Conjuctuurcycli

Een evenwichtige economische ontwikkeling bestaat niet. Sinds de industriele revolutie ontwikkelt de economie zich als een Echternachse processie: drie stappen vooruit, twee achteruit. Op- en neergang in economische activiteit wordt conjunctuur genoemd.

In de economische theorie worden vijf cycli onderscheiden, vier zijn vernoemd naar hun ontdekker.

1. Kitchen
Voorraadinvesteringscyclus met een lengte van vier tot vijf jaar. De
Britse statisticus Joseph Kitchen ontdekte in 1923 een conjunctuur-
golf in de Verenigde Staten met een periodiciteit van circa vijftig maanden.

2. Juglar
Investeringscyclus met een lengte van zeven tot elf jaar. Met de conjunctuurbeweging wordt meestal de Juglar bedoeld. Deze golf-beweging wordt veroorzaakt door vertragingen en versnelling- en in investeringen. Volgens de Franse arts Clement Juglar was de golf-beweging onlosmakelijk verbonden met het kapitalistische systeem
en onafhankelijk van klimatologische of politieke omstandigheden.


Clement Juglar
(1819-1905)

3. Kuznets
Bouwcyclus met een lengte van vijftien tot vijfentwintig jaar. Even-als
de Kitchen is de Kuznets een `Amerikaanse' cyclus. In de jaren dertig ontdekte de Amerikaan Simon Kuznets voor de 19de eeuw een golf
met een cyclus van zestien jaar; met een expansiefase van tien jaar
en een contractiefase van zes jaar.


Simon Kuznets
(1901-1985)

 

 

4. Kondratieff
Lange golf, de meest omstreden conjunctuurbeweging met een
lengte van vijfenveertig tot zestig jaar. De Russische econoom
Nikolai Kondratieff
beschreef in de jaren 20 van de vorige eeuw
een lange golf die werd veroorzaakt door technologische innovatie
als de bron van welvaartsgroei. Investeringsprojecten zijn de
oorzaak van de opgaande fase van de lange golf; de neergang
wordt veroorzaakt doordat de voorraad projecten uitgeput raakt.
Lees hier een uitgebreide beschrijving van deze lange golf.


Nikolai Kondratieff
(1892-1938)


De Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter heeft de ideeƫen van Kondratieff verder uitgewerkt. Voor hem bestond een Kondratieff uit zes Juglars en een Juglar uit drie Kitchens.
Ofwel: een Kondratieff = drie Kuznets = zes Juglars = twaalf Kitchens.


Joseph Schumpeter
(1883-1950)

Volgens Schumpeter vertalen innovaties zich in investerings-fluctuaties en die zijn de motor van conjuncturele schommelingen. De golfbewegingen van verschillende lengte worden elk met een bepaald type investering geassocieerd. De Kitchen (vier tot vijf jaar) met investeringen in voorraad, de Juglar (zeven tot elf jaar) met investeringen in machines en de Kondratieff (vijfenveertig tot zestig jaar) met de kapitaalgoederen van zeer lange levensduur.

Meer theorie:

Kondratieffcyclus | Kondratieffwinter

Onderstaand de geschiedenis van de Kondratieff-cycli in het modern kapitalisme.

 

Kondratieff I

1790 - 1844

 

 

Kondratieff II

1844 - 1896

 

 

Kondratieff III

1896 - 1949

 

 

Kondratieff IV

1949 - 2016

 

© 1994-2010
info@beurscyclus.nl