van visionair naar nieuwslezer van de Fabeltjeskrant.

Voor volgende week verwachten we de bodem van de Minor. Ideaal zou 349-350 zijn. Vandaar stomen we hard op. Wij verwachten derhalve een hoger slot komende week.

Prognose week 11

Financiering van overheidstekorten is een manier om uw spaargeld te confisqueren. De financiering van tekorten zal noodzakelijkerwijze groteske vormen aannemen. Echter de normen hiertoe opgesteld door de Europese Unie , zullen vele landen onder curatele plaatsen van de ECB cq. Europese Unie. U en ik hebben gekozen voor de EU. U en ik hebben uiteindelijk zelf voor de macht van de bureaucraten gekozen. Thans is er een proces gaande om de banken de mogelijkheid te geven de dubieuze leningen aan de achterdeur van de Centrale banken in te wisselen voor nieuw fiat-geld Dit geld komt niet in de economie omdat er kredietdeflatie is om de balansen van de banken te verkorten. Hierdoor stijgt de solvabiliteit. De geldhoveelheid in de economie MV in de vergelijking MV=PT(Bbp) daalt en aan de andere zijde van de vergelijking dalen de prijzen welke met voorheen nog fiduciair geld, zijn gecreeerd.

Dit proces gaat nog even door waarop de markt oligarchen met goedkoop geld op de financiële markten speculeren. Stijgende koersen in het vooruitzicht derhalve. In principe zou goud dit moeten ijken door een meer dan evenredige stijging t.o.v. de stijgingen op de aandelenbeurzen. Maar toegegeven daar is nog geen sprake van. Eens zal het vertrouwen in de dollar en euro weg worden gevaagd door de monetaire inflatie. Het bezit van een dollar of euro is dan alleen nog gewenst voor een handelstransactie. Het bezit van dollar- cq euro tegoeden is een te groot risico voor waarde daling. De omloopsnelheid V neemt dan fors toe. Uit MV=PT volgt dat de prijzen omhoog schieten. Immers T welke gelijk staat voor het Bbp neemt niet toe in de krimpende fase van de Kwave winter. Op dat moment wordt de papieren rijkdom door hyperinflatie in zijn geheel geconfisqueert. Om vervolgens het geldstelsel te kunnen resetten waarna SDR's op basis van een nieuwe wereldmunt worden verstrekt , zal ook het goud worden geconfisqueert door de Roverheden.

DSK evangeliseerde dit al geruime tijd en u kunt zich voorstellen dat wanneer de Dollar geen wereld reserve munt meer is en de mogelijkheid er is om in veel breder gedragen SDR-bonds te investeren dit ten koste gaat van de US staatsobligaties. Een dramatische daling zou dit tot gevolg hebben en de Amerikanen zouden hun tekorten niet meer kunnen slijten aan de rest van de wereld. Met deze dreiging in het vooruitzicht hebben zijn Joodse rivalen hem in zijn testosteron val laten lopen. Complot-theorie of werkelijkheid ?

In deze Kondratieff winter hebben we inmiddels 2 grote correcties gehad om de irrational exuberance in zijn geheel te corrigeren. Jawel de stijging hierdoor aangewakkerd in de jaren 90 van de vorige eeuw zal in zijn geheel teniet worden gedaan. Toch een mijlpaal in de financiële geschiedenis, wanneer één man (Greenspan) door zijn ruim geld politiek in 10 jaar tijd de beurzen exponentieel laat stijgen en vervolgens de partijen 20 jaar de tijd geeft dit op te lossen door het te laten verwateren ten koste van u en ik . Japan ging ons voor in deze.

We hebben de fractal vorige week terug gefloten, omdat de daling in februari niet paste.
Echter in bijgaande fractal van het grotere geheel is dit wel te rijmen. Dus waar is het feestje, hier is het feestje. We verwachten dat de vorige top op 358 niet in een keer genomen zal worden. Derhalve na het bereiken van deze top enkele dagen een accumulatie. Voor volgende (expiratie)week verwachten we derhalve een nagenoeg gelijk weekslot.


Prognose week 10

We hebben de Primary afgelopen week geklokt op 102 dagen, maar het blijft zwak. De AEXfractal voldoet niet meer. Tegengesteld aan de AEX fractal is de DSM fractal. Deze voorziet in een collaps binnenkort, dat moet dan wel zeer kort en heftig zijn. Ook voldoet de omhoog gerichte wig aan de Wolfe wave ijking. (F2-F3)x 0,618 =F3-F4 & (F3-F4) x 1,272 = F5-F4  DSM en de AEX hebben een zeer hoge correlatie. Dat zou betekenen dat de er ook een collaps in de AEX op korte termijn moet zijn.  Immers tellen we door voor de Primary dan zijn we maandag op dag 108.  De langste binnen deze Kitchin was 126 dagen.  Dus moet het in de AEX ook kort en heftig zijn. U zegt nu dat we als een blad aan een boom omdraaien bij een beetje bearische tegenwind. Inderdaad maar we hebben steeds de twijfel gehad aan de juistheid van de GrandCycle bodem per 16-11-2012. We herhalen het nog eens. Eenmaal een lagere GrandCycle binnen de Kitchin neergezet dan zou de daaropvolgende weer lager moeten zijn. Daar wordt op 16-11 niet aan voldaan. Wel wordt daar aan de gemiddelde lengte voldaan. Het nadeel van statistiek is dat je alles naar het gemiddelde laat tenderen. Iedere extremiteit wordt daarmee weggewuifd, maar kan voorkomen en desastreus zijn. Zo zitten nog velen met de pijn van de gemiddelde historische rendementen. Echter een extreme daling van 50 % zoals  2008, wordt pas door een stijging van 100 % geelimineerd. Dat is een lange weg te gaan. Genoeg om de hete brei heen gedraaid we moeten een keuze maken voor komende week.  Er is positieve divergentie in de U.Osci na een lowest low en een inverse H&S is in wording .  We laten de Primary daarom toch bodemen op 102 dagen en gaan geheel in tegen de vrees die in de markt hangt.  U kent het gezegde: On the wall of worries........ De vrees die in de markt hangt is de uitkomst van de bezuinigings besprekingen  tussen de Senaat en Obama dit weekend. Het is steeds een drama-serie  daar, maar ik ben ervan overtuigd dat er een compromis komt voordat de Aziatische markten open gaan. Alle partijen weten het effect van diepgaande bezuinigingen  op de markten.  Wij zetten daarom in voor een opluchtingsrally  en de wens van de oligarchische marktpartijen de H&S in wording ongedaan te maken, waarna een shortsqueeze ontstaat.  Dus voor volgende week een hoger weekslot.   


 

Prognose week 9

Afgelopen week ging DSM van voorstelling naar werkelijkheid. Voorstelling i.p.v. voorspelling. Ik analyseer en doe een veronderstelling. U maakt de keuze. Wat we in TA doen is a.d.h.v. de herkenbare patronen de koers extrapoleren. TA visualiseert het gedrag van de kopers en verkopers in de meest gangbare marktomstandigheden. Het gevaar in de huidige situatie waarbij liquiditeiten de markten overspoelen en onder beheer van de grootbanken is, zij de markt naar hun hand willen zetten. In aug. t/m okt. vorig jaar ontstond een H&S-patroon. Je zag dat de neklijn op 326 hevig werd verdedigd. De markt slaagde er zelfs in de schouderlijn te passeren. Deze inspanning was echter te zwaar en gefinancierde posities moesten worden afgebouwd. Dat was een adempauze om daarna volop in te zetten en de het jaarultimo nog met een aardige stand in de boeken te krijgen. Ook nu zie je een H&S-patroon in wording. De neklijn op 340 is weliswaar gebroken maar komende week is er alles aan gelegen deze terug te winnen. Immers velen hebben na het doorbreken van de neklijn shortposities opgebouwd. Was men eerst in ruste; je ziet aan de volatiliteit dat men in actie is gekomen. Zet de daling door de zware verdediging niet door, dan kan er zelfs een kortstondige shortsqueeze ontstaan. De meute nokt dan weer af en de markt-oligarchen hebben er weer controle over.
Dit is een voorbode op de maatschappij die ons een wereld gaat brengen geschetst a.d.h.v. de tijdgeest in de 40-er jaren, in Blokken van F. Bordewijk.( Ik kwam het laatst op zolder tegen)
Alles en iedereen controlerend m.b.v. de informatie-technologie.
De intensieve menshouderij in optima forma.
Why in the world would anybody put chains on me? I ve paid my dues to make it. Everybody wants me to be What they want me to be I m not happy when I try to fake it!

Goed terug naar de analyse. We hebben de afgelopen periode onze twijfels gehad over de GrandCycle bodem op 16-11-2012. Het is ingegeven door de Gausiaanse werkwijze, waarbij je de impact van het hoogst onwaarschijnlijke elimineert. Dit past overigens bij het bovenstaande, waarbij enkele marktoligarchen de zaak beheersen. Zij beheersen de liquiditeiten en m.b.v. derivaten wordt er op- en terug geschakeld, maar de vaart blijft erin. Events zorgen voor een abrupt einde. Zo was er afgelopen week een grondstoffen fonds welke in default raakte en je zag dat posities in de edelmetalen geliquideerd moesten worden. Door enkelen werd het Goud zelfs een een verdere daling toegepraat, omdat Bernanke QE zou stoppen. Voor hem is geen weg terug. Maar wellicht wordt er aangestuurd op een situatie gelijk aan 2008, dat een bank moet omvallen, om Goldman Sachs weer meer macht te gunnen. Wat dat betreft hebben we ook een deja-vu met 2007 als voorloper op de instorting in 2008. Een eerste speldeprik werd gegeven in maart 2007 met de liquidatie van een hedgefund. Daarna destijds een stijging naar de high van de Kitchin op 563.
U herkent de wensgedachte in mij een hogere top op AEX 400+. Voor dit scenario moet de H&S in wording komende week gepareerd worden. Dat is een ijkpunt!
Daar gaan we van uit en geven de AEX een hoger weekslot. Dit is geheel tegengesteld aan de DSM-fractal. Ik ga er niet van uit dat DSM een eigen koers t.o.v. de AEX vormt. Maar analyseren is 1, beslissingen nemen op basis van de data is 2.
 


Prognose week 8

De GrandCycle-bodem per 16-11-2012 is ingegeven door de
AEXFractal. Eerst pas een bodem in april-mei geeft een GrandCycle welke ver uit de trend zou zijn. Ook het uitblijven van het vervolg van de geijkte WolfeWave was aanleiding om 16-11-2012 als GrandCycle bodem neer te zetten. Maar nog altijd voldoet dit niet aan de trend van een lagere de GrandCycle bodem. Immers de GrandCycle bodem per 23-9-2011 (zonder twijfel) was duidelijk lager dan de vorige en daarmee binnen deze Kitchin de trend zette.De eerstvolgende GrandCycle zou lager moeten zijn dan AEX 256. De WolfeWave voorzag daarin.
Het vervolg op het keuzeprobleem is de
fractal in DSM. Deze voorziet  op korte termijn een collaps. DSM heeft gelijke tred met de AEX. Wellicht ingegeven door  Q4-2012 en tevens JC 2012 per 20-2 a.s. Echter kijk je naar de EBITDA ontwikkeling zonder enige winstwaarschuwing en sterke solvabiliteit dan lijkt de fractal fantasie.
Dan nog even
Bradley 2013 om u en onszelf helemaal het bos in te sturen. 29 januari +/- 3 dagen lijkt een duidelijke top in de markt. Al met al veel verschillende gezichtspunten die controversieel zijn en waaruit vooraf geen duidelijk is te geven.

Op korte termijn kijken we naar de Minor en Primary. De Primary bodem van vorige week werd nipt gebroken met een LowerLow. Dat betekent dat we door moeten tellen en maandag op dag 94 zijn aanbeland. J.l. vrijdag dan 91. Voor de Minor geldt maandag dag 37 na de low op 16 januari. Dat is uitzonderlijk voor een Minor, aannemelijk is dan dat j.l. vrijdag de Minor en tevens Primary-bodem is gevallen. De MACD met korte gemiddelden laat daarbij een positieve crossing zien.
Echter een bodem valt niet na een zijwaarts patroon. Juist een scherpe neerwaartse uithaal markeert een bodem. Uit de vele gezichtspunten welke achteraf juist of onjuist zullen blijken te zijn moeten we een keuze maken voor komende week. We geven de AEX een lager weekslot na even een ferme tik omlaag.

Prognose week 7

Afgelopen week was IMTECH de gebeten hond na berichtgeving van een forse afschrijving op het project in Warshau. De vraag is moet je dan instappen? Markten vrezen dat de ratio's binnen het convenant met de banken niet worden gehaald en sommigen schrijven dan al van een default. Natuurlijk is het een opzeggingsgrond, maar banken hebben altijd nog de mogelijkheid een waiver te verstrekken. SBM was lange tijd eenzelfde vrees met de afschrijvingen en eventuele schadeclaims voor het probleemproject YME. Maar plotseling was er een (Goldman Sachs) oplossing door de kapitaalinjectie van HAL Holding waarvoor zij aandelen verwierf voor  8,50. Inmiddels staat de koers fors hoger en heeft Hal alweer 45 mio op papier verdiend. Ook voor Imtech zal men een oplossing vinden, de belangen zijn groot voor alle partijen. Al is het alleen al de vele projecten welke men met Defensie heeft die vele partijen over en weer afhankelijk maken.

Voor onze cyclische analyse was vorige week eindelijk de correctie naar de Primary bodem. De ijking van onze fractal wordt daarmee steviger. Immers wederom een bevestiging van de trend dat de Primary's korter worden.De top was laat gevormd, wat doorgaande kracht impliceert. Wat wel opvallend is dat de U.Osci een extreem lowest low maakt ! Op 25-11-11 zagen we dat ook bij de eerste Primary bodem binnen de Cycle.
Waar ik kippevel van kreeg was de ijking van de daling afgelopen week. De daling was op de helft van de geprognosticeerde periode van 168 dagen. Dus ga je kijken naar een daling bij de basic fractal op de helft van de stijgingsperiode na het halfmaste patroon.
Dat was 7-1-11; en zie daar!, met dank aan Ad Nooten die alles zo punctueel administreert. Toen een daling van ca. 7 punten, thans 14. Wensgedachte of werkelijkheid?
Aannemelijk is dat de Primary bodem is gevallen op AEX 344 en dat we rechtsomkeer maken.
We gaan uit van hogere koersen volgende week.
Let u op DSM komende week! Een verdere stijging naar de Q4 en JC 2012 welke 20-2 worden bekendgemaakt, zou daarna wel eens een forse afstraffing kunnen geven.

Prognose week 6

Afgelopen week bleek weer eens dat de markt het faillissement van SNS al had verwerkt. Oorspronkelijk een spaarbank en aan actiefzijde wat hypotheken kreeg de leiding last van grootheidswaanzin. Of wilde van Keulen zich bewijzen tegenover de andere bankbestuurders. Maar de beleidswijiziging werd wellicht ook ingegeven door Basel II. Het solvabiliteitsbeslag was begin van deze eeuw de aanleiding maximaal op hypothecaire zekerheid te financieren. Immers dat gaf veel minder beslag op het eigen vermogen waardoor het levarage effect maximaal kon worden benut. Op zich geen slechte uitgangspositie voor een spaar-/hypotheek bank. Echter een particuliere spaar- hypotheekbank moet niet de zelfkant van de maatschappij willen bedienen (vastgoedmaffia). Groenink als doorgewinterde bankier zag de lijken in de kast en ontdeed zich ervan. Na overname van Property Finance  (PF) door SNS was 1/8 deel van de activa risicovol bij een solvabiliteit onder de norm. Daarbij zijn de waarderingen bepalend.
In het jaarverslag 2010 wordt geschreven dat de waardering tegen reeele waarde van de verkrijgingsprijs is. Het verschil wordt als immaterieel activa geboekt. In 2010 was dat E 2.441 mio. Dit is weg te strepen tegenover het achtergesteld kapitaal van E 2.396 mio. Solvabiliteit wijzigt dan niet en is met 4,8 mrd / 123 mrd (balansverkorting) een schamele 4 %.
Ver onder de maat. Waarschijnlijk hoopte DNB op toekomstige cashflows bij SNS, maar helaas het werden verliezen en afwaarderingen.
Het toezicht heeft in ieder geval gefaald door een slechte risico analyse bij aanvang van de beursgang. De beursgang was bedoeld om geld op te halen voor de financiering van de overname van PF. Als zodanig had DNB kunnen becijferen dat een risicovol concentratie risico ontstond op de balans, waarvoor te weinig buffer was en daarop de beursgang had moeten blokkeren. Maar waarschijnlijk was dat juridisch een onmogelijkheid destijds. En thans bent u en ik nu de buffer. In ieder geval dient het begrip wanbeleid in de dikke van Dale gewijzigd te worden als volgt:
Wanbeleid is synoniem voor beleid van de overheid , (centrale)bankbestuurders en overige leenheren (Goldman Sachs) en vazallen(Bernake, Draghi etc)teneinde het spaargeld van de burgers te ontnemen. 

Terug naar de cyclische analyse van de AEX. Afgelopen vrijdag eindigde de AEX weer gelijk echter met een hogere top in de week. Als zodanig wordt de top weer extreem laat in deze Minor en Primary gevormd; wat doorgaande kracht impliceert.
Het uithoudingsvermogen van de belegger kent geen grenzen zo lijkt het. Hij wordt gedrogeerd met kapitaalinjecties van de Centrale Banken.
De weg van de fractal met als einddoel AEX 400+ in april/mei lijkt steeds meer werkelijkheid te worden. Op basis van de Primary-gemiddelden zal er toch een kleine terugval moeten zijn de komende twee weken om de Primary bodem te markeren. Derhalve voor komende week een lager weekslot.

Prognose week 5

Het lijkt erop dat de AEX het pad van de
Fractal volgt. In de Primary zijn we a.s. maandag 28-1 op dag 73. Dat betekent een late top en dus doorgaande kracht. We kunnen komende weken de lengte van de Primary ijken. Immers de laatste twee waren rond de 80 dagen afwijkend van de trend in deze Kitchin. De afwijking komt voort uit de ervaringsregel dat rondom de Kitchin-bodem de cycli qua tijd en regelmaat wijzigen. Vandaar dat we alvast de Kitchin-bodem in het najaar hebben geplaatst. Volgens de nieuwe trend mogen we rond medio februari de Primary-bodem verwachten. Dus daar komt een 1e ijking van ons scenario.

Vandaar dat we hoogtevrees krijgen. Komende week kan het het eerste deel nog stijgen, maar daarna zou de AEX kunnen dalen naar de finish van de Primary. We gaan uit van uiteindelijk een licht lagere AEX volgende week, nadat in het begin van de week nog hogere koersen worden neergezet.

Prognose week 4

 Ook in de wielerwereld zijn de financiele belangen inmiddels zo groot dat de prestaties kunstmatig gecreeerd moeten worden. Een wereld op zichzelf die ver van de menselijkheid af staat.
Voor de financiële markten geldt hetzelfde de belangen zijn zo groot dat men ze drogeert met perpetuele kapitaalinjecties om het uithoudingsvermogen van het huidige financiele systeem te vergroten. De financiele wereld staat inmiddels ver van de economische realiteit af. Een wereld op zich die zelf de spelregels maakt. Met het oprichten van de FED in 1913 hadden de private oprichters :
Rothschild , Israel Moses , de gebroeders Lazard,  Warburg, Goldman Sachs, Lehman Brothers en  Kuhn Loeb  al voor ogen een maakbaar financieel systeem te creeren. Een nieuwe Gouden Eeuw lag in het verschiet. Jawel, ook onze Gouden Eeuw is gevoed door kapitaal injecties van joodse families die door het verdrijvingsedict van 1492 uit Spanje en Portugal zijn verdreven en zich in Antwerpen en Amsterdam vestigden.
De vraag is hoe komen we 100 jaar later  van dit instortende Pyramide spel af ? Logisch gevolg van bovenstaande is een belangelose maatschappij, maar dat is een utopie. Nee, het gaat lijken op een oligarchie.

Met het opruimen van de zolder kwam ik Blokken van F.Bordewijk tegen. U weet wel die kleine boekjes die je in een adem en een zucht leest en daarom zo geliefd waren op de literatuurlijst van de middelbare school. Wanneer je na het lezen ervan je fantasie laat gaan, dan kun je je een voorstelling maken van een nieuwe wereldorde.


OK u bent hier niet gekomen voor onze fantasie, maar voor de cyclische analyse. Nu hebben we daar onze fantasie ook laten gaan met de
fractals. Maar zoals u gewend bent gaan we die ijken de komende periode.
Dat is nog geen zekerheid.
De Wolfe Wave is ook geijkt.
Maar het lijkt er sterk op dat deze in de ijskast kan.
De dome formatie waarin ook een fractal herkenbaar was kon in juli vorig jaar al de ijskast in. 2x een visie de ijskast in maakt ons inzicht in de markt niet meer geloofwaardig. Maar we gaan door. Doe wel en zie niet om.

Het actuele scenario dat we een GrandCycle bodem per 16-11-12 hebben neergezet krijgt meer gestalte. Hieruit volgt dat de AEX verder kan stijgen. Beoordelen we de fractal en projecteren we de koersbeweging voor het halfmaste patroon van 83 AEX punten erna, dan is een koersdoel van 400 + mogelijk. Opmerkelijk verwijdert van de economische realiteit, maar ingegeven door de toevloed aan liquiditeiten. Daarna lijkt het dat de Kitchin gaat finishen middels een crash a.g.v. een liquiditeitscrisis gelijk aan 2008/2011. Opmerkelijk is dat de beweging voor het halfmaste patroon in AEX punten als in dagen zowat 2x de soortgelijke beweging in 2010 is. Daarop hebben we de daling van feb. 2011 tot sep. 2011 verticaal 200 % uitgetrokken en vanaf een denkbeeldige top op AEX 400 geplakt. En zo wordt een fractal-fantasie een visie. Laten we de komende periode dit scenario ijken. De ijkpunten zijn duidelijk in 1e instantie een top in de buurt van AEX 400, begin mei. Dit is ingegeven door het halfmaste patroon te volgen. In 2010-2011 was de stijging na het halfmaste patroon ca. de helft van de tijd van de stijging ervoor. Projecteren we dat in het huidige tijdspad dan zijn dat 168 dagen na 16 november 2012. Het volgende ijkpunt is dan een scherpe daling die de Cycle-bodem markeert. Zijn deze ijkpunten ingevuld, dan lijkt ons bij de opleving daarna, een zware short-positie kansrijk. De Cycle erna welke dan de Kitchin-bodem markeert kan wellicht korter zijn, omdat het een ervaringsregel is dat de duur en samenstelling van de Cycli rondom de Kitchin-bodem zich wijzigen.
Op korte termijn moeten we de nieuwe indeling van de Primary ijken. De Post-daling had waarschijnlijk na 17 dagen een Minor-bodem in zich. De nipt hogere top j.l. vrijdag bevestigt dat. Wellicht de eerste dagen van de week hoger maar daarna zou de AEX toch naar de finish van deze Primary moeten afzakken.
Eind volgende week voorspellen we een hoger slot.
 

Prognose week 3

Ondanks de ijking van de
Wolfe Wave blijft elke daling uit. Het alternatief is de fractal in de weekgrafiek. Het kleine parallellogram bij de topvorming in 2009-2010 is een onderdeel van het grote parallellogram. Aanvankelijk was onze analyse een diamant, echter de koers brak aan de bovenkant uit. Zo nu ook in groter verband lijkt. Hierbij vormde zich toen een halfmast patroon. De stijging ervoor was 42 en de stijging erna ook 42. Ook nu is er bij de uitbraak uit het diamantpatroon een halfmast patroon gevormd. Passen we hetzelfde toe dan is de stijging 83 punten voor de vorming van het halfmaste patroon. Het koersdoel wordt dan AEX 400+

Dit past geheel niet in onze trend van de GrandCycle. Deze situatie kennen we uit 1998, 2003 en 2009. Rond de Kitchin bodem is de ervaringsregel dat de samenstelling en duur van de cycli wijzigen.
Wat de GrandCycle betreft zou de a.s. bodem lager moeten zijn dan AEX 256 en inderdaad de geijkte Wolfe wave voldeed daar aan. Echter in de praktijk moeten we bakzeil halen. Een hogere bodem van de GrandCycle per 16-11-2012 na 420 dagen is uit ervaringsregels mogelijk mogelijk wanneer direct erna de Kitchin-bodem wordt gevormd.
In de Kitchin 1998-2003 hadden we GrandCycles van een jaar, Cycles van een halfjaar en tenslotte Primarys van een kwartaal. Wellicht dat de laatste Cycle van 165 dagen de trendwijziging aangeeft en er wellicht een GrandCycle van circa een jaar is. Dat betekent dat we de Kitchin in het najaar mogen verwachten met een lengte  van 56 maanden.
De Kitchin is een voorraad-investeringscyclus en deze is meetbaar middels de PMI-cijfers. Wanneer de inkoper een zwakke verkoopperiode verwacht zal hij zijn voorraad laag houden, dus  weinig inkopen. Andersom bij hoge verwachtingen zal hij de voorraad hoog houden om  nee-verkopen te voorkomen. ( sorry, we hebben het niet op voorraad) Dus om deze visie te ijken zal de PMI-index de komende maanden duidelijk onder de 50 moeten gaan met uitschieters rondom de Kitchin-bodem tussen de 35-40.
We hebben u 2 geijkte analyses voorgelegd, aan u de keus. Wij neigen naar het opwaartse scenario omdat dat ook door EWP wordt ondersteund. Dus een hoger weekslot. Maar een liquiditeitscrisis kan zomaar voor de deur staan en dan stort de AEX en goud af.


Prognose week 2

U en de uwen een voorspoedig 2013 gewenst. We gaan in 2013 verder met de eenzijdigheid van cyclische analyse.
Educatief, niet als professie omdat dagelijkse werkzaamheden dat belemmeren. Overigens u weet ons standpunt: is een analyse juist dan verdient de analist daar zelf aan. Een analyse waar geld voor wordt gevraagd is bij voorbaat te wantrouwen. U bent ons niets verplicht, wij hebben geen enkele verantwoording af te leggen. U bent echter wel verplicht ons te bekritiseren, anders slaan wij door in wensgedachten en doelredeneringen. Overigens zoals u vaak leest zijn we daar zelf kritisch over en proberen zoveel mogelijk onze visie te ijken.
De collegiale EWP bijdrage wordt eveneens gecontinueerd. Zoals wij de cyclische analyse benaderen proberen we statistisch strak in de leer te blijven. We kunnen dan ook niet anders constateren dat we maandag op dag 217 in de Cycle zijn en 472 in de GrandCycle. Vanuit de aankomende bodems van deze Cycli kunnen wij de weg van de AEX voorspellen op basis van de trend. De trend is het pad wat wij niet vroegtijdig willen verlaten. Pas wanneer het doodlopend is zullen we terug moeten lopen en bezien waar we een splitsing hebben gemist. Dus daar heeft de cyclische analyse een derving in de tijd. Dat geldt ook voor de Wolfe Wave welke we voor
de Kerst nog hebben geijkt. 217 en 472 zijn topwaarden voor respectievelijk de Cycle en GrandCycle. Vele signalen wijzen erop dat we verkeerd zitten in onze analyse of de gewijzigde structuur geeft aanleiding te veronderstellen dat een Kitchin-bodem in de maak is. Economisch gezien loopt de beurs voor de economische realiteit uit. 2013 wordt economisch een bijzonder zwak jaar. Hieruit zou men kunnen stellen dat de beurs een signaal zou moeten afgeven middels een crash.
Zaken die aangeven dat we op een doodlopend pad zitten zijn o.a.:
De steeds late toppen in de Minors, de volle candle in de weekgrafiek. Een spriet in de candle geeft de vertwijfeling aan, een volle daarentegen zegt dat beleggers van begin tot eind positief zijn.
Sorry, weinig nieuws te melden. We houden vast aan een collaps ingegeven door de cyclische trend en de geijkte Wolfe Wave.

 
.       Weekprognose juist | onjuist 2012                                                                                                        prognoses voorgaande jaren
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Prognose week 52,

Een grafiek zegt meer dan 1.000 woorden. Daarmee luiden we het jaar uit.
Wolfe Waves komen voor als een wig-vorm. De bearische variant is een omhoog gerichte wimpel; de bullishe een omlaag gerichte wimpel. Vlaggen en wimpels kennen we als halfmaste patronen. Een koersbeweging voor het patroon wordt erna veelal voortgezet. Nu is de getekende Wolfe wave een gelijkbenige driehoek en is het gespotte patroon wellicht wishfull thinking. Voor de ijking van het patroon zijn 2 formules te weten:
1 Ww4= 0,618(Ww2-Ww3) en
2 Ww5= 1,272((ww3-ww4)
De uitwerking:
1 0,618(256-335)=-49 Ww3-49=286 d.d. 4-6-2012 High 286; Low 281
2 1,272(335-281)= 68 Ww4+68=349 d.d.21-12 j.l. High 347
Een bijkomende ervaringsregel is dat Ww5 veelal uit het patroon breekt. Ook dat is hier het geval.
Het patroon komt samen met de trend dat de opeenvolgende GrandCycles per saldo dalend zijn.
Dat betekent dat de a.s. GrandCycle bodem lager dan AEX 256 moet bodemen.
We gaan het zien in januari.
Mocht dit scenario zich voltrekken dan hoeven wij ons niet te melden in januari, want dan weet u de uitkomst.
Moeten we bakzeil halen, dan zullen we hard aan de bak moeten om geloofwaardig te blijven.
Of we moeten ons opheffen, want technische- en cyclische analyse wordt door iedereen inmiddels bedreven en het lijkt geen toegevoegde waarde meer te hebben voor een minderheid. Herkenbare patronen worden door de grote partijen gepareerd waardoor de markt door hen beheersbaar wordt.
Het enige wat zij nog hoeven doen is de overvloed aan liquiditeiten naar hun hand te zetten.
Zo is er een speelveld ontstaan buiten de werkelijke economie. En juist u en ik moeten voor dat speelveld de tol betalen.


 
Prognose week 51,

De financiele markten hebben zich door een overvloed aan kunstmatige liquiditeiten ontkoppeld  aan de economische realiteit. Het lijkt alsof men QE als perpetueel beschouwt en zonder vrees wordt er met een forse leverage geinvesteerd. U zegt dat is een makkelijke uitvlucht om de feiten te negeren.
Het is een feit dat laat in de Minor een top wordt gevormd en volgens de regel is dat doorgaande kracht. En die past niet aan het einde van een (Grand)Cycle. Vorige week hebben we ons afgevraagd wat de betekenis is van de bodem van 16 november, hebben we ergens een belangrijke bodem gemist. In de analyse hebben we daar geen antwoord op gekregen.
We kunnen niets anders zeggen dat het een Primary bodem is. Er moet een uitschudding komen in januari die de GrandCycle neerzet. Deze zal lager dan AEX 258 moeten zijn gezien de trend welke is ingezet. Aan het ijkpunt vorige week gesteld voor de Dow is voldaan en in de week grafiek heeft de Ultimate Oscillator nog geen lowest low in de reeks gegeven.
We wachten af tot we daar een lowest low zien. De trend in de GrandCycle is steeds een paar dagen er boven op. Dus wellicht lopen we naar 500 dagen. EWP analyse laat de stijging nog even doorgaan.
Dat is het, we kunnen het niet anders beoordelen op dit moment.

Prognose week 50

"Meerdere toppen worden veelal doorbroken"."Als je maar hard genoeg klopt word je binnengelaten".
Hoofdbrekens geeft deze beweging. Immers in de daggrafiek lijkt in de Ultimate Oscillator een nieuwe reeks te zijn gestart. Wat is dan de betekenis van de bodem van 16 november? Eerst enkele ervarings wetmatigheden op een rij:
- Vanaf 2003 zijn de Kitchins per saldo dalend. dat geeft lagere toppen en bodems
- Vanaf september 2011 zijn binnen deze Kitchin de (Grand)Cycles dalend. dat geeft lagere toppen
   en  bodems.
Echter in juli stak de AEX zijn nek al uit boven de vorige Cycle top. Dan denk je zou 23-9-2011 een Kitchin-bodem kunnen zijn, na 30 maanden. Echter deze kitchin bodem is hoger dan maart 2009.
Vervolgens de vraag is de bodem van maart 2009 een Kondratieff-bodem. Immers de Dow had in de Kondratieff winter na de crash van 1929 een opgaande bias.
Nee 2009 is halverwege de winter en is Richman s Panic halverwege een downtrend en de correctie van toen heeft nog te weinig lucht uit het geheel gehaald.

Dus resteert niets anders dan te bedenken dat deze stijging met een enorme leverage plaats vindt en tegen alle marktfeiten indruist. De markt zal dat afstraffen door de in week 38 besproken margin-crash. Het zal hoogstwaarschijnlijk het gevolg zijn van een liquiditeitscrisis.
Overigens in de Dow, S&P en Nasdaq lijkt de bodem van 16 november belangrijker en bovendien de bodem van september 2011 is in de Amerikaanse indices niet lager dan de vorige cyclusbodem. We zien in de DOW de ultimate oscillator per 16 november j.l. een lowest low in de reeks aangeven. Echter de opmars erna laat qua kracht geen turnaround zien. Er is daar geen hogere top gevormd. Dus wellicht gaan de beurzen in de VS toch een grote duik nemen binnen het tijdspad en worden wij meegezogen in dat kielzog. De ultimate oscillator zal dan waarschijnlijk positieve divergentie laten zien.
Dus ijkpunt voor komende weken is dat de Dow niet boven 13.500 uitbreekt, bij voorkeur niet boven 13.300.

Prognose week 49,Hierboven staat de GrandCycle verdeling over 6 Kitchins verdeeld. U ziet dat de laatste uit de reeks steeds aansluit bij de eerstvolgende in de nieuwe Kitchin-cyclus. Vanaf 2003 zijn de Kitchin-bodems per saldo lager. Dit bevestigt dat we in een meerjarige Bearmarkt zitten. Kitchin 2013/2014 zal lager uitkomen dan de bodem van de vorige.
In deze Kitchin is de bodem van de GrandCycle per september 2011 lager dan de vorige. Dat betekent dat de actuele GrandCycle-bodem lager zal zijn dan AEX 258. Na deze GrandCycle zal overeenkomstig de trend er nog een GrandCycle volgen om de Kitchin-bodem te vormen.
Deze conclusie en de tijd die we nog te gaan hebben geeft een collaps gelijk aan 2008, waar we in 50 dagen 180 punten daalden. Nu zouden we aan 90-100 punten genoeg hebben om lager dan 258 uit te komen. Naar de gemiddelde lengte van de GrandCycle hebben we ook nog maar 30 dagen te gaan. Andersom geredeneerd zou er een soortgelijk credit-event als 2008 moeten plaatsvinden.
Een acute liquiditeitscyclus die het noodzakelijk maakt om aan de verplichtingen van de westerse wereld te kunnen voldoen. Ook het goud zal worden meegezogen in deze noodzakelijke liquidatie.
We gaan het beleven de komende maand!

Prognose week 48,

Als we strak in de leer blijven is de finish van deze (Grand)Cycle een crash! Immers de 2e GrandCycle binnen deze Kitchin was lager dan de vorige. De AEX bevestigt dit door geen hogere top neer te zetten dan februari 2011. De top in deze Kitchin is dan in de eerste helft gevallen. Vervolgens heeft de markt de correctie lang uitgesteld en een collaps lijkt de enige uitweg.
Sterk aandringende tweeds van de professional in deze: Koen Hoefgeest; zien we voorbij komen.
Maar vorm altijd eerst uw eigen mening , anders laat u zich te makkelijk door iedereen beinvloeden.
U wisselt dan steeds van strategie, op basis van de verbaal meest overtuigende analist.

In week 38 bespraken we de mogelijke katalisator namelijk een margin-crash.
We zitten echter met een onderbuik gevoel van: De markt laat zich niet zo makkelijk voorspellen!
Een empirische regel hebben we destijds toegevoegd aan de originele theorie van Wim Beversluis boek: Analyseren en Beleggen(1988) te weten: Rond de Kitchin bodem wijzigen de duur en samenstelling van de Cycli. In de Kitchin 1994-1998 telden we 7 tot 9 maanden voor een Cycle.
De eerste dalingsgolf per aug. 1998 was voor ons de bodem. Echter er kwam een desastreuze appendix en de GrandCycle werd opgenomen in onze visie. In 2003 was er een appendix van 169 dagen en was de GrandCycle geboren voor de periode tot 2008. Rond de Kitchin van 2009 wijzigde de Grand Cycle wederom. Een cyclus blijft wel strak staan, dat is de Primary met een lengte van
3 tot 4 maanden. Wat dat betreft komt er zeker een daling voor het einde van het jaar. Maar deze zou tot de steunlijn in de weekgrafiek rond 300 kunnen gaan. Dan een felle opleving omreden een Herenakkoord rond de Fiscal Cliff, waarop een upcrash ontstaat en het gevoel prosperity4ever. Hierop wordt met een extreme leverage aan het begin van het jaar geinvesteerd, waardoor de margin-debts fors stijgen. Een event fractioneel later veroorzaakt dan de margin-crash als Kitchin crash. Ijkpunt hiertoe is duidelijk: daalt de AEX voor het einde van het jaar gestaag, dus niet in de vorm van een crash, wees dan alert op het genoemde Herenakkoord met als gevolg een opluchtingsrally. Daarna zal de markt ons verrassen met een Kitchin-crash in het voorjaar van 2013. De Kitchin is dan de gebruikelijke 4 jaar. Mocht er toch een crash ontstaan onmiddellijk ingaand komende week, wees er dan beducht op dat de bodem lager
of minimaal gelijk aan AEX 258, zijnde de vorige bodem, moet zijn.

Prognose week 47,

Er is afgelopen week veel duidelijkheid gekomen. AEX 325 is duidelijk gebroken en onze fractal bleek wishfull thinking. Het is nu duidelijk dat we gestart zijn met de finale daling naar de (Grand)Cycle bodem. Opvallend is dat in de maandgrafiek de Oscillator een all-time low maakt. Dat betekent dat de afstand tot de gemiddelden maximaal negatief is. Verklaarbaar omdat de AEX al maanden zijwaarts beweegt, dus gemiddelden een horizontale trend krijgen.Door de plotselinge daling is er een grote verwijding ontstaan tussen de actuele koers en de gemiddelden. Anders gezegd de grote meute moet nog wakker geschud worden. Een collaps zal hun wakker schudden!

Dat is de vraag : Crash or not to Crash ! We waren daar zeker van geweest wanneer de euforie had toegeslagen in een eindejaarsrally. Nu is de grootste drijfveer de onzekerheid van de Fiscal Cliff en partijen wensen hun boeken al te sluiten. Dit gaat niet in de vorm van een crash, maar een toenemend aanbod, waar geen kopers zijn. Natuurlijk zal men in de VS het niet laten komen op een titanenstrijd tussen de voor- en tegenstanders van belastingverhoging. Waarschijnlijk komt er een deal welke de upcrash uit de GrandCycle bodem gaat geven.

Maar later in het jaar 2013 zullen de problemen zich opstapelen en gaan we naar de Kitchin-bodem werken. Immers we zien steeds 4 GrandCycles in een Kitchin. Wat we ook zien is dat rondom de Kitchinbodem de lengte en samenstelling van de Cycli wijzigen. Dus waarschijnlijk een kortere  (Grand)Cycle. Of een appendix wat we ook al hebben gezien in het verleden. In ieder geval gaat 2013 een bearisch jaar worden in aandelen en obligaties. Goud- en goudmijnaandelen zullen dan hypen.

In de Fractalweekgrafiek is het allemaal duidelijk te maken. Laten we de voorliggende Grandcycle bodems eens bekijken. In 2010 werd de top laat gevormd en was de daling
ca. -50. In 2011 werd de top op de helft gevormd en was het -118. Thans is op ¾ van de lengte de top gevormd. Weliswaar nipt hoger dan de maart top, maar toch ! Het kan niet zo zijn dat we een milde daling krijgen tot aan de 1e rode dalende lijn rond AEX 300. Immers in dit tijdframe tot einde van het jaar finishen teveel cycli. We houden het op de grijze middenlijn ca AEX 270.

Prognose week 46,

We staan op een belangrijk beslismoment. De grote uitslagen van afgelopen week doen vermoeden dat de top van deze Primary is gezet en dat we naar de finish van de (Grand)Cycle gaan afdalen.
Kijk ik echter naar de lijnweekgrafiek dan zien we de AEX koorddansen op de opwaartse steunlijn. Vervolgens zien we dat de daggrafiek nog altijd een fractal van de weekgrafiek 2010 lijkt te zijn. Dan zeg ik, niets aan de hand we maken nog dat laatste topje alvorens af te storten. Maar toegegeven ook wij krijgen hoogtevrees. Obama kondigde in zijn speech na sluiting van de Amerikaanse beurzen aan dat de belastingplannen doorgaan. Dus de Fiscal Cliff wordt nu een beleggingsrisico voor 2013, omdat het de Amerikaanse economie weer terug werpt in een recessie. Wellicht dat de grote partijen met die vrees het einde van dit boekjaar niet afwachten. Dat zal maandag blijken.
Ijkpunt om short te gaan blijft nog altijd AEX 325. Aan de bovenkant is een doorbraak 340 het ijkpunt om short-posities uit te stellen. In ieder geval in deze eindfase geen longposities.


Prognose week
45,

Wat een reuring omtrent de zorgpremie afgelopen week. Wat ik eraan wil toevoegen is dat gezondheidrisico niet in relatie staat met inkomen. Zij die onnodige gezondheidrisico's opzoeken, zouden een hoge premie moeten betalen in mijn beleving. Of een positieve benadering; zij die gedisciplineerd een gezond leven willen leiden forse kortingen ontvangen. 

Terug naar de financiele markten. Afgelopen week waren de cijfers uit de VS gemanipuleerd voor de herverkiezing van Obama, dat is zonder twijfel. Toch ging vrijdag de DJIA omlaag. By the way; Newmont Mining met 10 % op zwakke resultaten en vooruitzichten. Een voorbeeld wat teleurstelling kan doen in deze markt.

Hetzelfde geldt voor het manipuleren van de macro-cijfers. Na de verkiezingen zullen we weer geconfronteerd worden met de aanpassingen welke forse teleurstellingen kunnen geven en de vooruitzichten van 2013 erg somber maken. Anderzijds kunnen uitgestelde verplichtingen een liquiditeitscrisis geven. U leest duidelijk de wens als vader van de gedachte n.l. een crashende AEX in januari, maar OK dat kan al in december starten natuurlijk. Maar waarom zouden de mondiale beurzen crashen voor het sluiten van de boeken?  Immers als mondiale investment bank zit je op rozen. Je haalt goedkoop krediet bij de Fed of de ECB, daarmee koop je staatsobligaties van de dubieuze debiteuren met een hoge rente. Vervolgens ruil je het slechte papier om bij de ECB om er nieuw fiat-geld voor terug te krijgen. Dus risicovol geld wordt risicoloos geld en ondertussen haal je een hoog rendement op de junkbonds. Wat doe je vervolgens met het verse van de ECB ontvangen geld. Wel je hebt al een rendement gemaakt, dus waarom niet ermee speculeren. Nog eens flink hedgen al dat geld en het meervoudige kopen met een margin verplichting. Dat geeft een uiterst opgeblazen ballon totdat een daling het noodzakelijk maakt om te liquideren omdat de margin-verplichting niet kan worden nagekomen. Dat kan dan een een roll-over effect geven en de door ons genoemde margin-crash is daar! De stop-loss crash van 1987 op herhaling in een andere vorm en dimensie. 

Voor de AEX zien we nog altijd late toppen in de Minors en we gaan maar mee met de stroom totdat AEX 325 wordt gebroken of dat de vorige top op 374 wordt bereikt. Het gebied 336-338 heeft inmiddels meerdere toppen. Ervaring leert dat meerdere toppen worden gebroken, zeker wanneer dat gepaard gaat met een accumulatie-fase. Dat kunnen we de zijwaartse beweging van afgelopen maanden wel noemen. Veel aanbod is door de markt opgenomen. Een doorbraak op 335-337 kan dan juist een nieuwe groep kopers aantrekken met als gevolg een koerssprong.

Conclusie is dat wij door de instroom van speculatief geld omhoog blijven kijken.


Prognose week
44,

We hebben geen inspiratie vandaag, maar ook weinig te melden. Afgelopen week is de Minor gevallen. Nipt boven 326 kwamen de kopers weer terug in de markt. De opwaartse krachten zijn nog altijd sterker zo lijkt het. Daar borduren we op door komende week. Op naar de top in de tweede Minor. Twee weken geleden noemden we het Halloween-effect. Afgelopen week een artikel  van een professional in DFT over het Halloween-effect. We zetten in op een verdere stijging naar de top van deze 2e Minor in de Primary. Zowel de Cycle als Grand Cycle gaan binnen deze Primary finishen. Met nog zo'n 3 maanden te gaan lijkt januari een crashmaand te worden. Bij voorkeur zien we vooraf een verticale stijging.

Prognose week
43,
Afgelopen week brak de AEX onmiddellijk uit de dalende wig. Ondanks de wall of worries is er een groeiend opportunisme, veroorzaakt door de opmerkingen van de ECB dat kost wat kost de Euro in zijn huidige samenstelling in stand moet worden gehouden. Dus in zoverre niets aan de hand voor de financiele markten. Banken worden gered doordat hun dubieuze leningen worden opgekocht.
Opnieuw wordt de ballon opgeblazen alleen vindt er een verschuiving plaats. De solvabiliteit van de banken verbetert, maar gaat ten koste van de solvabiliteit van de Europese Staten. De lasten daarvan komen op onze schouders te rusten. De lasten zullen de komende jaren fors hoger worden, sociale zekerheid sterk verslechteren en de koopkracht sterk verminderen.
Dit zal nog vele sociale onrust en polarisatie geven de komende jaren.
Voor de AEX geldt dat we nog altijd in het stijgende deel van de Primary zitten. Wij denken dat dat nog doorgaat t/m de USA Presidentverkiezingen. Daarna wordt het oppassen geblazen. Vanuit verschillende gezichtspunten welke we eerder analyseerden, is januari een grote kanshebber voor een crash. Dat zal een credit-event moeten zijn die een liquiditeitscrisis veroorzaakt.
Voor een collaps krijgen we een groeiende zekerheid, wanneer het opportunisme verder toeneemt en de AEX toch doorstijgt volgens de fractal- analyse naar 360. Immers hoe meer laatste kopers op hoge koersen instappen, hoe meer angsthazen die snel winst nemen met domino-spel risico s als gevolg.
De komende maand verwachten wij nog geen negatief scenario. De opgaande kracht van de Primary is nog niet uitgewerkt.
 
Prognose week 42,

Allerlei tegengestelde technische patronen in de verschillende tijdframes. In de daggrafiek een zich verwijdende driehoek en in de weekgrafiek een omlaag gerichte wig als een voortzettingspatroon. Dat lijkt weer te combineren met de fractal die onze fantasy ziet in de hoop dat we een top bereiken. In de fractal hebben we de actuele daggrafiek(magenta) geplaatst in de weekgrafiek. Tegengesteld kun je het vervolg in de weekgrafiek plaatsen. Dan bereiken we in dat fractale tijdframe een top in december. Weet u nog dat 1-1-2000 werd uitgeroepen tot het armageddon. Echter de koersen schoten omhoog vanaf november 99 naar het millennium punt.
Nu wordt aan 21-12 het eind der tijden gehangen.
Wellicht is bij ons de wens de vader van de gedachte. De wens dat de X in het (EWP)WXY patroon zich voltrekt.
Volgen we de fractal dan zou komende week de Minor tussen 321 en 325 moeten bodemen. In ieder geval geen lagere bodem dan de Primary-bodem op 1-10. Mocht dit wel het geval zijn dan lijkt ons een investering daar op zijn plaats. Immers de Primary heeft dan een uiterste lengte. Investeren rond Halloween is altijd gebleken een goed tijdstip te zijn.
Prognose week 41,

EWP en de Cycli zijn voor komende week elkaars tegenpolen. EWP voorspelt nog een daling in een c, om vervolgens een B van hogere orde te vormen.
De ultimate Oscillator laat echter een mooie opwaartse kracht zien behorend bij een turnaround. Qua telling zou er dan een Minute van 14 dagen kunnen volgen, waarvan vrijdag j.l. dag 4 was. De Primary krijgt dan een extreme lengte van 133 dagen. De langste Primary's in deze reeks waren 126 en 128 dagen.
De vorige was extreem kort met 89 dagen, dus aannemelijk dat nu een lange volgt. Bradley geeft 9-10 +/- 3 dagen als draaipunt aan. Het is allemaal mogelijk dat we alsnog een collaps krijgen, zoals we steeds worden verrast. In ieder geval is het daar dan goed om nog long te gaan voor de Presidentsverkiezingen.

Prognose week
40,

Geholpen door het kwartaaleinde werd de Primary bodem gevormd. Nu wordt het moeilijk in deze 2e Cycle van de Grand Cycle. AEXcel geeft een bodem tussen 30-12-2012 en 22-02-2013.
De kleine  collaps geheel aan het einde van de Primary-bodem zou wel eens een voorbode (fractal) kunnen zijn van de (Grand)Cycle bodem.
We hebben al eens opgemerkt dat we Goud alleen zien dalen bij een credit-event. Een liquiditeitscrisis in de markt welke het noodzakelijk maakt, alles wat er is, te liquideren. Met deze gedachte zijn we op zoek gegaan naar de Cycli in de Goud grafiek. Eureka ! In de grafiek hebben we ons meetinstrument de Ultimate Oscillator geplaatst en we zien een Cycle-trend van ongeveer een jaar. De laatste was een slow starter, maar stijgt het laatste deel hyperbolisch. Mooi volgens de theorie. Dat betekent dat in januari 2013 in Goud een belangrijke bodem kan vallen. Hier vinden we dan een aanknopingspunt voor onze gedachte dat de (Grand)Cycle bodem zich zou kunnen vormen in de vorm van een crash, na de herverkiezing van Obama.

Voor Goud is de vraag of de stijging nog even doorzet. Ervaring leert dat drievoudige toppen, welke we in Goud zien, veelal worden gebroken.
Voor volgende week geldt een opleving voor de AEX, want naar onze mening stond de Primary-bodem er vrijdag.
AEXcel geeft 30-9 als verkoopbeslissing aan, gevolgd door 9-11. NewmontMining laten we nog even staan. Voor de durfals zijn ASML, ASMI en SBM kanshebbers tot aan de verkiezingen van de USA.
Prognose week 39,

De verkeersvergelijking van Fisher MV=PT heeft oorzaak en gevolg in zich van de ongebreidelde geldcreatie. In onze Kwave prognose uit 2003 trokken wij een vergelijking met de Weimar Republiek en de hyperinflatie van de Reichsmark in de jaren 20 van de vorige eeuw. Toen waren het oorlogsschulden welke weggewuifd werden door het opkopen van Staatsobligaties door de Reichsbank.
Ondanks de actuele geldcreatie blijft de hyperinflatie uit. Daartoe een grafiek die aangeeft dat de omloopsnelheid (velocity) daalt. Tevens dan het bewijs dat de geldcreatie niet in de economie komt, maar in feite de banken herkapitaliseert. De activa (rommel hypotheken, obligaties van PIIGS etc.) welke als dubieus en oninbaar hadden moeten worden afgeschreven worden door de Centrale banken tegen de nominale waarde overgenomen.
Alleen de financiele markten profiteren hiervan en je vraagt je af hoelang kan dit worden opgeblazen. Welke gebeurtenis geeft de bezinning en laat het geheel imploderen, met als gevolg de moeder van alle crashes.

Wat betreft de cyclische analyse kunnen we kort zijn; we wachten op de Primary-bodem. De oscillator heeft geen turnaround gegeven, maar is op weg naar een lowest-low in de reeks. In de daggrafiek zijn de barcharts rood gekleurd, wat inhoudt dat de koers onder het 10 daags gemiddelde is gedaald. Vanuit de Primary bodem verwachten we weer een felle stijging! Immers de top is laat gevormd en je voelt de aanhoudende kracht in de markt. 
Prognose week 38,

De ECB koopt obligaties op van zwakke Euro landen. De FED koopt maandelijks 40 mrd hypotheek gerelateerd schuldpapier op.  Door de markt waardeloos geacht schuldpapier krijgt plotseling waarde. Virtuele waarde want Goud ijkt de werkelijke waarde. Deze stelling werd afgelopen week bevestigd.
De margin-crash van 2013!
In samenspraak tussen partijen wordt de verruiming van de markten met een leverage in aandelen geïnvesteerd.
U kunt met  30 % eigen geld het drievoudige investeren. Met 10 %, het tienvoudige. Zo exploderen de koersen. Wanneer komt deze virtuele waardecreatie tot stilstand. Door de tucht van de markten die deze hoogmoed zal afstraffen. Maar op welke wijze? Wanneer de wal het schip keert. Een mogelijk scenario ingegeven door de crash van 1987 als volgt:
Wordt er met geleend  geld geïnvesteerd dan is er een minimale buffer om koersdalingen op te vangen. Erger nog, men kan middels margin calls verplicht worden te verkopen.
Een margin call is een oproep van de beurs om binnen 5 dagen de opgelopen tekorten aan te zuiveren anders wordt een liquidatie uitgeroepen. Dat geeft aanbod en wederom dalen de koersen. Hierdoor kan  een zichzelf versterkende neerwaartse spiraal ontstaan. Dat zit in de vet gedrukte titel van deze weekprognose. In 1987 waren het stop-loss orders welke een zichzelf versterkende daling gaven. Het scenario voor de Kitchin- crash kunnen  het de margin cq dekkingsverplichtingen zijn die een zichzelf versterkende daling in gang zetten.

Kijken we met self fulfilling profhecy naar de grafiek van de aandelen markt vanaf de 1982 tot 2000. Dan wisselt  Goud stuivertje voor de periode 2000-2018. De correctie van goud het afgelopen jaar heeft eenzelfde vorm als de correctie in aandelen in 1997.  Destijds was er na het dieptepunt in 1997 een  upcrash naar de zomer van 1998, waarop middels een downcrash de Kitchin-bodem werd gevormd in oktober 1998.  Welnu Goud zal ook crashen in de situatie zoals hierboven omschreven. Tijdens een liquiditeitscrisis moet het geld uit alle hoeken en gaten worden vrij gemaakt dus ook noodzakelijkerwijs Goud verkopen. Maar eerst een upcrash gelijk aan de aandelenmarkt. Immers de aandelenstijging is virtueel en wordt geijkt door Goud.

De hierboven geschetste daling/crash in Goud is dan EWP 4, waarna nog Golf 5 volgt zoals van 1998 tot 2000 in de aandelenmarkt. Toen was er een hype in de tech- en .com aandelen. Waarschijnlijk dan pas de hype in Goud en Zilver, die uiteindelijk wordt afgestraft door confiscatie of hoge margin-eisen.

Cyclische analyse 
Nadat we u mee namen in onze fantasy, terug naar de werkelijkheid. De daling naar de Primary bodem zat er niet in afgelopen week. Maar u ziet in de daggrafiek dat de ultimate oscillator verder daalt. Wat dat betreft lijkt de reeks nog niet af en wachten we op een lowest low in de Ultimate Oscillator. Het lijkt een kortstondige felle daling te worden door een teleurstelling in de markt. Je vraagt je af wat kan de markt nog teleurstellen. Wellicht een event in het Midden Oosten wat de kans op een conflict vergroot. Er zijn allerlei complottheorieen op internet die extreem verder gaan dan onze fantasie.
Deze Minor is 30-8 gestart en zal een twintiger worden. Maandag is dag 18, dus volgende week zou de AEX een snoekduik kunnen maken naar 320-325. Daarna nog een feestje welke ons naar de top van deze Cycle en GrandCycle brengt

Prognose week 37,

In 2003 publiceerden wij de dow/gold ratio met daarin de fibo-verhoudingen in maanden van de Bull/bear markt. Inmiddels is de voorspelling uitgekomen, maar er zit er nog meer in het vat. De huidige ontwikkeling in Goud heeft het gevaar van een hype in ontwikkeling; of is deze al geweest met de piek op $ 2.000,-??
Gezien het tijdframe kan hier de hype juist starten. Wellicht is het zinvol nu in mijnbouw aandelen te investeren i.p.v. Goud. Inmiddels wordt er in goud al meer verhandeld dan dat er fysiek goud is. Dit heeft het gevaar in zich dat margin wijzigingen crashes kunnen geven.
In onze prognose week 31, namen we een positie in Newmont Mining. Het 2e mijnbouwfonds qua omvang. Thans zien we dat de verzamelde unhedged mijnbouwaandelen $HUI  tegen de dalende weerstandslijn loopt (weekgrafiek).
Verwacht  daarom een adempauze.
We keken terug naar de Rare Earth mijnaandelen Avalon, Lynas, Molycorp. Na de hype rondom de jaarwisseling 2010/2011 zijn ze leeggelopen. Het zijn inmiddels weer penny-stocks. Goud heeft grotendeels een monetaire waarde, een ekster-waarde en een kleine industriele produktiewaarde. Rare Earth metalen hebben hoofdzakelijk een  industriele productiewaarde. In 2010/2011 dreigde er een tekort door de toenemende vraag. Hierdoor ontstonden toekomstige speculaties. Neemt de industriele toepassingen af door de conjuncturele omstandigheden dan zal de vrees van tekorten naar de achtergrond verdwijnen en dus de desbetreffende aandelen consolideren op de huidige lage niveaus. Maar wat ons opviel is dat Molycorp vanuit een diep dal stijgt met hoge volumes. Wij nemen speculatief een positie in tijdens de finish van deze Primary.
De Primary-bodem moet op alle markten even zichtbaar zijn komende twee weken. Met deze laatste stijging zou je denken dat de Primary bodem al is gevallen. Maar de regelmaat van de Minors is dan niet volgens de trend.
We zien het laatste jaar een duidelijke trend, welke we MidLow hebben genoemd van zo'n 50 dagen. Dan zou de laatste 36 dagen zijn. Dat was eveneens het geval per 12-4-2012. Maar u ziet dat er nog geen highest high is gevormd in de Ultimate Oscillator. Er is juist sprake van een negatieve divergentie. Ook was er vrijdag een koersgat. Aannemelijks is dat het een exhaustion gap betreft.
Dus het ijkpunt voor komende week: vormt er zich een highest high in de Ultimate Oscillator dan is de Primary gefinished na 87 dagen en stijgen we hyperbolish verder;
zo niet dan waarschijnlijk een korte felle neerwaartse tik naar de Primary-bodem. Dat laatste heeft onze voorkeur. 

Prognose week
36,

In deze link ziet u de gevolgen van de overcreditering van de huizenmarkt. De lijngrafiek van de Duitse prijsontwikkeling bevestigt dat. Duitsers kennen het Bausparen Hiermee wordt een startkapitaal gespaard voor de koop of bouw van een huis. Uittreding geeft ook nog een premie; een soort Zilvervloot zoals wij die vroeger kenden.
Sparen kan al met Kindergeld. De spaarzin maar ook aflossingen om uiteindelijk een betaald huis te hebben wordt er met de paplepel ingebracht.
In NL is de stimulans maximaal aftrekbare schuld. Wellicht moeten we niet de rente aftrekbaar maken maar de aflossing. Vanzelfsprekend gelimiteerd; bijvoorbeeld maximaal het belastbaar inkomen. Uit alle hoeken zullen gelden worden vrij gemaakt. Het mes snijdt dan aan twee kanten schuldreductie en een koopstimulans.

In de cyclische analyse is het moeilijk de Minor-bodem te spotten. Was deze na 30 dagen of 36. Na 30 dagen kun je stellen is de top na 1 dag gevormd en gaan we fors lager voor een Primary-bodem. Maar de bodem op 326,86 van 30-8 is vrijdag j.l niet gebroken, zodat deze nog altijd na 36 dagen als Minor bodem geldt.
Ijkpunt voor volgende week is dan AEX 326,86 een doorbraak betekent dat deze laatste Minor binnen de Primary per saldo neerwaarts gaat.
In de grafiek zijn twee technische zaken te spotten te weten:
- een voortzettingspatroon in de vorm van een vlag  en
- de CCI maakt een positieve crossing met het korte termijn gemiddelde.
Deze beide technische patronen maken een stijging komende week aannemelijk.

Prognose week
35,

De verkiezingsstrijd is in alle hevigheid los gebarsten. Wat betreft de crisis spelen de politici Pontius Pilatus en wordt de schuld gegeven aan de financiele wereld. Maar het is de deregulering waaraan juist de beleidsbepalers schuldig zijn!.
Zet je een snoeptrommel in het bereik van een kind, dan zal hij/zij eruit snoepen ook al wordt verteld dat het slecht is.
De snoeptrommel moet achter slot en grendel. Hetzelfde geld voor een zwerver. Wanneer iemand met 100 /m. garant voor hem staat, zal hij zich geheel in de schulden steken en alles in zo kort mogelijke tijd verbrassen. Dat laatste geldt voor de Grieken ineens stond het collectief garant voor hen, waardoor ze tegen de helft van de rente konden lenen.
Dat hebben ze gedaan en heeft men toegestaan.
Ter lering voor de geinteresseerden en vermaak voor de betweters neem ik u mee naar de weekstaat van de ECB
In de omschrijving wordt een bedrag van 211,3 mrd genoemd voor Securities Markets Programme vervolgens ziet u in de weekstaat zelf een bedrag staan van 1.076 mrd voor langlopende herfinancieringstransacties de Long Term Refinancing Operation (LTRO). Iets meer dan 1.000 mrd is in een 2tal tranches eind 2011 en begin 2012 uitgegeven met een looptijd van 3 jaar. Hier is aan banken aangeboden om tegen 1 % te lenen. Onderpand is schatkistpapier welke in de meeste gevallen een veelvoud aan rente oplevert voor hen. Hiermee heeft de centrale bank gezorgd voor kopers van staatsobligaties, want welke bank laat deze kans nu liggen? De ECB bereikt hiermee  dat minder kredietwaardige landen succesvol staatsleningen uitgeven met geldt wat de ECB zelf creeert. Dat is naar de PIIGS gegaan.
Ok, we hebben dus al 211 + 1.076 mrd uitstaan aan de zuidelijke landen.
Dan nog het verreken systeem binnen de EU waar de ECB garant voor staat. TARGET 2. Noem het, het resultaat van de handelstransacties van de lidstaten onderling, welke in feite neutraal moet zijn. Duitsland  heeft een tegoed van 727 mrd. Zie het als een leverancierskrediet aan de PIIGS. Met het overige leverancierskrediet is het bedrag 1.068 mrd.
Resumerend 211 + 1.076 + 1.068 = afgerond 2.300 mrd. als exposure. In Basel II termen moet worden uitgerekend wat het Exposure at default (EAD) is en welk percentage daarvan verlies geeft (Lost Given Default) Nou in dit geval een 100 % LGD van 2.300 mrd.
Conclusie: Het leenvermogen van het ESM groot 500 mrd t.o.v. de 2.300 mrd welke via bovenvermelde transacties de markt zijn ingepompt is een farce. Tevens geeft dit aan dat ontmanteling van de Euro niet meer kan. Immers voornamelijk Duitsland, Frankrijk,NL, Luxemburg, Oostenrijk en de  Finnen zouden voor het geheel moeten opdraaien.
Dus 176 mio burgers moeten 2.300 mrd. opbrengen. Ongeveer 1/5 van de totale schuld van de EU-landen.
Wat niet terug betaald kan worden, wordt niet terugbetaald !
Overigens zal het obligo straks in een slechtere vertrouwens situatie moeten worden hergefinancierd. Dat wordt de grote liquiditeitscrises over een 2tal jaren en zal het systeem net als in 2008 doen wankelen en wellicht laten imploderen.
Wellicht dat daar de moeder van alle crashes valt!!!
Uiteindelijk een streep erdoor en met een schone lei beginnen. Ofwel herkapitaliseren en kwijtschelden en met behulp van het IMF opnieuw beginnen.

Terug naar de cyclische analyse.
Helemaal aan het eind van de Minor was er de correctie. Aannemelijk is dat de Minor welke nu start ons nog hoger gaat brengen. Kijk ik naar de maandgrafiek dan zien we 2 volle barcharts, de laatste heeft  nog weinig body. De stijging wordt van begin tot einde gedragen met een volle body. Belangrijk voor een verdere stijging is dat de body in de maandgrafiek komende dagen gevuld moet worden. Dat betekent in no time naar de vorige top. Het lijkt ons dat de markt daarna werkt aan een daling naar de Primary bodem. Het zou mooi zijn wanneer de top op 336,69 nog wordt uitgenomen. Dan staat er een zeer late Primary-top, waarvan aannemelijk is dat de volgende wederom stijgend is en ons brengt naar het koersdoel van de X in het EWP op AEX 400 tot 425. Wij hielden het lang voor onmogelijk, maar de verruiming van de markten brengt dat met zich mee. Tegelijk wordt dit geijkt door het goud. Naar onze mening kan goud alleen crashen bij liquiditeitscrises (zie 2008), opgelegde hogere margin verplichtingen en uiteindelijk bij confiscatie.
Prognose week 34,

Steeds meer komen de contouren van Kwave 5 naar voren. Het voorstel om de Zuid Europese  staatsschulden af te lossen met zonne-energie is een voorbeeld hoe en door welke omstandigheden geinvesteerd zal worden in nieuwe technieken die aan de basis staan van Kwave 5.
Maar ook hoe een schuld leidt tot een verplichting. Financieel gezien is het een vorm van zekerheidstelling voor de blanco cheque welke wij de zuidelijke landen hebben gegeven. In feite vestigen we een hypotheek op hun gronden.
Stop ze vol met cadeaus en laat ze dan terug betalen in natura en diensten. Komt u deze vorm van afhankelijkheid  creeeren niet bekend voor ?

Terug naar de cyclische analyse. De vermeende correctie van de actuele Minor bleef uit afgelopen week. Ergo er werd
een hogere top gevormd. Een krachtig teken, maar we lopen naar de finish van de bovenliggende cyclus: de Primary.
Aannemelijk is dat na een kortstondige correctie van deze Minor nog een 3e Minor volgt binnen deze Primary.
Maandag zijn we op dag 26 in de Minor, dan zou volgende week toch in het teken moeten staan van een correctie!
 
Prognose week 33,

Afgelopen week nam de stijging aan kracht af. De AEX vond weesrtand van het stijgend terndkanaal. Wat wat betreft lijkt de stijging een technische. Ook in de week grafiek is een keurig trendkanaal. Partijen lijken dit te forceren.
Voor de cyclische analyse geldt dat de top in deze Minor weer laat is gemaakt.  Maandag zijn we op dag 19. Aannemelijk  is een correctie naar AEX 323. Daar ligt nog een klein koersgat.
Dat is het voor komende week. Wacht de correctie naar de Minor-bodem af om weer long te gaan.
Prognose week 32,

De markt ging up op de belofte van Draghi en down op het vermoeden dat de beloften niet waar gemaakt kunnen worden. Maar er is nog veel opwaartse kracht in de markt. Eenvoudig te beredeneren vanuit de Cycli. We zitten nog in de opgaande fase van de Cycle. Volgens AEXcel zou 21-8 pas het eerste beslismoment zijn om te verkopen.
Maar logischerwijs zou de vorige top op 337 een adempauze geven.
Nu zijn we inmiddels op dag 314 van de GrandCycle welke een gemiddelde lengte heeft van 447 dagen +/- een deviatie van 21 dagen. Dus we bevinden ons over 2/3 van de lengte. Het zou dus een kortstondige felle stijging kunnen zijn.
Op basis van het principe van proportionaliteit roept dat een crash op naar de GrandCycle-bodem en wellicht tevens Kitchin-bodem na de extreem lange Kitchincyclus hiervoor.
Duidelijk is dat in de Bearmarkt vanaf 2000 de Kitchin-cycli lagere topen en lager bodems maken. De top van de vorige Kitchin lag op 563 en de voorlopige top van deze Kitchin ligt op AEX 374. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat AEX 374 wordt overschreden in deze Kitchin. In het kader van de EWP dubbele zig zag W(ABC neerwaarts), X(abc opwaarts),Y (ABC neerwaarts) zou de X hoger moeten uitkomen dan AEX 374. Wanneer A (198 > 374) en C gelijk zijn dan kan de X AEX 432 bereiken (256+176). Gebeurt dit op korte termijn dan is een crash erna zeer waarschijnlijk.

Het proces van lagere topen en bodems in de Kitchin-cycli, impliceert dat de Kitchin Bodem lager dan 198 moet komen.
De dalingen vanaf de top in de vorige twee Kitchins waren respectievelijk 69 % en 65 %. Dus gemiddeld bleef er slechts 1/3 over van de top koers! Wanneer we AEX 420 aan tikken zou dat een crash naar AEX 140 betekenen.
De volgende vraag is dan kan dat in deze GrandCycle.
Een antwoord hierop is dat de Kitchin veelal uit 4 GrandCycles bestaat, uitgezonderd de Kitchin 95-98. 4 GrandCycles geeft 4 x 450 = 1.800 dagen uitkomend op 14-2-2014.
Samenvattend:
Aannemelijk is dat de X zich gaat vormen in de dubbele ZigZag vanaf 2000 (WXY). X zal een hogere top moeten geven echter een failure is de escape. Aangezien we op 2/3 van de GandCycle zijn moet dit zich dan in een extreem korte tijd voltrekken.
De huidige up-crash lijkt dat te bewerkstelligen. Wanneer we de hellingshoek gebruiken van de opwaartse beweging vanaf 4-6 j.l. dan botsen we per 24-8 tegen de weerstandslijn nipt onder de vorige top. Wanneer de up-crash zich bevestigt  dan zal dat een neerwaartse-crash geven op basis van het principe van proportionaliteit.
Het lijkt dan onwaarschijnlijk dat zich een Kitchin bodem vormt binnen deze 3e Grand Cycle. Immers de trend van lagere toppen en bodems geeft dan een bodem per januari < AEX 198 zelfs 140 zoals bovenstaand geanalyseerd.
Dat lijkt ons onwaarschijnlijk. Aannemelijk is dan dat na deze GrandCycle er nog 1 volgt.

We blijven long volgens AEXcel tot vrijdag 24-8 !

Prognose week
31,


De markt nam genoegen met de woorden van Draghi afgelopen week. Concrete invulling zal waarschijnlijk worden gegeven door een verdere monetaire verruiming. We kunnen de schulden met nieuw gecreeerde Euro's aflossen.
Als onderpand van de zuidelijke eurolanden wordt hun hoeveelheid goud genoemd. Die hoeveelheid komt dan voorlopig niet op de makt. Kijken we naar de Goud/eurografiek, dan zien we een meervoudige top. Van een meervoudige top weten we dat deze veelal met een koerssprong wordt gebroken. Wellicht de aankondiging dit weekeinde om verder monetair te inflationeren, zou een stijging van de het goud betekenen.
Wanneer de Euro verder verzwakt is wellicht op lange termijn een investering in het mijnfonds Newmont Mining welke in $ noteert een kanshebber.
Onze BoomBust-fractal lijkt geen doorgang te vinden. De liquiditeitscrisis gelijk aan vorig jaar deze tijd zal waarschijnlijk met de verruiming door de ECB worden weggewuifd en kan omslaan tot prosperity4ever! Dan ontstaat alsnog de X in de maandgrafiek in de vorm van een opwaartse ABC. Toch moeten we niet vergeten dat de GrandCycle alweer op 2/3 van zijn gemiddelde lengte is. Dat zou kunnen betekenen dat de correctie naar de bodem in een crashende beweging later dit jaar kan plaatsvinden. Dat is wat we in de deze Kondratieff winter veelal zien; opwaartse bewegingen worden afgestraft met kortstondige felle koersdalingen. De markt lijkt de toppen steeds te verstoppen.
Vooralsnog moeten we strak in de leer blijven. De toppen in de sub-cycli zijn laat; wat doorgaande kracht impliceert. Met 54 dagen werd woensdag j.l. een Primary mid-low gevormd. Een trend die zich het afgelopen jaar duidelijk manifesteert.
Er is een belangrijk Bradley draaipunt dit weekeinde. De geprojecteerde Bradley-grafiek doet voorkomen dat dit een top is, maar nogmaals het zijn draaipunten + /- 3 kalenderdagen.  

Prognose week 28
,

De weekcandle heeft geen body, dus de stijging was maar mager. Onze Boom-Bust fractal loopt tegen de bergparabool aan. Het gaat erom spannen. De Kitchin is op 4/5 van zijn lengte waardoor we daar in de laatste fase aankomen. Aannemelijk is dat na de lange hiervoor er een korte zal volgen. Maar we hebben gezien dat de Cycle welke 4 juni bodemde toch weer lang was na de vorige van 297 dagen. Wat we ook weten is dat de Cycle's voor een Kitchin bodem een trendwijziging aangeven. Het gevaar zit er dus in dat deze GrandCycle per december/januari a.s. tevens de Kitchin-bodem is. In dat geval zou 316 de voorlopige top moeten zijn en gaan we langs de bergparabool non-stop dalen.
De voet van de berg is januari 2013 !!! Maar het alternatief blijft de X in de maandgrafiek, wanneer de markten sterk worden verruimd met fiduciair geld en tegelijk het vertrouwen in al dat mickey mouse papier blijft. Of wel het vertrouwen dat we de schuldenberg kunnen oplossen en er geen herkapitalisatie nodig is.
De tegenhanger van fiduciair geld is tastbaar goud. In de grafiek van Goud staat een dalende driehoek met een aangestampte bodem op 1530-1540. Er zijn verschillende kampen nu. Jim Rodgers probeert het goud omlaag te praten ter meerdere eer en glorie van hemzelf. Hij heeft inmiddels zoveel volgelingen dat zijn woorden invloed hebben. Wanneer de aangestampte bodem wordt gebroken zal er een exhaustion gap ontstaan met als koersdoel  1350-1400. Goud kan naar onze mening nog niet zijn Blow off fase hebben gehad. Wanneer we naar de Kondratieff seizoenen kijken dan hebben zij een duur van 16-18 jaar. De top en tevens wisseling van aandelen naar commodities was 2000. Aannemelijk is dan dat de blow off nog moet komen van 2012 tot 2016 of een fractie later. Vanuit de cyclische analyse beoordeeld is het aannemelijk dat de huidige beweging in Goud een accumulatie fase is voor de blow off.
Geen prognose week 29 en 30 !
Prognose week 27,

Spanje mag de banken herkapitaliseren uit het noodfonds. Waar moeten de overige landen dadelijk dan uit herkapitaliseren? Juist uit uw broekzak. Onder het mom dat het deposito-garantie-stelsel niet meer gedragen kan worden als enkele banken omvallen; bent u gedwongen uw spaargeld om te zetten in Staatsobligaties. Vervolgens is van belang hoe de Staatsobligaties worden gewaardeerd om u rustig te houden. Immers de banken vallen dan alsnog om maar u bent uw spaargeld nog niet kwijt want dat zit in Staatsobligaties.
De trend in Kwave 4 was dat we steeds verder verwijderden van de tastbaarheid van geld en waarderingen niet eenvoudig op marktwaarde worden bepaald (vraag & aanbod), maar door  autoriteiten, ratingbureaus en overige deskundigen die met veel woorden en verklaringen een waarde mogen bepalen. Neem de vastgoed branche. Men wenst niet af te waarderen naar marktwaarde zodat de markt het aanbod kan opnemen en reele prijzen tot stand komen.
In Kwave 5 zouden we wel eens naar virtuele waarderingen kunnen gaan op basis van toekomstige verdiencapaciteit. Hierop worden credits door het IMF gegeven. Micro hadden we dat al de afgelopen jaren. Bedrijven werden verkocht op basis van toekomstige kasstromen welke ze zouden kunnen presteren. Dit werd tegen een rendementseis over een periode van 5 jaar contant gemaakt. We hebben de gevolgen gezien. De bedrijven werden opgezadeld met torenhoge schulden(geldschepping) en moeten thans drastisch saneren. De oorspronkelijke eigenaren staan in de Quote 500 en de werknemer welke inmiddels 35 jaar zijn boterham verdiende in dat bedrijf zit in de Bijstand. Maar ok, dat is de beloning van ondernemerschap tegenover zekerheid van 8 tot 5 werken, om s avonds soaps, vechtfilms en voetballen te kunnen kijken.
Na deze hersenspinsels terug naar de AEX. We hebben veel omzwervingen gehad om de bodem te voorspellen. De fractals blijken fantasie te zijn. Het is duidelijk dat op 4-6 een belangrijke bodem is gevallen. Welke bodem Cycle of Primary is op korte termijn van minder belang. Volgens AEXcel kunnen we binnen de Primary tot eind juli long blijven. Voor de komende dagen is het belangrijk te beoordelen of het koersgat wat is geslagen wordt gevuld of dat het een break-away gap is. Wordt het koersgat de komende dagen gevuld dan kan de Boom-Bust fractal nog doorgang vinden.
Zo niet dan is deze fractal ook fantasii en krijgen we een feestje.
Gaat u eens op zoek naar aandelen welke de afgelopen tijd meervoudige toppen hebben gemaakt. Het verleden laat zien dat hier ook 3x scheepsrecht is.  Een meervoudige top wordt in een bullische sessie veelal doorbroken met een koerssprong. We noemen er enkele waar we meervoudige toppen zien. AGN, AH, Arcelor, Cap Gemini, Fugro, AMG, ASMI, SNS(uiterst speculatief), Unit4, USG.
Prognose week 26,

Laten we voorlopig de Primary's aanhouden voor trading(opties, turbo's sprinters etc) maar deze mogelijke Cycle-bodem niet voor investering(aandelen).Duidelijk is dat een Primary bodem is gevallen op 4-juni en het lijkt na 255 dagen ook een Cycle bodem te zijn. Maar daar blijven we twijfels over hebben. Maandag zijn we op dag 21 in de Minor, waarbij doorgaande kracht is getoond door de late top op dag 17. Dus laat deze Minor komende week bodemen tussen 290- 292 voor nog een ritje omhoog.
Prognose week 25,

Waar is de Cycle-bodem gevallen? 7 maart of 4 juni. In het eerste geval zou er nog een collaps komen. Is de bodem na 255 dagen op 4-6 gevallen dan zou een negatieve uitslag van de Griekse verkiezingen een up-crash moeten geven als gevolg van een onmiddellijke geldverruiming. Is de uitslag positief voor Europa, dan hobbelen we zijwaarts voort.
 Het feit dat menig minister van financien en zijn ambtenaren apparaat in  opperste paraatheid zijn gebracht riekt naar een gezamenlijke actie aan beide zijden van de oceaan. AEX 297 lijkt een goed ijkpunt; wordt deze weerstand opwaarts gebroken dan zou er een rally kunnen ontstaan met een voortrekkers-rol voor de banken. Ervaring leert dat een meervoudige top, veelal wordt doorkruist.
Wij denken dat het dan zaak is niet af te wachten. De veer is lang ingedrukt gehouden en zal bij het loslaten ervan een sprong maken. Toegegeven dat we hiermee terugkrabbelen van de eerder ingenomen stellingname, maar we zien nu eenmaal work in progress. De CCI geeft al highest-highs aan.
Overigens zou een rally naar de Bradley draaidatum ultimo juli passend zijn voor een daling naar de de GrandCycle bodem in november/december op veel lagere niveau s.  Vergeet niet dat we in de GrandCycle al over de helft zijn en in de Kitchin op 4/5 van de gemiddelde lengte. Dat laatste  en de extreem lange Kitchin hiervoor geeft ook aanleiding te vermoeden dat er een korte Kitchin volgt. De kitchin-bodem zal dan een belangrijk economisch/monetair dieptepunt markeren per december van dit jaar. Een nieuwe hogere top zoals sommigen prediken lijkt ons gezien de uitgestippelde tijdslijnen onlogisch.
Prognose week 24,

De grafiek doet vermoeden dat op AEX 281 per 4-6 j.l. alsnog een Cycle-bodem is gevormd. Echter de onderlinge structuur is warrig. Immers herkenbaar was steeds een MidLow binnen de Primary van 50 tot 60 dagen. Maar een liquiditeitscrisis lijkt ook uit te blijven nu er voldoende credits zijn voor Spanje. Een liquiditeitscrisis is noodzakelijk voor ons fractal-scenario. Ijkpunt voor de bodembel op AEX 281 is een doorbraak van AEX 297 komende week. Dat was n.l. de top van de vorige Minute/Minor. Het is afwachten hoe de markt de situatie rond Spanje accepteert.
Prognose week 23,

Het lijkt erop dat we op de goede weg zitten. De AEX zal voor de expiratie een Primary-bodem neerzetten. Nu nog denken aan een Cycle-bodem lijkt ons gezien de lengte onwaarschijnlijk. Aannemelijk is dat deze zich verstopte op 7 maart. De komende Primary-bodem is het ijkpunt daartoe. Wordt dit pad bevestigd, dan komen er extreme dalingen aan. Naar de finish van deze Primary kan al een beeld worden geschetst.

Prognose week 22,

De stijging afgelopen week was 1,38 %, maar de candle vertoonde lange sprieten. Dat geeft aan dat de stijging weinig "body" had. Het sterkt ons in het vertrouwen van een naderende mini-systeem-crises.
Hierop kan er een felle korte collaps zijn; met als antwoord een sterke verruiming van de geldhoeveelheid, waarop vervolgens een sterke rally ontstaat.
De Bradley draaidata 29-7-2011 en 16-3-2012 bleken het afgelopen jaar loupe-zuiver. De komende zijn 12 juni, 28 juli en 22-12. In onze fractal-fantasy is er nog altijd kans op de collaps richting f7. Dit zou 12-6 kunnen zijn nipt onder de bodem van 23-9-2011. Dan een fel herstel tot eind juli om uiteindelijk in december een lagere GrandCycle-bodem neer te zetten. Het zou ons niet verbazen wanneer dat tevens een Kitchin-bodem is na 44 maanden. Dit na de extreem lange van 72 maanden hiervoor.
Maar er staat ook nog altijd een neerwaartse gerichte wimpel in de grafiek. Dit is een bullish patroon veelal halverwege een koersbeweging. Echter we kunnen nog altijd geen Cycle-bodem herkennen. Typerend voor een Cycle-bodem is een felle turnaround welke een highest-high geeft in de Ultimate Oscillator. Die was er op 7-3.  Actueel kwakkelt de AEX maar door en verwacht je juist een uitschudding.
Let op de mogelijke fractal is maar een fantasie, gebaseerd op eerdere ontwikkelingen.Erop handelen doet u op eigen risico. Wilt u profiteren op een daling, maar niet dagelijks de koersen volgen, dan is een back-spread een oplossing.
Als volgt: een verkoop/open van de CALL juni (15-6) AEX 250 in combinatie met een koop/open van de AEX CALL juni 295 met een agio van 37,50 tot 38,00 Break-even per 15-6 is een AEX van 287,50. Maximaal verlies op de combinatie is Euro 750,- bij AEX > 295 per 15-6. Maximale winst is Euro 3.750,-- bij AEX < 250 per 15-6. Altijd een geschreven call of put beschermen. Doet u dat niet dan kunnen uw verliezen onbegrensd zijn !!!
Winstnemen met enkele euri's bij tussentijdse close van de combinatie kan natuurlijk altijd. Want als u hoopt op het maximale gaat veelal de winst door het putje.
Prognose week 21,

De mogelijke fractal als Boom-Bust scenario lijkt inderdaad een fantasie te worden. Er is vrijdag weer een lower-low gezet. De AEX is duidelijk neerwaarts uitgebroken. De Cycle-bodem speelt verstoppertje. Waarbij we een deja-vu met 1998  kregen. Destijds was de gemiddelde Cycle zo'n 7 tot 9 maanden. Tijdens de crash van 1998 daalde en daalde de AEX om toen na ruim 11 maanden een Cycle en Kitchin-bodem neer te zetten. Vandaar dat we een tussen-Cycle plaatsen van 166 dagen na de extreem lange van 297 dagen. In de Kitchin 94-98 zijn 4 Grandcycle's geprojecteerd maar dat lijkt gezocht om aan de regelmaat te voldoen. Drie Grandcycle's geven duidelijk bodems aan in 1996, 1997 en 1998. Die invulling is meer op zijn plaats.
U vraagt zich af wat heeft deze fantasie te maken met de huidige beweging.
Empirisch hebben we bepaald dat rondom de Kitchin-bodem de lengte en regelmaat van de Cycle's wijzigen. Dus waarom geen Kitchin-bodem in december-januari dus na ca 44 tot 45 maanden? Dit na de extreem lange hiervoor. Hierop halen wij nog eens een fractal van stal, welke de crash van 2008 zou "fractalysen". Toen was het een grote reddingsactie na het faillissement van Lehmann. Wellicht nu een grote reddingsactie na faillissement van Griekse- en een grote Spaanse bank. Een liquiditeiten-crisis welke vraagt om alle assets te liquideren. De beoogde top van de X golf in het EWP patroon op 380-400 lijkt ons nu even ver weg, tenzij er een forse geldverruiming komt de komende maanden.
Prognose week 20,

"Take a ride in the sky, on our ship fantasii all your dreams will come true, right away" (Fantasy; E,W&F)

"Een helikopter view en de fractal 96-03, wordt werkelijkheid"( heel vrij vertaald) 
Prognose week 19,

Het inverse H&S-patroon lijkt ongeldig. De dalingsruimte voor een Cycle-bodem is echter zeer kort.
Dat leidde ertoe dat we in de daggrafiek alternatieven hebben gezet met een 1e Minor in de reeks van 36 dagen.
Dat is extreem. In de weekgrafiek zien we meer een bevestiging van een mogelijk lagere bodem op 6 of 7 mei.
We tekenden daar een stippellijn als mogelijke steun.
Ondanks de lange vorige Cycle van 297 dagen, toch weer een lange erachter aan.
In ieder geval zou komende week er een kortstondige spike omlaag moeten staan om de Cycle-bodem te markeren.

Prognose week 18,

Helaas stuitte uploaden in Zuid-Europa her en der op problemen, zodat we u moesten onthouden van grafieken en commentaar. Sorry hiervoor!
Opmerkelijk was daar waar voorheen groepjes Japanners als ijverige mieren de high-lights van Europa aan deden nu zelfs Chinezen in groepjes afreizen. Het bestedingspatroon van de Chinees neemt duidelijk toe.
In de 250 jarige economische Cyclus voor China lijkt de lente voorbij (1949-2009) en ontstaat de bloei-periode.
Bredere lagen krijgen meer te besteden in China. Dit uit zich al bijvoorbeeld bij BMW en Mercedes. Hun resultaten worden sterk positief beïnvloed door de verkopen in China. Het zou dus een ontwikkeling kunnen zijn dat niche-kwaliteitsproducten uit Europa onze redding gaan worden. Met de nodige marketing-inspanningen zou dat eventueel de handelsbalans meer in evenwicht kunnen brengen. In ons land is ASML een voorbeeld. Wie weet wordt het voor de Chinezen een cult om Heineken te drinken.
Dus weg met de bezuinigingen. Aflossen de Euro-schulden en met een nieuw geldstelsel starten. Op basis van trekkingsrechten naar vermogen en verdiencapaciteit van een land worden door het IMF credits gegeven in een nieuwe mondiale munt. Hiertoe heeft zij gecollecteerd bij China welke na een crediteuren-akkoord een nieuw leverancierskrediet geeft aan de rest van de wereld. China heeft daar baat bij anders vallen haar werkplaatsen stil.
Zo starten we met een nieuw pyramide-spel. Ok.., na deze hersenspinsels terug naar de werkelijkheid.

 
Het zijwaartse patroon op en neer in een nauwe bandbreedte laat ons zoeken naar een Cycle bodem.
We hebben de Cycle in de daggrafiek ingetekend, maar er kan nog altijd volgens de fractal een plotselinge collaps komen.
Onderstaand drie constateringen welke tot verschillende scenario's leiden.
1 Een late top in deze Cycle geeft doorgaande kracht aan en zou een hogere top kunnen geven in de opvolgende
  Cycle.
2 Het Boom-Bust scenario als fractal van 1996-2003 zou juist een verdere daling geven langs de parabool met een
  Grand-Cycle bodem in januari 2013.
3 Inmiddels zijn we in de 3e Grand Cycle over de helft. Doelredenering leidt ertoe dat de actuele Kitchin een lagere
   bodem zou moeten geven dan AEX 200. Empirisch hebben we waargenomen dat de lengte van de Grand-Cycle kan
   worden gebruikt om de duur van de Kitchin te bepalen n.l. 4 x de gemiddelde lengte geeft 4x 427 = 1.708 dagen na
   9-3-2009. Dat geeft vervolgens 11-11-2013. Echter 2 Grand Cycle's na 23-9-2011 heeft januari 2014 als uitkomst.
   Dat laatste lijkt ons meer voor de hand liggen.

ad.1: De fractal als wederom een mislukte diamant zou hierin passen. Opvallend is dat de bandbreedte tussen de
getekende parallelle lijnen afgerond 60 AEX punten is terwijl deze in de bandbreedte 2010-2011 40 punten was.
Een verhouding van 2/3. De actuele daling is dan 6/4 x de daling van december 2010 geeft 6/4 x 23 = 35 AEX punten.
De actuele daling vanaf de top op 337 was 37 AEX punten. In deze situatie is de Cycle-bodem gevallen op 23-4 en vormt er zich een inverse H&S. Ijkpunt hiertoe is dat de AEX niet onder 304 mag komen. Dit scenario past in de maandgrafiek als de tussenstap in de dubbele Zig-Zag vanaf 2000 ( zie maandgrafiek). Hierbij is maart 2009 halverwege de Kondratieff-winter

ad. 2 : Opvallend is dat de daling vanaf de actuele top in feb. 2011 een fractal is van de daling vanaf de top in 2000 op 703. Echter de actuele correctie vanuit de bodem op 23-9-2011 is te lang, waardoor het vervolg onwaarschijnlijk wordt.
Het vervolg zou dan een fractal moeten zijn van de Enron-crash in 2002.
Opvallend is wel dat de getekende bergparabool binnen zijn functie door de AEX wordt gevolgd.
In dit scenario zouden we een versnelling van de daling moeten krijgen volgens de formule van de bergparabool.

ad. 3: Samen met de analyse onder 1 leidt dit tot nog een Kitchin van 4 jaar na 2014 waarin het armageddon is en ons geldstelsel wordt herzien. Volgen we de trend dat verwijding van de tastbaarheid van geld steeds groter wordt dan lijkt de actuele trend waarin het IMF als lender of last resort een nieuw boekhoudkundig geldstelsel introduceert aannemelijk.

Concluderend wordt het ijkpunt AEX 304 voor deze week. Houdt AEX 304 het en tekent er zich een duidelijke inverse H&S af; dan gaan we voor scenario 1.
Prognose week 17,

Vervalt eerstvolgende prognose per 1-5

Prognose week 16,

De daling kreeg geen momentum, daarom denken wij dat de bodem er nog niet staat. Een laatste uitschudding past bij een Cycle-bodem. Dus alle ogen zijn gericht op volgende week.AEX 270-280 betekent nog 7 tot 10 % eraf. Stel maandag wat lager en dan 1 of 2 dagen van -3 %. Verder hebben we niet veel te melden. Het wachten is op een duidelijke uitschudding.
Prognose week 15,

We delen de Kondratieff winter in 2 stukken, met in het midden Richmans Panic. De hoofdindeling wordt dan van 2000 naar 2009 en vervolgens 2009 naar 2018.
Deze tweedeling is vervolgens weer onder te verdelen in het dalende deel van het Boom-Bust scenario 1995-2003, waarop een geforceerd herstel plaats vond met een collaps in voornamelijk 2008. De veroorzakers van de crashes waren achtereenvolgens 9/11, als eerste bezinning over de fundamenten van het financiele bestel. Vervolgens het boekhoudschandaal rond het Enron-faillissement. Plotseling bleken accountant-cijfers niet het vertrouwen te geven waar dit fiduciair stelsel op is gegrondvest. Na een geforceerde correctie van mrt. 2003 tot medio 2007 werd de wereld zich bewust van de achilleshiel van het financiele bestel te weten de vermogensbuffer van de bankensector met uiteindelijk een een collaps in 2008 na het faillissement van Lehmann en de uiterste poging om AIG boven water te houden.

Het 2e deel van deze Kwave-winter, lopend van 2009 tot 2018 of zoveel eerder het geldstelsel wordt herzien na de implosie ervan. Dit tweede deel  kan fractals in zich hebben van het eerste deel.
Als fractal beoordeeld is de huidige beweging van 2009 t/m heden een fractal van het Boom-bust scenario 1995-2003 in de helft van de tijd; dus 4 jaar. Dat betekent dat we op het laatst vroeg in het voorjaar van 2013 AEX 200 terug zien, waarschijnlijk als Kitchin-bodem.
In de daggrafiek van 2002 heeft het gele vierkant fractale gelijkenis met de huidige beweging vanaf 23-6-2011 in de weekgrafiek. De cyaan-kleurige barchart is de actuele weekgrafiek.
Dat zou kunnen betekenen dat na een kleine opleving komende week de AEX gaat crashen naar 250 als fractal van de zomer en herfstdaling 2002.
Prognose week 14,
AEX 320-330 stond er al in het voorjaar van 2010. Dat is in feite het consolidatie-gebied waar rond omheen we al 2 jaar bivakkeren. In fractalanalyse herkennen we de diamant als consolidatie 2010-2012 voorafgegaan door een fractal in 2010. De fractal in 2010 had niet zijn theoretische uitwerking. Wellicht nu in zijn grotere verband wel?
De diamant is een topvorming in de vorm van een complexe H&S. In het centrum gaat de koers echter door de neklijn, maar vormt zich erna een rechter schouder. Dit laatste lijken we achter de rug te hebben. Een andere analyse in deze is onze analyse van de Kitchin 1998-2003. Het boom & bust scenario, waarbij je kon spiegelen. We hebben nu een forecast gegeven door de beweging van de top van de diamant naar de bodem( feb.2011 tot sept.2011) aan deze rechter scouder te plakken. In het boom & bust scenario kun je de opgaande beweging van mrt.2009 tot de linker schouder spiegelen na deze gevormde rechter schouder.
Laten we eerst een ijkpunt nemen. Het ijkpunt is dus de daling naar het gebied 300-310 binnen nu en 14 dagen, waarna een snel herstel de AEX zou moeten terugbrengen naar 320-325. In feite een fractal van de beweging vanuit 23-6-2011 naar de top eind juli. Gaat de AEX daar hard rechtsomkeert, dan krijgen we daar zekerheid voor dit scenario.
In de analyse vorige week stelden we dat Goud aan de vooravond staat van een krachtige opwaartse beweging.
Wellicht vertaalt zich dat als de save-heaven voor de crash naar dec./jan. a.s.
Wordt de ijkbeweging gerealiseerd in de 2e helft van april. Dan is wellicht een lange back-spread een rustige optie speculatie. De bedoelde back-spread is een combinatie-order van een open/sell dec. 220  met tegelijk een open-buy van de dec. 325. Waarschijnlijk dan een agio van 8.500 tot  9.000 euro op een maximale assignment van 10.500 euro.
Break-even is in het geval van een agio van 8.500 euro een AEX op 21-12-12 van 305. U kunt closen zoveel eerder de AEX fors onder de 305 noteert. Maar nogmaals nooit alleen de call 220 schrijven altijd beschermen met een gekochte call erboven. Daarnaast kunt u overwegen een turbo long op Goud aan te schaffen.
We gaan het beleven.
Prognose week 13, low 320,18
De candle van vrijdag heeft weinig body. De daling werd vrijdag niet meer breed gedragen, waarop begin volgende week een klein herstel kan optreden. Afgelopen week werden de CDSén getriggerd en werd er tot uitbetaling overgegaan.  Uiteindelijk werd er 78,5 % uitbetaald in absolute getallen  2,5 miljard. Het heeft niet geleid tot een liquiditeitscrisis. Alhoewel het triggeren van een CDS contract als negatief gezien kan worden, zou het ook positief kunnen worden opgevat. Immers de gekochte protectie kon werkelijk gebruikt worden om de risicos af te schermen. Dat geeft rust bij de financiele partijen.
 
 J.l. vrijdag was dag 16 in de Minor. a.s. Donderdag is er de gemiddelde lengte van de Minor. Tegelijk gaat nu de eindfase van de Cycle zwaar op de AEX drukken en zouden we a.s. vrijdag lager moeten staan.
 
 Goud is al geruime tijd in een correctiefase. Het is de vraag is de top bereikt? Wij denken van niet om de doodeenvoudige reden dat commodity's de geldontwaarding ijken en Goud hierbij door de eeuwen heen het beste ijkmiddel is. Maar let op gelijk aan de 30-er jaren ligt confiscatie op de loer.
 Hieronder het oorspronkelijke EWP scenario, ( bron: Cycle Pro) met daarin verwerkt de werkelijke golfbewegingen.

Primary Wave I - from 04/2001 to 02/2008, rally of approx 750. This is the first of 5 major waves in the direction of the blowoff peak during the Kwave-winter.
Primary Wave II - from 02/2008 to 10/2008, retracement of approx -300.
Werkelijk September 2008. Correctie geheel aan het eind  dmv crash van $ 1.000 naar $ 700

Primary wave III - is in progress from 10/2008 to 12/2014. This wave is made up of 5 smaller Elliott Wave's, as follows:

  • Intermediate Wave 1 of III - from 10/2008 to 01/2011. Forecast peak range: 1460 to 1575.
    Werkelijk september 2011 top $1.950

  • Intermediate Wave 2 of III - from 01/2011 to 08/2011. Forecast retracement low range: 1175 to 1245
    Werkelijk December 2011 bodem $ 1.550

  • Intermediate Wave 3 of III - from 08/2011 to 01/2013. Forecast peak range: 2000 to 2200

  • Intermediate Wave 4 of III - from 01/2013 to 08/2013. Forecast retracement low range: 1550 to 1680

  • Intermediate Wave 5 of III - from 08/2013 to 12/2014. Forecast peak range: 2750 to 3050

Primary Wave IV - forecast retracement from 12/2014 to 08/2015, range 2150 to 2350Primary Wave V - (final blowoff) forecast from 08/2015 to 2016-2017, range: for this I am getting some preliminary estimates that range wildly depending upon how the earlier patterns play out. As of right now, I expect this Wave V peak to reach no less than $3350. But there are paths that provide for substantially higher peaks -- the average calculated peak I come up with is $4300 and the highest possible high is $5150.

Thans zouden we in de krachtigste beweging zitten n.l. intermediate III van Primary wave III. Wellicht liggen hier rustige beleggingskansen tot de bodem van deze Kitchin.
Prognose week 12, low 323,86

We zijn de weg kwijt ! Met late toppen lijkt de markt Bullisch te zijn en sommigen weten al te melden dat de crisis voorbij is, omdat data uit de VS een pril herstel aangeven. Maar de Kondratieff-winter is nog niet tot zijn einde.
Anderzijds wordt bevestigd dat de financiële markten liquiditeits gedreven zijn; nu de liquiditeit is verruimd met de herfinanciering van Griekenland. Overigens lijkt de ECB hier het DSB scenario uit te oefenen. Oversluiten en tegelijk mogelijk default door overlijden, werkloosheid  en de kosten meefinancieren. Uiteindelijk was men door een lagere rente per maand goedkoper uit maar de schuld werd aanmerkelijk hoger en kon je je hele leven krom liggen. Voor de Grieken geldt hetzelfde. Heeft Scheringa als bankier toch nog iets toegevoegd aan de leer van de haute finance.
Nee ordinaire finance, waar GoldmanSachs een bijdrage aan levert. Typisch dat daar de "Derivaten CEO" vertrekt. Ziet hij de implosie van het geldstelsel door de derivaten-bom aankomen en zodoende veilig wil zijn voor een "Kristallnacht"?
Met een duur van 18 jaar ( Gann 17 jaars cyclus) was maart-2009 de helft van de Kondratieff-winter en moeten we nog extreme koudegolven krijgen. Overheden zullen middelen moeten harken wat er te harken valt. Uw spaargeld binnen het Garantiestelsel wordt verplicht omgezet in Staatsobligaties .Immers de andere banken kunnen de omslag over hen dan niet meer dragen. Het overige kunt u kwijt zijn bij faillissement van een bank. De verplichte omwisseling zal gebeuren tegen nominale waarde, terwijl op dat moment de marktwaarde aanmerkelijk lager zal zijn. U wordt voorgehouden dat u ooit uw inleg terug krijgt. Spaargeld heeft u de bank toevertrouwd en wordt verrekend bij faillissement met de schulden van de bank. Daarentegen is een bank houdster , bewaarder van aandelen, maar kan nooit haar eigendom zijn. Dus effecten-depots, voor wat ze dan nog waard zijn, lijken veiliger dan spaargeld op het dieptepunt van de Kondratieff-winter. Goud kan net als tijdens de 30-jaren in de USA geconfisceerd worden. Dus wees daar dan op tijd uit!
EWPcyclisch werd per 9-3-2009 een ABC afgesloten. Het lijkt er nog altijd op dat we in een Bullische X golf zitten.
Met late toppen in de vorige Primary, welke 7-3 j.l. bodemde geklokt op 103 dagen, lijkt een verdere stijging in het verschiet. Maar...... was 7-3  ook een Cycle bodem na 166 dagen. Het kan op basis van de extreem lange van 297 dagen welke bodemde op 23-9-2011.
Dan is ook daar de top laat gevallen en de bodem extreem mild en kort.  Naar de te verwachten Grand Cycle bodem zou er een Cycle van 289 dagen volgen of zoveel eerder de GrandCycle bodemt. Maar ook dan weer een extreem lange Cycle; of is er sprake van een trendbreuk ?? Het lijkt allemaal onwaarschijnlijk.
Een ander aannemelijk scenario is dat de AEX na 7 maart er nog 2 Minors achteraan plakt van 40 tot 50 dagen. We geven al lang de  Midlow-Primary aan als een trendmatige reeks. Dan komt de Cycle op 166 + 40 = 206 uit. Een gemiddelde lengte.   De AEX laat dan de langste Primary in de reeks zien van 143 dagen. Maar te verklaren op basis van de extreem korte van 63 dagen hiervoor. Het past dan beter in de Cycle-reeksen. De Primary kort + lang en de Cycle lang + gemiddeld.  Houvast hebben we nog aan de Bradley draai-datum 16-3 +/- 3 dagen. Deze lijkt nu overduidelijk een top aan te geven.

Tenslotte nog verwarring zaaien onder u. "Een verkiezingsjaar in de VS is veelal een goed beursjaar "

Prognose week 11,

De uitschudding kwam er, maar nadat de neklijn van het HenS patroon werd doorbroken kwamen alle HenS aan dek  om dat te pareren. Omdat we niet secuur genoeg waren met de Minor verdeling was er een diffuus beeld. Op de grafiek hebben we aangegeven, hoe de Oscillator de omkeer punten aangeeft met een lower low in de reeks.
Dat is nu ook het beslismoment. Immers we hebben een bodem staan per 7/3 welke voldoet aan het statistisch criterium, echter de Oscillator geeft geen lowest low in de reeks en bij deze minimale daling  mag je nog niet spreken van positieve divergentie.
Wij betitelden de verlenging van de Cycle van 23/6/2011 naar 23/9/2011 als een op zichzelf staande appendix.
Regel VI uit de theorie was hier van toepassing. De kracht van de cyclus van hogere orde GrandCycle, maakt de regelmaat van de onderliggende Cycli ondergeschikt. We kunnen ook stellen dat we per 23/9/2011 een Cycle hebben van 297. Aannemelijk is dat er nu een korte volgt waardoor het geheel weer naar het gemiddelde tendeert. Andersom geldt dat voor de Primary de vorige was met 63 dagen extreem kort. Hierdoor ontstaat er een situatie dat de bodem van deze Primary samenvalt met een Cycle bodem van 180 tot 190 dagen. Dan zou na 7/3 er nog een 3 weekse minor kunnen volgen. De langste in deze reeks was 126 dagen, dus dat is passend. Het ijkpunt hiertoe is een vroege top.
Dus stel dat j.l. vrijdag de top er stond en dat maandag a.s. de schouderlijn op 328 niet wordt uitgenomen, dan hebben shorts nog kansen. Koersdoel van het HenS patroon is 307, waarna een sterke stiging volgt tot juni-juli.
 
Prognose week 10,

Het is een uiterste krachtinspanning van de markten, wederom een per saldo stijgende week. a.s. maandag zijn we op dag 104 van de Primary met een gemiddelde lengte van 106 +/- een deviatie van 12. Is de bodem al gevallen?
Dan zou dat j.l. maandag moeten zijn geweest op dag 94. De uitschudding daar vinden wij minimaal. Dus plakken we er nog een laatste Minor van 17 dagen achteraan.
Wij blijven volharden en verwachten een grotere uitschudding. Toegegeven dat de fractal mank gaat.
F5>F6
heeft een duidelijk andere vorm.  Maar de asset-inflatie stopt pas als de geldkraan naar de financiële markten wordt dichtgedraaid. Tijdelijk dan wel bij een liquiditeitscrisis. Maar waar deze vandaan moet komen? De Griekse deal leidt niet meer tot een credit-event daar. Toch lijken ons short posities nog altijd het beste in deze overgewaardeerde markt. Met  100 Sprinters XL AEX 335 kan voor 80,- met het weektraktement worden gegokt! Dalen kreng,dalen!

Prognose week 9,

De beweging vrijdag 17-2 en 22-2 lijkt veel op een exhaustion-gap of uitputtingsgap. Deze komt voor aan het eind van een belangrijke koersbeweging. Het is als het ware een laatste plotselinge sprong naar boven. Het wordt gewoonlijk binnen enkele candles gevuld en als dat gebeurt dan is dat een teken van een mogelijke trendomkeer.
Maandag zijn we op dag 94 in de Primary welke een gemiddelde lengte heeft van 106 dagen. Aannemelijk is dat de AEX een kortstondige beweging maakt naar de Primary-bodem. Medio maart is een draaidatum. Deze Primary heeft een extreem late top gemaakt. Dat is een teken van doorgaande kracht en zou in de zomer een hogere top kunnen geven.  Echter blijven we strak in de leer dan is dat niet logisch. Immers de tweede GrandCycle binnen deze Kitchin welke 23-9-2011 een lagere bodem neerzette, maakt de Kitchin per saldo dalend. Ook verklarend vanuit  de Kitchin-lengte die in maart alweer 36 maanden klokt. In deze analyse zou AEX 374 de top moeten zijn van deze Kitchin.
We hebben weer een fractalanalyse of is het wat je wilt zien, zie je ook! Benaderen we de Kondratieff-winter als een Dubbele Zigzag.(zie maandgrafiek) Dan zou de daling 2000-2009 zich na de correctieve X iets verkort kunnen herhalen. De Kondratieff winter voldoet dan aan zijn seizoenslengte van 16 tot 18 jaar. De actuele X-correctief heeft de vorm van de beweging uit de bodem van 1998 tot sept. 2000. In de fractal analyse is 2 x een roze lijngrafiek gekopieerd. Dat is de lijngrafiek van de daling vanuit sept-2000. Wat daar niet in past is de opwaartse beweging van november2011 en maakt de fractal wishfull thinking of.......?? toch nog een collaps als gevolg van een liquiditeitscrisis??Dat laatste is wat de markten(GoldmanSachs en hun handlangers) niet kunnen sturen.

Prognose week 8,

Fractals hebben een hoog gehalte wishfull-thinking in zich. Als je het wilt zien geloof je het ook. Maar even iets rechtzetten omdat sommigen appels en peren vergelijken bij de fractalanalyse.
Een roos van de ramanesco heeft dezelfde vorm als de ramanesco in  zijn geheel. De roos is een fractal. De roos kan nooit een fractal zijn van een peer. Een fractal van de AEX kan dus niet een fractal zijn van de DJIA of Nasdaq.
Natuurlijk kunnen zij in dezelfde periode eenzelfde beweging maken als uiting van een gelijk sentiment op verschillende beurzen. De AEXuurgrafiek lijkt een fractal van de AEXdaggrafiek na de bodem van september vorig jaar.
Als dit geen wishfull thinking is dan zou het eertse uur maandag nog moeten dalen, om vervolgens dinsdag een hogere top neer te zetten. Vervolgens dalen de rest van de week richting AEX 320. Uw reacties zien wij met belangstelling tegemoet.

Prognose week 7,

De koek is op in deze Primary. De AEX lijkt af te stevenen naar een Cycle-bodem medio maart.
Met de verlenging van de Cycle per 23-6-2011 vormde zich een belangrijke GrandCycle bodem per 23-9.
Deze miscalculatie verveelt ons, maar bevestigde weer eens regel VI uit de theorie. Fouten zijn altijd aanleiding voor nader onderzoek; waarop we de GrandCycle's  nader analyseerden. Wat dan opvalt is dat de laatste GrandCycle van de Kitchin de trend aangeeft voor de GrandCycle's van de daaropvolgende Kitchin. In de afgelopen 3 Kitchins is een voorspellende waarde van de lengte van de Kitchin te controleren. Rekent u maar mee 537 na een appendix eindigende maart 2003. De Kitchin erna zou dan 4 x 537 = 2.148 dagen kunnen duren. Het werden er 2.189.
Discutabel blijft 09-2008 en 03-2009. Immers de DJIA vormde duidelijk een bodem in het najaar van 2008.
De actuele Kitchin heeft GrandCycle's van gemiddeld 450 dagen. Deze Kitchin zou dan een bodem vormen na 4 x 450  = 1.800 dagen; uitkomend in het voorjaar van 2014.
Terug naar de voorspelbaarheid van de GrandCycle. Steeds werd in deze Kondratieff-winter in de 3e GrandCycle binnen de Kitchin een lagere bodem neergezet dan de 2e GrandCycle. Doelredenerend zou in de 2e helft van december er een lagere bodem kunnen staan dan AEX 258. Met de draaipunten van Bradley erbij lijkt 2012 als volgt te voorspellen.
Medio maart een Cycle bodem, waarna een blow-off start tot juni/ juli om vervolgens in de 2e helft van 2012 leeg te lopen. Voor komende weken verwachten we een per saldo dalende beurs.

Prognose week 6,

De aangekondigde sell-off voltrok zich slechts maandag. Daar gaat het systeem als trading systeem dan ook mank.
Dan denk je oke we gaan op weg naar een Minor-bodem als een twintiger en blijf je short zitten. Dan ineens als een duveltje uit een doosje maakt de AEX een nieuwe top en staat er een Minor van slechts 17 dagen.
Maar positief hieruit lijkt dat de trendbreuk van 63 dagen voor een Primary, bij een trendbreuk blijft. Immers dan had de AEX afgelopen week naar een Primary bodem moeten werken. Maandag zijn we op dag 73 in de Primary en dag 136 in de Cycle. In de USA zie je de drie hoofdindices in de weekgrafiek de toppen van 2011 evenaren. Dat wordt een 3-voudige top. Veelal zien we dan juist een doorbraak. De AEX topte in 2011 op 374. Het actuele verschil van zo'n 15 % is toe te schrijven aan de Eurocrisis; wat dan meevalt. Dan vraag je je af is de gehele problematiek dan ingeprijsd. 
Zoals gezegd zijn we gemeten vanaf 23-9 op dag 136 in de Cycle. 23-9 is nu zeker ons vertrekpunt. Immers 23-6-2011 ligt inmiddels 228 dagen achter ons. 
Met de drie-voudige top in de USA-indices lijkt een doorbraak daar aanstaande. In de Primary (oude telling) en Cycle heeft de AEX ruimte om het stijgende deel nog voort te zetten. Aannemelijk is dat we volgende week hoger gaan.

Prognose week 5,

We naderen de 3e verjaardag van de Kitchin. Met een gemiddelde van 51 maanden zijn we inmiddels op 2/3 van de Kitchin. Aannemelijk is dat in deze fase van Kondratieff-winter de top vroeg in de Kitchin valt. Dan is aannemelijk dat AEX 374 de top was.
Zoomen we in naar Cycle en Primary, dan vinden we daar late toppen, wat doorgaande kracht aangeeft. Inmiddels zijn we op de midlow van de Primary aanbeland. Deze toonde een mooie trend het afgelopen jaar, maar de trend van de Primary is ver te zoeken na de bodem van 23-9-2011. Een vroege Kitchin bodem? Nee het meetinstrument daartoe de PMI bleef duidelijk boven de 50. Vergelijkt u de vorige Kwave- bodems 2009,2003, 1998 etc. in de tabel.
Laten we ons komende week maar beperken tot de Minor, die maandag op dag 16 is. Het dalende deel zal volgende week toch moeten starten de bodem kan samenvallen met een MidLow van de Primary. Alles bij elkaar lijkt een kortstondige sell-off komende week aannemelijk. In deze visie zou de uitkomst van Davos teleurstellend moeten zijn.
Duitsland gaf al een voorzet door Griekenland onder curatele te willen stellen. Echter dat werd niet breed gedragen. Dat toont opnieuw de verdeeldheid en onzekerheid voor een oplossing. Die onzekerheid is verlammend voor de markten.

Prognose week 4,

De Primary-bodem kan kan nog altijd na 122 dagen een sell-off geven. Wanneer we vanaf 25-11 tellen, dan zijn we maandag op dag 59 in de Primary. Rond deze data manifesteerde zich steeds een MidLow in de Primary. Er zou dus in beide gevallen komende week een correctie moeten zijn. In beide gevallen is er echter een extreem late top die doorgaande kracht aangeeft. Het is daarom waarschijnlijk dat na een correctie de AEX verticaal stijgt.

Hierbij de prijsontwikkeling van OG inflatie gecorrigeerd. Het is dan aannemelijk dat prijzen vanaf 2010 halveren.
Afgelopen week was de hypotheekrente-aftrek weer eens de aandacht trekker. Daar waar we leerden dat het overheidbeleid anti-cyclisch zou moeten zijn, blijkt het in de praktijk steeds weer pro-cyclisch te zijn.
En dan nog dit ......
De discussie over de HA wakkert de onzekerheid onder de potentiele kopers aan. Er is thans zeker sprake van een kopersstaking. Waarom laat de politiek niet de keuze aan de burger/consument over, dan kan de politiek zich concentreren op de crisis.
Vermeend heeft het boxen-systeem in het leven geroepen. Waarom niet de keuze laten aan de belastingplichtige om te kiezen voor de woning in BOX1, dan rente aftrek behouden, maar afrekenen bij verkoop over de waardevermeerdering. Of BOX 3 , geen aftrek maar ook geen afrekening over de waardevermeerdering bij verkoop of vervreemding.  Vervolgens eenmaal een switchmogelijkheid inbouwen met afrekening. Begrijpelijk wordt dit een speculatieve switch en hoe slim is het om te starten met een annuiteitenhypotheek voor maximale renteaftrek en bij het omslagpunt te switchen, maar dan altijd nog met afrekening. Dan blijft er maar een mogelijkheid over: switchen bij een lagere WOZ-waarde dan bij aankoop.  De switch is politiek te verkopen als opbouw voor het gezin en op een later tijdstip vermogensvorming voor de pensionering. Een huis welke betaald is, is nog altijd een goed pensioen.
Uw reacties om het te fine-tunen of als onzin af te doen zien we wel tegemoet.

Prognose week 3,

Ondanks onze twijfels en het zetten van een Primary bodem na 63 dagen kan deze nog steeds vallen. We worden gesterkt in deze gedachte door de beweging van RDSA.   Kijk ook eens naar de fractal eurocrises II als 0,618 fractal van eurocrisis I. Uit de esoterische hoek hebben we vorige week de Maya's erbij gehaald nu Bradley. Achteraf waren de draaipunten 29-7 en 26-9 +/- 3 dagen een uitstekende voorspelling in 2011. Er zijn twee ondergeschikte draaipunten 11-1 en 28-1 +/- 3 dagen. Daar komt bij dat statistisch gezien er nog altijd een Primary-bodem kan vallen. De 63 dagen welke we op de grafiek tonen zijn statistisch onlogisch. Gemiddelde + deviatie is statistisch logischer en geeft 118 dagen. Maandag zijn we op dag 116. Ondanks dat de EWP analyse de 3e golf en veelal de krachtigste voor volgende week laat zien, speculeren we nog eenmaal voor een Primary bodem binnen 14 dagen. We worden hierin ook gesterkt door de koersbeweging van RDSA. RDSA en ING lopen veelal synchroon met de index. Omdat de tijd kort is kan de fractal worden uitgevoerd als een plotseling heftige koersdaling gelijk aan maart 2007. Met scherpe limites kunnen aandelen worden ingevangen voor een ritje omhoog erna.

Prognose week 2,

De Grand Cycle bodem van 23-9 is een belangrijke bodem. De Cycle is overruled en nu is duidelijk dat de Primary erna slechts 63 dagen was. Dergelijke trendwijzigingen komen over het algemeen voor bij Kitchin-bodems. Daar was 23-9-2011 geen sprake van. Vooralsnog houden we de gemiddelde duur  van een Primary en Cycle aan. De GrandCycle heeft een duur van ongeveer 5 kwartalen. Laten we ook eens een duit in het zakje doen van de Maya's. 5 kwartalen na 23-9-2011 = 23-12-2012.
Laten we de kracht van de GrandCycle's binnen deze Kitchin eens bekijken. De 1e had een late top en was vanuit de maart 2009 bodem krachtig. De 2e had een geforceerde stijging. De stijgende fase van de actuele GrandCycle lijkt meer op een opluchtingsrally die we afklokken met een vroeg top in maart tussen AEX 350-370. Voor deze week geldt:
Maandag of Dinsdag zou de AEX de Minor bodem kunnen vormen tussen 305-310 om vervolgens zijn opmars voort te zetten met een hoger weekslot.

Prognose week 1,

Terugkijkend naar weekprognose 1 van 2011 dan was de voorspelling:
- CH frank vluchthaven en zekere belegging
- Euro crisis II
- fractal 2008-2009
Nadat Japan de aandacht afleidde, sloeg de eurocrisis weer hard toe. Euro/CH frank kwam op pariteit. En in de fractal analyse werd augustus een kopie van de Lehmancrash 2008.
Voor 2012 geldt dat de kredietverlening van banken verder zal opdrogen, waardoor de krimp hard toe slaat.
Zolang de banken elkaar niet vertrouwen zullen zij gelden bij de ECB stallen. Dus enerzijds lijkt de ECB de markt te verruimen met het opkopen van obligaties. Anderzijds brengen de banken geld naar de Centrale Bank. Dus per saldo is de verruiming beperkt. 
Het alternatief voor de risico volle obligaties en aandelen blijven commodities. Biflatie blijft erg ten nadele van de koopkracht van de Euro. Enerzijds is er een sterke monetaire inflatie, anderzijds importeren we deflatie door de goedkope loonkosten in onze werkplaats Azie. Per saldo voert de geldontwaarding de boventoon en is uw koopkracht in 10 jaar euro meer dan gehalveerd.
Om in 1 klap een duurzame maatschappij te krijgen en tegelijk werkloosheid tegen te gaan zou men in de Verlies & Winstrekening direct na de arbeidskosten belasting moeten heffen. Vanzelfsprekend een gereduceerd tarief. Oke afschrijvingen en rente op duurzame investeringen mogen ook nog afgetrokken worden.
Vanzelfsprekend wordt dan iedereen kostenbewust. Natuurlijk zou dat nu de doodslag voor de economie zijn. Maar naarmate we verder zijn in deze Kwave-winter en de economie dan toch een aantal jaren plat op de buik ligt toepasbaar. Het stimuleert in ieder geval de investeringen in duurzaamheid. De contouren van de Kwave-lente worden zichtbaar. Wat dat betreft is de denktank van Wijffels een opsteker.
De edelmetalen zullen in het begin van het jaar verder corrigeren, maar bieden dan een goede instapkans. De hype ervan is nog niet gestart. De edelmetalen zitten in de bewustwordingsfase. Maar dat iedereen er blind achteraan loopt kenmerkend voor een hype is er nog niet.
Een waarschuwing blijft dat overheden af willen van de rol van het goud. In het uiterste geval confisceren de westerse overheden goud, gelijk Roosevelt dat in de VS deed.
Cycli
We gaan  ervan uit dat 23-9 een belangrijke Grand Cycle bodem was. De stijgende fase van deze overtreffende cyclus is nog niet ten einde. Het heeft er nu ook alle schijn van dat na 63 dagen een Primary is gevallen. Geheel buiten de trend, maar anders kunnen we er niets van maken. De januari dalingen in 2000 en 1999 werden voorafgegaan door een verticale stijging. Dat kunnen we nu niet zeggen. Het lijkt allemaal een accumulatie, een opmaak voor een felle stijging. In het Elliottwave patroon lijkt de 3e golf (veelal de krachtigste) te zijn gestart.
We gaan derhalve voor een stijging de eerste week.
 

..............   ........................................               .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


 

 

 daggrafiek

AEX week grafiek met Primary's, Cycle en GrandCycle
weekgrafiek


maandgrafiek